Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6390-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. Ret burgerlijk huwelijk werd om elf uur 's morgens voltrokken in de witte zaal van het paleis aan het Noordeinde. Minister van justitie mr. P.W.A. Cort van der Linden trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. In een korte toespraak zei de minister onder meer: "Van uw wiegje af heeft het Nederlandse volk u, zijn lieve koningskind, zien opgroeien onder de hoede van uw geeerbiedigde en beminde moeder, En thans viert het met u het hooggetijde van uw leven met de bede in het hart, dat u en uw gemaal alles beschoren moge zijn wat een mensenpaar gelukkig kan maken."

De gouden Koets.

= on

-'

z o

40. Om twaalf uur vertrok het vorstelijk bruidspaar naar de St-Jacobskerk waar het huwelijk kerkelijk werd ingezegend door hofprediker dr. F.J. van der Flier, bij wie koningin Wilhelmina in 1896 ook geloofsbelijdenis had gedaan. De tocht naar en van de kerk werd afgelegd in de gouden koets, in 1898 door de stad Amsterdam aan koningin Wilhelmina geschonken en bij het huwelijk voor het eerst gebruikt.

Uit",. Haeescbe Bcekb, & Uit",. Mil.

41. De huwelijksstoet van koningin Wilhelmina en prins Hendrik (deze titel kreeg de echtgenoot van Nederlands koningin op 7 februari 1901, evenals later ook Claus von Amsberg op zijn trouwdag prins werd).

van H. M. Koning;in Wilhelmina en Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden te 's-Gravenhaae OD 7 Februari HW1.

42. Een overzicht van de St.-Jacobskerk tijdens de huweliiksinzegening van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Dr. Van der Flier hield daar een preek aan de hand van psalm 4 vers 7b: "Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, 0 Heer". De predikant merkte in zijn toespraak op: "De machtigste mens heeft zijn levensgeluk niet in eigen handen. Zo de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan. Dit woord blijft nog altijd van kracht."

Huldebetooging.

Huwelyk feesten 7. Febr. 1901.

Editeur J. H. Schaefer, Amsterdam dppos4!' X. S

43. Op het Noordeinde zag het zwart van de mensen, die het bruidspaar na terugkeer uit de kerk een langdurige ovatie brachten. Daama volgde voor de gasten van het koninklijk paar een dejeuner. Koningin-moeder Emma zei in een tafelspeech: "Vol vertrouwen sta ik mijn kind af aan de man harer keuze. Ik weet dat hertog Hendrik, nu prins der Nederlanden, delen zal in de liefde die het getrouwe Nederlandse volk de koningin en mij toedraagt, dat uw steun ook hem niet zal ontbreken. Die overtuiging geeft mij kracht in dit voor mij gelukkig maar moeilijk ogenblik."

Vertrek van H. :I. en Z. K. H. naar be Loo.

44. Uitgeleide gedaan door familieleden en vrienden vertrok het bruidspaar in de namiddag van 7 februari 1901 per rijtuig naar het station Staatsspoor, waar een speciale trein al gereed stond om koningin en prins naar Apeldoorn te brengen. "De koningin, die een mantel over het keurig reistoilet had omgeworpen, de prins in klein tenue, zagen telkens nog even om, handkussen werpende naar de beminde bloedverwante en vereerders en naar het Yolk, dat hen met zo innige wensen voor een lang en gelukkig huwelijksleven zag heengaan naar Het Lao", aldus een verslag van het vertrek.

H. Y. E:oningin Z. H. Her-tog

Wilhelmina. Hend rik,

Gehuwd i Februari 1901

45. Gedurende de wittebroodsweken waren koningin en prins hoofdzakelijk op Ret Loo. Daar maakten beiden lange wandelingen en rijtoeren.

De Intocht - Aankom r Stat ion ". ce sperr-oorr.

Amsto rdnm

46. Op 5 maart 1901 arriveerde het koninklijk paar per trein uit Ape1doorn op het vroegere Weesperpoort-station in Amsterdam voor het eerste officiele bezoek aan de hoofdstad. Het weer werkte niet mee. Toch maakte het koninklijk paar de rijtoer naar het paleis op de Dam in een open caleche.

Jntocht v. h. koninklijk Echtpaar, Aankomst voor het Paleis 5: Maart 1901 te Amsterdam.

Editeur J. H. Schaefer, Amsterdam. No. X. 20 DepOse.

47. Burgemeester mr. S.A. Vening Meinesz van Amsterdam begroette het vorstelijk paar op het station, alvorens de tocht naar het paleis begon. Hij richtte zich ook tot prins Hendrik: "Door onze koningin uitverkoren, door haar bij ons ingeleid en door haar voorgelicht, zal het u niet moeilijk vallen spoedig onze harten te winnen". Ondanks het slechte weer waren duizenden Amsterdammers op de been om het jonge paar welkom te heten. Toen koningin en prins op de Dam arriveerden waren zij even nat als het publiek, dat urenlang langs de route had gestaan. Te koningin wilde niets weten van een paraplu, omdat zij dan de mensen langs de route, die haar en haar man goed wilden zien, zou teleurstellen, zo redeneerde zij.

-
~
z ~
.;
to =
::> ~. VERsIERll'G.

Groote Club Zeeman sboop en In~an~ Kalver traat.

Am'terdam.

48. Amsterdam deed wat de versiering betreft niet onder voor Den Haag een maand eerder, tijdens het eerste bezoek van koningin en prins. Vooral de Dam en naaste omgeving waren prachtig versierd. Deze kaart geeft ook een goed beeld van de mode uit die tijd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek