Het Bildt in oude ansichten

Het Bildt in oude ansichten

Auteur
:   H.S. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4234-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Bildt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hooge en Lage S reek. O. B. Ziil,

59. Deze afbeelding laat wel heel mooi zien van welk een schoonheid Ouwe-Syl is. De Lage-Streek wordt door de Ouwesylsters ook "SkiteIbuurt" genoemd.

60. Aan het begin van de Lage-Streek staat de openbare lagere school, waarvan hier een groep leerlingen met de bovenmeester en twee ,,juffen". J. Chr. Boyenga, het hoofd der school, is in 1894 "op 'e Syl" gekomen; hij zit op dit schoolportret geheel rechts.

o de 81 dtzijl Ncord, Me61. Waar de Hoge-Streek eindigt gaan we linksaf naar Nieuwe-Bildtzijl. Als het ware in de mist, is de graanmolen van Lammert Grijpstra nog net te zien, Deze bijzonder mooie molen (op een na de hoogste van Friesland) is in 1927 door de bliksem getroffen en gehee1 afgebrand, De zuivelfabriek "De Broederschap" (opgericht in 1893) passeren we en we komen op Nieuwe-Bildtziil.

~mZUiveJbOer<1erij .Dc Yolharding"

Bereiding va~~.~

b,Berlikum'

melk )ro~l~~ ?.... ~ l/..f:J!:J(c

62. Nu even een grote sprong vaar we de Nije-Dyk opgaan, naar de zuivelfabriek bij Berlikum, die op Bildtse grond staat, Deze zuivelfabriek heeft het langst van aile drie butterfabriken, welke Het Bildt rijk geweest is, gedraaid. Een fabriek stond op ,,'t Hoeky" (aan de Middelweg), Ouwe-Syl had - zo we zagen - "De Broederschap" en de hier afgebeelde (de grootste) was nummer drie.

63. Terug naar Nije-Syl, de Nije-Dyk op dus (linksom), Hier stoppen een groepje mann en en vrouwen even met het werk. De mannen zijn aan het flasroebelen (vlasrepelen) en zitten op de roebelbank; de vrouwen zorgen er onder andere voor dat het gerepeide vIas weer aan schoven wordt gebonden, Uiteraard is oak deze bewerking van het vlas thans door machines overgenomen,

64. Een prachtig voorbeeld van een grote Bildtse winkelhaakplaats ("Overzicht") vinden we aan de Nije-Dyk,

8roe! uii (){de6ildfzijl.

65. Het zou te ver voeren de dijk in westelijke richting te volgen en dus komen we niet op "De Stad-Niks", in de buurt van de Nijedykster openbare lagere school, maar keren terug naar Nije-Syl en slaan rechtsaf weer naar Ouwe-Syl, waar we uitkomen bij de herberg "De Klok", Zou Himke daar staan met haar vervoermiddel ?

66. Bijna recht tegenover de weg van Nije- naar Ouwe-Syl loopt de Keuningsstreek, Toen Ouwe-Syl nog aan zee lag, wat met de inpo1dering van Ret Nieuw-Bildt afgelopen was, moesten op ,,'t Oud Keuningshuus" - aan onze rechterhand ongeveer midden op de afbeelding - de t01- en licentiegelden worden betaald, "De Sy1" was een niet onbe1angrijke havenplaats, IIi 1932 werd het gebouw he1aas gesloopt,Out<-b'tt; ~j~t.

67. Ten oosten van de Keuningsstreek loopt de "Ouwe-Rij", welke onder de brug ("De Pyp") door in verbinding staat met de "Kaaifaart". De "Ouwe-Rij" -hier vol schepen waarmee turf uit het veengebied werd gehaald- heeft aan de oostkant een goede gelegenheid tot lossen, namelijk aan de Laister-Streek, Veel Ouwesylsters zullen zich de namen der turfschippers (Bos, Van der Veen, Zijlstra en anderen) nog weI herinneren.

68. Met een rnerkwaardige persoon vlak va6r Ouwe-Syl begonnen we onze tocht door en rondom het vierde Bildt-dorp, Met een wel zeer bijzondere figuur ronden we "De Syl" af: "klaine Kaizer" of "klaine Gerryt" 0874-1946). Hij is zesennegentig centimeter lang en heeft, met zijn zuster Teatske, eerst Europa afgereisd en daarna (onder leiding van Hendrikus Bos) is hij opgetreden in veel Arnerikaanse steden. Tenslotte zou hij weer op Bildtse grond terugkomen, "Klaine Kaizer" staat hier op Bos z'n hand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek