Het Bildt in oude ansichten

Het Bildt in oude ansichten

Auteur
:   H.S. Buwalda
Gemeente
:   Het Bildt
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4234-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Bildt in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Lieve Vrouwe Parochie

Chr. School

69. Langs Oasteand en Oasterdyk (nu: Monnikse-Bildtdijk) bereiken we via Oude-Leije (dat niet op Het Bildt ligt) en Vrouwbuurtstermo1en, met zijn graanmo1en, die er in 1628 al stond, Vrouwen-Parochie (Bildts: Froubuurt), Rechts staat de christelijke nationale school met het schoolhuis. De bovenmeester, J.W. Buma, met zijn vrouw staan vooraan op de speelplaats, Enige jaren geleden is de school afgebroken; een nieuwe, ten zuiden van de straat, is er VOOI in de plaats gekornen,

70. Verder het Oasteand 01' kunnen we nogjuist de bakkerij (het eerste pand rechts) "meenemen" waar Waling Dykstra (1821-1914) is geboren. Als kenner van de Friese taal en volkskunde had hij een grote naam, maar ook zijn mimrne-taal (het Bildts) en Het Bildt lagen hem hoog: "De Bildtse tongfal waar te goed dat-y soa weg worre sou .. ." schreef hij in 1852. En in 1861: "En wer't ik sworf in 't wereldrond / 'k Se1 nooit 't Bildt fergete.'

.f:-Vrouwen- Jar.

l,;itlte<.e.r H. 'annes, t. Anna. Parochie,

71. Vanuit het centrum van Froubuurt ons even omgedraaid: het gezicht naar het oosten, met links een oude srnederij, geeft een eenvoudige, rustige aanblik, Ret Oasteand (hoe had men het later een betere naam kunnen geven dan de Waling Dykstrastraat? ) is door een brug verbonden met het Westeand.

72. De vaart is nog niet gedempt en net als dat het geval was in Stc-Jabuk, zien we ook hier te Froubuurt hoe die dorpsvaart sfeer geeft,

73. De herb erg "De Groene Papagaai" mag er zijn! Hier werd ter gelegenheid van de jaarlijkse wedstrijd der Froubuurtster kaatsvereniging "Klaine Izak" de zilveren bal, "De Ouwe Griep", als koningsprijs uitgereikt, Die "Ouwe Griep" wordt al sinds 1797 in het dorp verkaatst en is de oudste en bekendste zilveren bal in de geschiedenis van de kaatssport.

74. Door brand zou de hierv66r afgebee1de herberg verloren gaan, maar op dezelfde plaats staat nu een nieuwe (kleinere), met gelukkig weer de oude naarn: niet aileen een feniks verrijst dus uit de as! We gaan verder het Westeinde langs, waar de bekende telescopenmaker J.P. van der Bildt (I 709-1791) ter were1d kwam. In de twintigste eeuw heeft deze straat ziin naam gekregen.

Sao s ' .<f ; S ? d 0

75. Bij de viersprong ten westen van Froubuurt zijn we op "De Kikkert" of "De Braadne Kikkert", genoemd naar het koffiehuis van die naam. We kunnen even in de tapkamer pleisteren, waar de kastelein ons uit kan leggen dat de juiste benaming "De Beradene Kikkert" is, wat dus wil zeggen dat de kikvors niet gebraden, maar "goed bij de pinken" is. Het koffiehuis is allang verdwenen, maar "De Kikkert" leeft nog als een hart.

~.

76. Onze Bildt-toer bes1uiten we met een bee1d uit de agrarische sector: in de Stannebuurtster Sudhoek staat op een stuk land van D. Bouma (1915) een graandorsmachine, waarvan aIleen het loochy is te zien, Deze Ouwesy1ster dorsmachine wordt bediend door Tjepke de Jong, Jan D. Hoekstra, Rain Ferwerda en Kees Zij1stra (boven van links naar rechts) en door Douwe en Jan Bronger, Jurryn v.d. Ploeg, Doeke en Thys Keizer (onder van links naar rechts),

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek