Het Bildt in oude ansichten

Het Bildt in oude ansichten

Auteur
:   H.S. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4234-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Bildt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

263£1.

Gro t u t t.

19. Na enige tiid bereiken we St.cJacobi-Paroohie (Bildts: St.-Jabuk). Slechts een fietser op het Oosteinde van het dorp! Hij kan nog midden op de straat rijden ... Aan de rechterhand zien we een deel van het tram-emplacement met goederenwagens en Ioods,

20. Deze stoomtram, die van 1899 tot in de jaren dertig over "De Mooie Paal" St.-J abuk met Leeuwarden verbonden heeft, staat hier vo6r het houten stationnetje, met onder anderen de chef en het personeel.Het locomotiefje is een soort kubusmodel; in het Bildts werd het, evenals dat van de trein, loochy genoemd. De tram vervoerde vooral personen (aanvankelijk kostte een retour St.-Jabuk- Leeuwarden veertig cent! ), maar ook goedereno

r

21. Aan de Kadal te St.-l abuk zien we dat de aardappels onder de hoop of bult vandaankomen, over de hort (sorteermachine) gaan en in zakken worden verpakt. Van links naar rechts (boven): 1. Miedema, R. Kuiken, D. Groeneveld, Kl, de Bildt en A. Ras, Onder: J. Monsma, Kl. van Belkum, J. Bil, G. Monsma, G. Kas, Y. de Vries, S. Tuinstra, D. Ferwerda en Dooitzen de Bildt (de bekende kaatser).

22. Ret Oasteand wordt geheel versperd door de jeugd van de openbare lagere school (gebouwd in 1874), die destijds door meer dan driehonderd leerlingen werd bezocht, Ret schoolhuis is later afgebroken, maar de school staat nog op dezelfde plaats,

23. Even verderop, ook aan de noordkant van het Oasteand, kunnen we rusten in hotel "De Krim" of in de serre ervoor. We komen dan misschien ook aan de weet, hoe "De Krim" aan zijn naarn kwam, al bestaan daarover twee lezingen: a. Ret hotel werd gebouwd tijdens de Krimoorlog (1854/56) en b. De ruzies in de gelagkamer de den "in de verte" denken aan de strijd op De Krim. Ret hotel brandde af in 1924.

24. De mannen hier hebben het hotel dus nog best gekend, Zij kwamen "op portret" in 1905 ongeveer, even ten westen ervan, Staande zien we van links naar reehts: Hinne v.d. Meulen en Wop Sehenkius; op de bank en stoeltjes: Pyt Hiemstra, Jabuk Hiemstra, Jarig Hindriks, Sikke Zijlstra, Rits Kas en Jurryn van Dussen, We zijn hier op de hoek van het Oasteand, waar nu de Prof. Dorststraat is.

25. Het Oasteand heeft nog een woonhuis met een mooie trapgevel, waarvan we hier echter alleen de westkant zien. Gelukkig staat het er nu nogl Wat een "armoedige" bouwstijl vertoont de hoofdstraat in vergelijking met het laatst van de vorige eeuw, toen J. Bulthuis en K.F. Bendorp de straat met woningen, voorzien van fraaie gevels met luifels (Bildts: loiven), in beeld brachten,

J(erk S'. Jacobi j>aroc.~:e.

8046 H. Sa.nnes u:tC'.ver St. Arna Par-.

26. Hoe mooi staat in het begin van onze eeuw de hervormde kerk van St.-Jacob nog in de bomen! Kom nu eens .?? Ret gebouw is de belangriikste schepping van de ons al bekende T. Romein, wat betreft zijn kerkenbouw. De kerk is een goed voorbeeld van klassicistische, dorische stijl, Van meet af aan zou dit gebouw evenwel in de publiciteit komen: negatieve en positieve beoordelingen wisselden elkaar af.

27. Vlak ten oosten van de kerk gaan we even het Klain Noordeand op (nu: Georg van Saksenstraat) om terug te keren ter hoogte van de christelijke nation ale school, waarvan we alleen het sehoolhuis zien, Hier zijn we op het Sandpad dat ons in noordelijke riehting naar de Oude-Bildtdijk brengt, Ret kleine torentje is dat van de gereformeerde kerk, geheel reehts is de toren van de hervormde kerk.

28. Slaan we bij de laatste kerk linksaf, naar het zuiden, dan zijn we op het Zuideinde (Bildts: Sudeand), Een paard-en-wagen beheersen ook hier nag het straatbeeld,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek