Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6390-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. De kerstdagen en de jaarwisseling van 1900 bracht hertog Hendrik in Nederland door. Intussen werd er druk gewerkt aan het opstellen van wetsvoorstellen, die de naturalisatie van de hertog moesten regelen en aan een wet die er voor moest zorgen dat de toekomstige echtgenoot van de koningin, indien zij zou overlijden, niet onverzorgd achterbleef. In dat geval zou hij een jaarlijkse uitkering uit de rijkskas ontvangen van honderdvijftigduizend gulden.

1,11"6. N J,

30. Het kon niet uitblijven dat er rond de jaarwisseling 1900/1901 fotokaarten van het verloofde paar werden uitgebracht. De Nederlanders stuurden ze elkaar op ruime schaal toe of kochten de prenten als herinnering aan het aanstaande huwelijk dat op 7 februari 1901 zou plaats vinden.

Z. O. K. Kertog va. UlCki.mbu~·Stb~eriA.

31. Hertog Hendrik nam op 31 januari 1901 afscheid van Schwerin om voorgoed naar Nederland te reizen. Een onbekende was hij toen allang niet meer voor het Nederlandse volk, tenrninste niet wat zijn uiterlijk betrof. Regelmatig verschenen er nieuwe fotokaarten van hem, die in een paar dagen waren uitverkocht.

Bet Ko-ninldijk Bnddspaar.

32. Koningin Wilhelmina en hertog Hendrik gingen op 21 januari 1901 in ondertrouw. De bruidegom van de koningin vertoefde toen nog in Duitsland. Mr. A.D.W. de Vries, referendaris bij het ministerie van justitie, trad bij die gelegenheid op als vertegenwoordiger van de koningin en haar aanstaande man. Hij overhandigde in het stadhuis de reeds door Wilhelmina en Hendrik ondertekende akte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer J.G. de Wijs. Na afloop van deze eenvoudige plechtigheid reed mr. De Vries naar het paleis aan het Noordeinde om de koningin op de hoogte te stellen van het feit dat zij nu bruid was.

33. De dagen voorafgaande aan de vorstelijke bruiloft was Den Haag in een feeststemming. Het vorstelijk bruidspaar moest een druk programma afwerken. Op 6 februari 1901 brachten 650 zangers en zangeressen, van diverse Haagse koren, het bruidspaar een aubade in de tuin achter paleis Noordeinde. De foto geeft het moment weer waarop de leider van de massale zanghulde, de heer Van der Velde, de dank van koningin en hertog in ontvangst neemt.

Wie trouwt van daag, wie ging ter echt? t::;", 't Is onze Koningin!

En wat ook sta of wat ook val', Wij staan steeds voor Haar in.

Ons, 't vrije yolk van Nederland, Ons past op dezen dag,

Opnieuw te zweeren houw' en trouw, Wat ook gebeuren mag.

Met God voor Haar! met God voor Hem! Zoo klinke, als ware 't eene stem:

Leef lang! Oranje Boven!

34. Een kaart die voor zichzelf spreekt is de huwelijksbriefkaart, die op de trouwdag uitkwam.

Feb. 1901.

35. Den Haag was ter gelegenheid van het vorstelijk huwelijk fraai versierd. In de eerste plaats gold dat voor de route waarlangs de bruidsstoet op 7 februari reed. Maar ook andere delen van de stad waren in feesttooi, zoals de Prinsessegracht.

Korte Voor hout

Yersicring 7 Feb. 1901.

'$ Gravenhaae.

36. Ret besneeuwde Korte Voorhout op 7 februari 1901. Ook hierhadden particulieren de gevels van de daar staande huizen versierd met veel groen.

37. Zoals bij vorstelijke huwelijken gebruikelijk is verschenen ook rand de huwelijksdag van koningin Wilhelmina met hertog Hendrik fantasiekaarten, waarop gespeculeerd werd over het bruidstoilet van de koninklijke bruid. De maker van deze montagefoto was er niet zo erg ver naast.

H. ~1. DE KO~IXOJX in Bruid toilet en

Z. K. H. PRL- HE~'DRIK als Generaal Majoor van het ~ederlllndsche leger.

H. M. Koningin Wilhelmina in Bruidstoilet.

38. Zo zag koningin Wilhelmina er op haar huwelijksdag uit. Het bruidsboeket, vervaardigd door de destijds bekende Baarnse kweker H. Hornsveld, bestond hoofdzakelijk uit orchideeen, Leerlingen van de school voor kunstnijverheid in Amsterdam had den het sleepkleed van de bruid, dat van zilverbrokaat was gemaakt, geborduurd. De voorbaan van het bruidsgewaad was van tule, gegarneerd met oranjebloesems. De lange bruidssluier was versierd met oranjebloesems en edelstenen. Een diadeem completeerde het geheel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek