Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6390-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Koningin-moeder Emma kweet zich voortreffelijk van haar taak als regentes voor haar minderjarige dochter. Zij was niet gemakkelijk, niet voor zichzelf, maar evenmin voor haar kind, dat zij meenam naar allerlei uithoeken van het land. Een onbezorgde jeugd heeft Wilhelmina op die manier niet gehad. Al heel [ong - ook haar schoolopleiding was daarop gericht - werd zij doordrongen van de ernst van het leven en van de taak die voor haar was weggelegd.

10. Op 31 augustus 1898 bereikte Wilhelmina de achttienjarige leeftijd en werd daardoor staatsrechtelijk rneerderjarig. Op 5 september 1898 maakte zij met haar moeder haar feestelijke intocht in Amsterdam, waar zij de volgende dag zou worden ingehuldigd als vorstin der Nederlanden.

11. In vol ornaat uitgedost voor de inhuldiging begaf koningin Wilhelmina zich op de ochtend van 6 september 1898 naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Volgens de traditie werd daar in een gezamenlijke vergadering van de Staten Generaal de jonge vorstin ingehuldigd. Op haar achttiende verjaardag had Wilhelmina de regeringstaak al van haar moeder overgenomen. In een proclamatie zei zij die dag: "Mijne innig geliefde moeder, aan wie ik onuitsprekelijk veel verschuldigd ben, gaf mij het voorbeeld van een edele en verhevene opvatting der plichten, die nu op mij rusten, Ik stel mij tot levensdoel dat voorbeeld na te volgen."

12. "Hoog is mijn roeping, schoon de taak, die God op mijn schouders gelegd heeft. Ik ben gelukkig en dankbaar het yolk van Nederland te mogen regeren, een volk klein in zielental, doch groot in deugden, krachtig door aard en karakter". Tot deze uitspraak kwam koningin Wilhelmina op 6 september 1898 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Haar toespraak maakte diepe indruk: "In het zuiverste Nederlands klonken de woorden, in een rijzing en daling van onberispelijke intonatie, schoner dan muziek", zo meende een ooggetuige.

13. De inhuldiging van Wilhelmina werd gretig aangegrepen om met fotokaarten van de nieuwe vorstin op de markt te komen. Ret diadeem dat Wilhelmina bij haar inhuldiging droeg, werd achtenzestig jaar later te voorschijn gehaald voor prinses Beatrix, die het op haar huwelijksdag wilde dragen. Die wens te vervullen leverde de nodige problemen op. Ret diadeem was eerst nergens te vinden. Na lang zoeken bleek dat het in 1898 speciaal voor koningin Wilhelmina van een band was voorzien om Wilhelmina, die klein van stuk was, groter te doen lijken. Later was die band er weer afgehaald en zag het diadeem er heel anders uit, Vandaar dat het moeilijk zoeken was.

H. M. KONINGIN WILHELMINA.

Wien Neerland8 blftoCd id ell; _ des-a vloeit Van vreernde amet. ten vrij. Wiens

14. Het "Wien Neerlands Bloed" was lange tijd het Nederlandse volkslied. Pas tijdens de regering van koningin Wilhelmina kwam het Wilhelmus daarvoor in de plaats. In het begin gaf dit nogal eens verwarring. Tijdens staatsbezoeken werd dan in plaats van het Wilhelmus het dweperige "Godgevallig feestlied" ten gehore gebracht, dat kort na de inhuldiging van Wilhelmina zelfs op een prentbriefkaart werd afgedrukt.

Bezoek van H.B . .1.:1. de Koning innen aan de Histortseh-Geueesk. Tenroonstelljng te Arnhem.

15. Koningin Wilhelmina bracht in juli 1899 een bezoek aan de historisch-geneeskundige tentoonstelling in Arnhem. Haar moeder vergezelde haar bij dit bezoek. De eerste jaren van haar regering reisde de koningin-moeder dikwijls met haar dochter mee. Het jaar 1899 was een heel druk jaar voor Wilhelmina. Behalve Gelderland bracht zij, om slechts enkele voorbeelden te noemen, bezoeken aan Amsterdam, Rotterdam, de Zaanstreek en het GooL

Bezoek H. )1. Koningin Wilhelmina Amsterdam April 1900 [Kcrkgang],

16. Koningin Wilhelmina maakte er een traditie van jaarlijks een uitgebreid bezoek aan Amsterdam te brengen. Dat officiele bezoek aan de hoofdstad duurde meestal een week. Op zondagoehtend stond er altijd een kerkgang op het programma. Meestal ging de koningin naar de Nieuwe Kerk, vlak naast het paleis. De toeht van en naar de kerk werd lopend afgelegd. Aan belangstelling ontbrak het de koningin dan niet, zoals deze prent uit april 1899 laat zien.

o c -e

o

~

g

~

o

Nieuwstraat

17. Op 22 augustus 1900 bezochten koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma Deventer. In een met vier paarden bespannen rijtuig reden zij door de feestelijk versierde stad. Het was in die tijd dat er geruchten de ronde gingen doen over een op handen zijnde verloving van koningin. Verwacht werd dat deze verloving op de verjaardag van Wilhelmina wereldkundig zou worden gemaakt. Dat gebeurde echter niet en ook met op Prinsjesdag 1900, een paar weken later.

18. Koningin Wilhelmina in het jaar waarin zij kennis maakte met hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin. Die kennismaking werd gearrangeerd tijdens een vakantie in Thuringen. Toen Wilhelmina en haar moeder daar verbleYen, verscheen hertog Hendrik ook ten tonele. Gedurende een pick-nick, die kort nadat de hertog zich aan de Nederlandse vorstinnen had gepresenteerd, werd georganiseerd, besloten Wilhelmina en hij reeds, zoals koningin Wilhelmina het later steIde, "hand in hand door het leven te gaan wandelen".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek