Het Bildt in oude ansichten

Het Bildt in oude ansichten

Auteur
:   H.S. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4234-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Bildt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Niets, maar dan oak werkelijk niets is er meer over van de bedrijvigheid der "Smidshuzen" en ook paasmet is verdwenen, Laten we gauw doorlopen! In "De Skoalhuzen" staat de Oosthoekster open bare lagere school, waar natuurlijk de kinderen (het waren er toen nog veel) het plein achter de school hebben verlaten am tach vooral te zorgen dat ze "er bij" waren!

50. In de Oosthoek kunnen we niet sleehts kermis vieren, maar ook toneelvoorstellingen biiwonen. Deze groep spelers (allemaal Ouwedyksters) hebben een stuk van Y. Ch. Schultmaker onder handen, namelijk "De klanten fen Kiker". Van links naar reehts ziet u: Sytse en Tjitske Buwalda, J. Dikken, Erryn Bil, Pyt Sjouke's en Atsy v.dcLei (1908).

51. Na de Koudeweg (Bildts: Kouweweg) komen we in "De Oasterhuzen", waar het dorpsgebied van St.-Jabuk eindigt en dat van St.-Anne begint. We merken daar echter niets van, ook niet als we bij de smederij van Kooi zijn gekomen, net v66r de Noorderweg.

52. Een eindje verder linksaf gaan we het noorden in langs de (nu) Schuringaweg, slaan bij het Strandhuis der Bildtpollen weer linksaf en komen op de Nieuwe-Bildtdijk, welke ons bij de buurtschap De Zwarte Haan brengt (met onder andere de herberg van Van der Zee). Al rond 1890 varen vanaf hier de gebroeders Kuiken op Ame1and en Terschelling, vooral met vee. Een dagelijkse, zeer drukke, veerdienst werd van 1932 tot 1940 onderhouden op eerstgenoemd eiland, (De gebroeders Kuiken hadden reeds eerder de dienst gestaakt).

53. Terug aan de Ouwe-Dyk staat in de plaats van G. Postma, tussen Noorderweg en Langhusterweg, een graandorsmachine (rond 1915). Dat het bijna aIlemaaI personen zijn die Kuiken heten, die er bij en op staan, is niet vreemd: dat immers is de BiIdtse geslachtsnaam. Jintsy Beerts Kuiken (met links Wiltsy en rechts Doetsy) staan v66r de dorskas; er op links: Beert en links van de kas Lysbeth,

54. "Uitgesloten van het ouderdomspensioen wegens het uitoefenen van een zelfstandig beroep", Dit overkwam Antsy Borger die met haar negotie door weer en wind langs Ouwe- en Nije-Dyk zwalkte, wat ze tot op hoge leeftijd volhield,

55. We naderen Oude-Bildtzijl (Bildts: Ouwe-Syl) en komen bij "De Draadnagel". Het verhaal wil dat deze herberg als voIgt aan z'n naam is gekomen, Bij de opening, toen er natuurlijk brandewijn met suiker werd opgedist, bleken er te weinig lepeltjes te zijn; er werden to en maar draadnagels (spijkers) gebruikt. Begin 1900 is in deze herberg veel vIas verhandeld.

56. Vlak v66r Ouwe-Syl woont Himke de Jong die vrijdags met haar paard-en-wagen naar Leeuwarden rijdt, Ook verzorgt ze bruiloftsritten naar St-Anne-Parochie en Ferwerd. Himke beschikt over een grote voermanswagen voor veertien personen; ook heeft ze een kleinere, Deze merkwaardige vrouw is (zesenzeventig jaar oud) in 1935 overleden.

Oude B":dtzijl West.ind.

57. Hier zijn we dan op Ouwe-Syl en wel op de Hoge-Streek (nu: Ds, Schuilingstraat, genoemd naar de doopsgezinde predikant Roelof Schuiling die drieenveertig jaar de mennistengemeente "op 'e Syl" heeft gediend), de hoofdstraat van het "gehucht" dat in het begin van deze eeuw - vanaf de inpoldering van Het Bildt - nog steeds onder VrouwenParochie ressorteert. Pas in 1948 zou "De Syl" een zelfstandig dorp worden.

Ouoe ildl-Sfi

58. Ouwe-Syl - en in het bijzonder de Hoge-Streek met ten zuiden van de vaart de Lage-Streek - is een plaats die uniek mag heten, De rijen hoge bomen en het verschil in hoogte van genoemde Streken vooral, maken "De Syl" tot het meest karakteristieke dorp op Het Bildt, Hoe lastig het later met het moderne verkeer ook zou zijn, in de jaren van pake-en-bep hebben we daar nog weinig hinder van.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek