Het Bildt in oude ansichten

Het Bildt in oude ansichten

Auteur
:   H.S. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4234-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Bildt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Van 1903 tot 1927 stond bij het Stannebuurtster spoorstation een veiling-gebouw. Onder de kap staan hier enkele tonnen (Mn ton is vijfendertig kilo) of balen (een baal is vijfig kilo) aardappelen in zakken op e1kaar gestapeld, Ze zullen hun weg over vrijwel de he1e were1d vinden. Omdat het groot-akkerbouwbedrijf geen vei1ingen nodig bleek te hebben, vinden we die op Het Bildt nu niet meer,

-'" /

NOOBD-END. St. A.-NA

lO. Gaan we van de spoorlijn naar de hervormde kerk terug, dan moeten we Iangs het Noordeinde (Bildts: Noordeand en nu officieel Stadhoudersweg genoemd). Het eerste gebouw aan onze linkerhand is de gereformeerde B-kerk. De andere gereformeerde kerk (A) had den we in de Van Harenstraat (wat achteraf) kunnen vinden, In 1925 zijn de beide kerken samengevoegd en het volgende [aar moest er een nieuw, groot kerkgebouw komen,

qemeente-Schoo! St. ftnna J>arochie

1L J:Jle.5. t:ilge~er - D. Detnema, l'oto:traaf. _

11. Een eindje verder zien we de openbare 1agere school, waaraan sinds het einde der vorige eeuw een "mu1o"-afdeling is verbonden. (Ook de a1 genoemde "Slotschool" heeft thans een grote "mavo"). Naast het schoolgebouw staat het huis van de bovenmeester. Dit alles is nu verleden tijd: de lagere school en "mulo" ("mavo") hebben aparte onderkomens gekregen.

12. Beide fanfarekorpsen van St.-Anna heten "Excelsior". Een der eerste foto's van het a1gemene korps stelt zich hier aan ons voor. Van links naar rechts zien we (zittend): KI. de Groot, Wibe van Buren, Jakie Weidema, Anne Krap en Wibe Bouma. Staand: Jeh, Sloep, Hindrik Tulner, Jelle Feenstra, Gerryt de Koe, Albert Pot, Pyt van Dijk en M. Koning. Staand achter: J. Orbaan, J.R. Tulner, Jan Sippes Westra, G. Wijngaarden, Y. Feenstra, Pike Tolsma, Harke Oreel en Erryn Krap.

13. Op het Oosteinde, op de hoek van de Warmoesstraat, zien we de bakkerij van Jakie Weidema, Jakie he eft een plank met bol (wittebrood) op zijn schouder. Twee bakkersknechten flankeren hem. Naast een van hen staat vrouw Weiderna-Smits,

14. De Warmoesstraat (in het Bildts vaak Sudeand) ligt vrijwel in het verlengde van het Noordeinde, De straat is "echt" voor die tijd: bomen niet te kort. IIi 1861/62 is de vaart, die er liep, en waarin de schepen lagen te wachten om geladen te worden met akker- en tuinbouwprodukten, gedempt, Het Sudeand is toen verbreed, Nu rijden hier de zware vrachtwagens der talrijke Bildtse transportbedrijven,

qez''chf van 3uiden op Sf. finna parochie

15. Naar het zuiden gaande komen we op de Zuiderweg (Bildts: Suderdyk, later Hemmemaweg), Hier reed van 1900 tot 1917 de paardetram die St-Anne met Berlikum (Bildts:

Belkum) verbond en daar aansloot op de tram van St-Jacobi-Parochie-Leeuwarden. Rechts zien we een deel van de boerenplaats ,,'t Gele Huus" die, ter verbreding van de weg, gedeeltelijk moest worden afgebroken,

16. Terug naar het dorp, niet 1angs de Warmoesstraat,maar linksaf, be1anden we op de Kaai, die een eindje meer westelijk evenwijdig loopt met het Zuideinde, De "Kaaisfaart" hier vol met schepen - moest worden gegraven to en de vaart in de Warmoesstraat was gedempt,

Gezi cbt van ';et yo este o op St. A a Paroc e

17. We komen via de Kaai ten westen van de dorpskom en zien vanaf dit punt naar het oosten, Alles zit in het groen! De schuur aan de rechterkant is later gesloopt en ook de muziektent (helemaallinks) is nu allang verdwenen. Wei staat er nog de hervormde kerk, waarvan de koepeltoren net boven het geboomte uitkomt,

't. jacobi-parochie, (Hod:}c.)

: ?? II. S.););E -:;1. .1111. - arochie,

18. Westwaarts in de riehting van St.-Jaeobi-Paroehie voert onze toeht langs de straalreehte Middelweg, waarvan het eerste stuk Statenweg heet (vroeger:Westerdijk). Na onder andere de doopsgezinde kerk te zijn gepasseerd, oversehrijden we de dorpsgrens St.-Anne St-Jabuk, gaan voorbij de graanmolen "De Welkomst" (1881) en komen op ,,'t Hoeky" (viersprong Middelweg-Koudeweg), waar een herbergje staat, dat men nu tevergeefs zal zoeken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek