Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6390-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik in het naiaar van 1901. Enige rnaanden nadat deze foto was gernaakt, werd koningin Wilhelmina ziek. Prins Hendrik zegde een bezoek aan IJrnuiden af en op zijn zesentwintigste verjaardag (19 april 1902) constateerden de artsen die de koningin behandelden dat zij tyfus had, destijds een heel gevaarlijke ziekte, die niet zelden een dodelijke afloop had.

H. M. Koningin

t"teg. . J. Boon .? A.aat.

60. De ziekte van koningin Wilhelmina nam ernstige vormen aan, Twee keer per dag gaven professor Rosenstein en de doctoren Pot en Roessingh een bulletin uit, Nederland volgde de gebeurtenissen op Het Loo in angstige spanning. Eind april leek het levensgevaar geweken. Begin mei verergerde het ziektebeeld plotseling. Koningin en prins kregen toen een extra teleurstelling te verwerken daar aan de zwangerschap van de koningin na vier en een halve maand een ontijdig einde kwam. Na in Duitsland op verhaal te zijn gekomen hervatte de koningin in augustus haar werkzaamheden volle dig. Op Het Loo bracht de Apeldoornse schooljeugd haar een aubade op haar tweeentwintigste verjaardag.

De Aubade op het 1.00 na Hr . .ivIs. her ste]

Ultg. N. J. Boon, A.lD.lt.

Foto AI'D. LatoUl', Utl"t<:Dt.

61. Ben overzicht van de kinderschaar die koningin Wilhelmina op 31 augustus 1902 op Het Loo een aubade bracht. Het was het begin van een traditie op de verjaardag van Wilhelmina.

Z. 1. K. p', S E m ~tr 'E EB Ah3EN.

d. tn:, ·s;.:tUre-ll. II 's 'ratt agl.

: Zal"da; 7 Ihart ; 3

62. Prins Hendrik had in Nederland weinig om hand en. Hij vergezelde zijn vrouw op officiele bezoeken overal in het land. Een enkele keer trok hij er aIleen op uit. Hier inspecteert hij legeronderdelen in Den Haag (7 maart 1903).

De Koninklijke stoet bcgeeft zich naar de Beurs.

U1TfJ. flo ? .:. 1'00"". AMSTERoAM.

63. De he1e koninklijke familie was 27 mei 1903 present bij de opening van de door archirect H.P. Berlage ontworpen Koopmansbeurs in Amsterdam. Koningin Wilhelmina zei in haar openingstoespraak: "De aloude ondernemingsgeest ontwaakte opnieuw, de oude starn schoot nieuwe loten, welke getuigen van jonge kracht en beloften voor de toekomst" .

c

Tentoon tetlin Gronin en 1903. lIel bezock van H.M. de Konin!'in-Moeder OD 17 Jull 1903.

64. In de zomermaanden van 1904 werd in Groningen een tentoonstelling gehouden, waarbij de nadruk viel op de handel die Nederland dreef met andere werelddelen. Koningin-moeder Emma kwam er op 17 juli 1903 een kijkje nemen. Zij werd in stijl ontvangen. Met een draagbaar baldakijn werd zij tegen de zon beschermd.

r

I. ;-,If

Greet u" De:fzij.

,,)-(e: lcn:n%LjJ< ¤c:-, caa ? a c van he: S. 5 .. Scphie" 29 ~d ~3.

Oltl:ave ll.t.a. Seb.m.clt ton Z0on. Bot-kh. S:garepma' 1';~ "·0 "t Postka.ntOOf.

65. Elf dagen na de koningin-moeder kwamen koningin Wilhelmina en prins Hendrik naar Groningen. Zij bleven een paar dagen in deze provincie. Op 19 juli 1903 brachten koningin en prins een bezoek aan Delfzijl. Aan boord van het stoomschip "Sophie" maakten zij een tocht over de Eems.

Bezoek van H. M. de Koningin en Z. H. den Prins, aan de Havenwerken te Dellzijl, 29 Juli Uitg. Bcrebeet- '', Del(zijl

66. De haven van Delfzijl kreeg ook vorstelijke belangstelling.

67. De inwoners van Delfzijl, niet verwend met koninklijke bezoeken, had den volop de gelegenheid het vorstelijk paar te zien tiidens de rijtoer van koningin en prins.

'leh.gkeer van net J,or.ir.khjJ( ¤ch~paa .. 29. ~~'l 19C3.

Greet uit De fzijl.

68. Prinsjesdag 1903; koningin Wilhelmina en prins Hendrik verlaten de Ridderzaal. Het was een bewogen staatkundig jaar voor de koningin geweest. De spoorwegstaking in de eerste maanden van 1903, gevolgd door veel sociale onrust, had een lange nasleep gehad.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek