Het Bildt in oude ansichten

Het Bildt in oude ansichten

Auteur
:   H.S. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4234-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Bildt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

St. Jacobi ?Jrochle, 3ui ~er(jijk

29, Het Sudeand voert ons naar het restaurant "De Aardappelbeurs" (het eerste pand rechts). Slaat men erv66r reehtsaf, dan is men op de Eerste Bokkereed (bok is het Bildtse woord voor geit; een bok noemen de Bilkerts: ram).

30. Er nadert vanaf het Zuideinde een optocht, Ret fanfarekorps "Aurora" van St.-Jacobi-Parochie (opgericht in 1895 door meester G. Wijngaarden van de Westhoekster school), een der beste muziekkorpsen van Friesland, gaat in de richting van "De Aardappelbeurs"

31. We staan hier bij het gehee1 vemieuwde restaurant. De kaatskoning Klaas Kuiken ("Keut"), geboren in 1902, toont het nieuwe vaande1 van de plaatselijke kaatsvereniging "Het Noorden" (opgericht in 1889). Kuiken, die 141 eerste, 59 tweede, 60 derde en vierde prijzen en 36 koningsprijzen won, heeft onder andere vooral met zijn dorpsgenoot D. de Bildt (1904-1968) "Het Noorden" tot een bekendste kaatsverenigingen van Friesland gemaakt.

UJTG. 'aut&, Vel sen.

26&3.

Groat uit

32. Aan de westkant van de hervormde kerk loopt het Groat Nooreand (nu: Noordeinde).

33. Omstreeks 1910 kwam een groat aanta1 personen 'in deze straat op "het plaatje", Van links naar rechts zien we: Jan en Auky Buikstra, Jan Wassenaars Sytske, E1ske Kas, Leendert Jobs Tryntsy, Tryntsy v.d, Wal (1 ), Frouky van Dijk met Sijke op de arm, Sip de Bildt, Antsy en Jeltsy de Windt.

11 Bruff 1)0 de Kerk. 1'. JACOBI P.I:(( Hi .?.

34. De laatste straat van St.-Jabuk, in westelijke richting, is het Westeinde dat we hier zien met het gezicht op het oosten, De hele straat is weer "afgezet" door nieuwsgierigen, Het hoge gebouw aan onze linkerhand is de herberg "Het Grauwe Paard"; een soortgelijk bouwsel zien we rechts tussen de bomen: "De Valk", eveneens een herberg,

35. Hoe mooi doen hier de vaart met de bruggetjes en de bomen het op het Westeinde!

51. Jacobi- Parochie.

,'o!en de Hoop

36. Ben laatste blik op St-Jabuk vanaf de Westerdijk, De graanmolen "De Hoop" is nog niet door de storm geveld. Van de kinderen die op de weg staan is het langste meisie A.B. Hoitsma ("Aal. Beerts"). Tot betrekkelijk kort voor haar overlijden heeft ze prachtig werk gedaan voor de hervormde zondagsschool,

37. De West- en Oosthoek onder St.-Jacob, aan de Oude-Bildtdijk (Bildts: Ouwe-Dyk), hebben beide een openbare 1agere school. Het schoo1portret 1aat ons een dee1 der 1eerlingen met het person eel zien van de Westhoekster school rond 1923. De vrouw met het oorijzer is Tjerky Koning ("ouwe Tjerky") die lang assistente bij het handwerken was. Naast haar - aan de rechter kant - staat G. Wijngaarden, van 1895 tot 1933 onderwijzer aan deze school. Op en om Het Bildt heeft hij vee1 fanfarekorpsen opgericht.

pa'eeh'~

ax z ee

38. Aan de Zeedijk van Dijkshoek tot De Zwarte Haan onder St-Jabuk wordt omstreeks 1910 nog druk de kustvisserij uitgeoefend, Vooral haring vangt men in de fuiken die in lange aaneengesloten rijen (regels), vaak kilometers ver de Wadden in staan. Hier zien we vissers van de regel "De Westhoek" in hun boten, met het kenteken H.B. (Het Bildt) en een nummer, op zee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek