Het Bildt in oude ansichten

Het Bildt in oude ansichten

Auteur
:   H.S. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4234-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Bildt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Vissers van een andere regel, "De Slingerhaan", poseren voor ons.van links naar rechts zijn het: Gerryt en Jan G. Krottje, Minne Dijkstra, Waling van Noord, Dirk Kl. Kuiken, Theunis G. Krottje, Com. en Jan Kl. Kuiken, Dirk Cuperus, Jeh, Tjepkema, Kl. H. Kuiken, Fedde Wassenaar, Ate G. Krottje, Hindrik Postma, Jan D. Krottje, Faike van Dijk, Thys Zwalua, Piter G. Krottje, Jan Tjepkema en Theunis D. Krottje; (het jongetje is Anske Zwalua),

40. Langs de Boonweg verla ten we de kust en komen op de Ouwe-Dyk, Linksaf gaat het oostwaarts. De Ouwe-Dyk is een zeer bijzonder "geval": rijen huizen met ettelijke interessante namen, zoals deze rij tegenover de Kadal: "De Spitsroeden", waarvan de woningen aIle tegenelkaar aan gebouwd zijn en op "rollings" staan.

41. Behalve huizen (meestal huisjes met een kamer), waarin voor het overgrote deel boerenarbeiders (Bildts: boere-erbaaiers) wonen, staan aan de dijk 66k veel (vaak grote) boerderijen, Tussen de Kadal en Koudeweg zien we deze plaats die waarschijnlijk de oudste van de thans op Ret Bildt staande boerenplaatsen is: hij stamt uit 1603. De brug is geheel bezet met - in hoofdzaak - erbaaiers: tien of meer "man" vonden bij een boer hun brood!

42. Zo ging de melk begin deze eeuw naar ,,'t butterfabryk" te Oude-Bildtzijl, Van half maart tot half november maakte men twee, 's winters een rit (ook 's zaterdags en's zondags), Hier zien we de "melkrijer" Johannes Dirks Meijer (1877-1965) met z'n wagen op de Ouwe-Dyk staan, Hij reed van 1909 tot 1922 steeds met dezelfde paarden. De andere personen zijn links Jaap Maehie1a en reehts Fedde Wassenaar.

43. In de bleek (Bildts: b1aik) ten westen van de timmerwinkel (het westelijkste pand van "De Smidshuzen") zit de familie Buwa1da op z'n zondags, Van links naar rechts: de seun Sytse, die in zijn vrije tijd honderden kiekjes van -vooral- de Ouwe-Dyk onder St -Jabuk heeft gemaakt (omstreeks 1910), Tjitske en Anna, de doehters, hun mim Maartsy Buwalda-Kuiken en Hotze Buwalda, de hait en baas van de timmerzaak, De seun rookt z'n zondagse sigaar, hait de lange kalken pijp. Wat een rust en sfeer ...

44. Een eindje verder staat de wagenmakerij van Loepke Radsrna: hij heeft de zaag In z'n hand. zijn seun Jarig "houdt het bij de fiets". De middenstand bloeide hier welig in het begin van deze eeuw.

45. Het laatste bedrijfspand van "De Smidshuzen" is een smederii. In de voorgevel zit een prachtige, in kleur uitgevoerde, "steen": een smidshamer ligt op het aambeeld, er boven "zweeft" een kroon; op het aambeeld staat A 1649. V66r de smederij staan van links naar rechts: Iede de Vries (de baas), z'n vrouw Sibbeltsy, de doehter Sjoerdsy en de seunen Hindrik en Freek,

46. Deze mannen, voor dezelfde smederii, zijn aan het raden (dat wil zeggen: ze praten "over de dingen van de dag"). In het Bildts zegt men: "Se stane op 'e raad", Op veel plaatsen aan de Ouwe-Dyk kon men zulke raden vinden, vo oral 's zondags of in de zomer na het werk, Van links naar reehts zien we: Iede de Vries, Jan Kas, Sjoerdsy en Freek de Vries, Jouke Terpstra, Jarig Radsma, Waling Smidt, Wullem Keizer, Hindrik de Vries, Ruurd Zijlstra en vooraan Hindrik Broersma,

OUDE!!lILDIJK

fHDTOY~

47. Zien we "De Smidshuzen" in hun geheel nog eens, dan lijkt het een idylle, maar tegelijk gonst het er van bedriivigheid als nergens anders aan de Ouwe-Dyk: een timrnerzaak, herberg, wagenmakerij, bakkerii, smederij, en later nog een paar kruidenierszaakjes; dit alles over een lengte van ruim tweehonderd meter!

Gro eL .wL OUclebildyk

48. Aan de zuidkant van de dijk staat de stolp ,,'t Swart Krus", Paasmaandag is het hier kermis, in het Bildts-paasmet of paas geheten (met is het Nederlandse kermis, markt). We treffen er honderden Bilkerts uit wijde omtrek; geen wonder ook met al die attracties, zoals deze prachtig versierde draaimolen! - Rond 1908 zocht men het vermaak nog

dichtbij huis. .

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek