Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6390-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. In januari 1904 was het een kwart eeuw geleden dat koningin-moeder Emma naar Nederland kwam. Zij was een vrouw die ten tilde van dit zilveren jubileum als zesenveertigjarige nog in de kracht van haar leven stond. Zij dacht er dan ook niet over als een bezadigde dame stil te gaan leven. Actief waren haar bemoeienissen met allerlei instellingen. Speciaal de tuberculasebestrijding, toen valksziekte nummer een, had haar belangstelling. Het geld dat zij in 1898 bij haar afscheid als regentes had ontvangen van het Nederlandse volk bestemde zij voor de t.b.c.-bestrijding.

H. OIL Konin/;in .Jol'.ler.

22. ';~nur..ri 1>379 - 22. J,.,uua.ri 1904 Hulde aan

Adelhcid Emilia Vilhelmina -Theresia

:ionin:;in der Xed rl ude n

70. Koningin-moeder Emma stelde in het begin van de eeuw ook haar landgoed Oranje Nassau Oord in Renkum ter beschikking van de t.b.c.-bestrijding. Het werd ingericht als sanatorium en deed tientallen jaren als zodanig dienst. Talrijk waren ook de bezoeken die de koninginmoeder bracht aan ziekenhuizen. Bij deze visites praatte zij vaak lang met de patienten. Dikwijls bracht zij bloemen uit de kassen van Soestdijk voor hen mee. Als zij kinderziekenhuizen bezocht bedacht zij weer andere verrassingen.

4 Februari 1904. Bezoek van H.M. de KO 1 GI - ~OEDER aan Amsterdam.

71. Ter gelegenheid van haar zilveren jubileum als Nederlands staatsburgeres kwam koningin-moeder Emma op 4 februari 1904 naar Amsterdam, waar diverse feestelijkheden op het programma stonden. Nederland waardeerde zijn vorige koningin. Dat blijkt ook uit een publicatie uit die tijd waarin werd gesteld: "Haar hart is open gebleven voor al wat edel en schoon is, maar bovenal voor het leed en het lijden van haar onderdanen. Zij is het medelijden zelf."

BEZO>:K VA~ H M. KONl:<GIN-)I0EDElt AAN ROTTERDAM 27 APRIL 1904. Uitgave van L. ~r. Lammerse Hoofdsteeg 41.

IN DE DIERGAARDE.

72. Na Amsterdam kwam ook Rotterdam aan de beurt de koningin-moeder te huldigen in verband met het feit dat zij een kwart eeuw in Nederland was. Er stond met name een officiele ontvangst in de Diergaarde op het programma.

B£ZIl.'K VAS B KOSINGIS-»O'&DEl< AAS ROTTEBDAlI 2i APRIL 19 4.

itgue nil 1.. Y. Lammerae Hoofd5lee;: 41.

IN DF. OIEl<GAARDE.

73. Nog een herinnering aan de visite van de koningin-moeder aan Rotterdam op 27 april 1904. Een rij notabelen werd aan haar voorgesteld. Het was in die tijd nog gebruikelijk dat ieder die a1s bestuurder een beetje wilde meetellen een ambtskostuum had.

J(. lVi. Xoningin Wilhelmina en 3- X. J(. prins J(enorik te ·s-J(ertogenbosch. 17.-20. Aug. 1904

74. Van koninklijke bezoeken werd in het vooroorlogse Nederland vee1 drukte gemaakt. A1s de koningin ergens kwam werd er altijd voor gezorgd dat zij beschut stond. De fraaiste baldakijnen werden daartoe opgericht. Dagen van tevoren was men er al druk mee. Zo ook toen het koninklijk paar van 17 tot 20 augustus 1904 de provincie Noord-Brabant en speciaal Den Bosch bezocht.

75. Prins Hendrik hield zich de eerste jaren van zijn verblijf in Nederland vooral bezig met het orde op zaken stellen in de bossen van Het Loo. Een andere hobby was het buiten Dobbin dat hij en koningin Wilhelmina in het begin van hun huwelijk kochten in het geboorteland van prins Hendrik. Het was een herenboerderij, niet ver van de woonplaats van de moeder van de prins gelegen. Elk najaar brachten koningin en prins er een paar weken door. De prins kon daar zichzelf zijn. In Nederland kon hij zich niet gemakkelijk aanpassen. De persoonlijkheid van zijn vrouw domineerde. Zij dacht er niet aan voor haar man zinvol werk te zoeken.

I:. 1'10... H. Prins l l cndrik

H. :.1. de Koningin, Z. K. H. Prins Hendrik en Gevolg, op de Ron. i!ilitaire Academic.

Breda 3 Juli '905

4271

76. Bij hun bezoek aan Breda op 3 juli 1905 gingen koningin Wilhelmina en prins Hendrik met name naar de Koninklijke Militaire Academie,

H. M, de Koningin en Z. K. H. de Prins verlaten het Begijnhof. Breda 3 Juli '9°5

4284

77. Breda heeft ook een Begijnhof, Evenals haar dochter en oudste kleindochter later zouden doen ging koningin Wilhelmina daar tijdens haar bezoek aan deze stad op 3 juli 1905 een kijkje nemen. Prins Hendrik vergezelde haar.

Prinselijk bezoek Veendam.

Uilg. M. D. de Lange.

78. Prins Hendrik kwam in de zomer van 1905 naar Veendam, waar een grote landbouwtentoonstelling werd gehouden. De reis werd per trein gemaakt. De foto toont de prins op het station.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek