Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6390-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

79. De provincie Friesland kreeg in september 1905 bezoek van het koninklijk paar. Evenals tijdens haar bezoek aan Friesland in 1892 als twaalfjarig meisje trok de koningin voor deze gelegenheid weer een Fries kostuum aan.

j{. jYf. J(o'lingi'l Wi/Ile/mina. (Friesch cos tuum )

H .? 11. DE KO"~vl~ I~ FRIE en KO-T~li.\ ~~ z. K. H. PRI~$ HE~DRIK.

80. Samen met prins Hendrik, die in adrniraalsuniform was gekleed, poseerde koningin Wilhelmina in Leeuwarden in Fries kostuum voor een officieel portret.

81. De Friezen vonden het prachtig dat de landsvrouwe hun nationale kostuum droeg. Deze foto werd gemaakt tijdens een huldebetoon voor de ambtswoning van de commissaris van de Koningin in Leeuwarden. Voor het geopende raam staat koningin Wilhelmina.

Uit;. A. !.iu. !W11I;u.

Ph.to J.s. H!ISS l CI. Kurl ??.

Bezoek van R. M. de Koningin aan HARLINGEN.

82. Harlingen was in de rondreis door Friesland opgenomen. Hier arriveert de koningin per boot in de haven van Harlingen.

83. Voor statiefoto's van het koninklijk paar bestond grote belangstelling. Er werden regelmatig nieuwe opnarnen van koningin en prins gemaakt. Dit portret dateert van het najaar van 1905.

[en ooijevaar was aan 'i dwelen .

Zijn komst zuller: wjj met /eesfbeta/en. Brer:!9 oas, 0 besle oo.Jjevaar ....

Een Prinsje IT'!.!} dic jaar.l.f.'

84. Ret huwelijk van koningin Wilhelmina en prins Hendrik was nog steeds kinderloos. Ret Nederlandse volk begon er zich een beetje ongerust over te maken. Bij de jaarwisseling van 1905/1906 kwam deze prentbriefk:aart in de handel. Ret was niet bepaald fijngevoelig, maar er sprak duidelijk uit dat de Nederlanders vol ongeduld op een koninklijke baby wachtten.

H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik bezoeken de door watersnood geteisterde streken in Zeeland.

Overzetting met de veerpont te Tholen, 20 Maart 1906.

Uitg-. Herman de Ruitet', Breda.

85. In maart 1906 werd de provincie Zeeland door een watersnood getroffen. Grote gebieden stonden onder water ten gevolge van diverse dijkdoorbraken. Ret koninklijk paar ging zich meteen zelf op de hoogte stellen van de situatie. De foto laat koningin en prins zien op de veerpont op weg naar het eiland Tholen. Een lakei heeft zich over de garderobe van het koninklijk paar ontfermd. De man hield zijn officiele kledij aan. Destijds vond men zoiets heel gewoon, al stond het onder de gegeven omstandigheden uiterst koddig.

H .? \. dc Koningin hCI hui van den burgernecster te Kloostcraande verlatcnde. 23 .\aart 1906.

86. De reis van koningin en prins in het overstroomde gebied duurde een paar dagen. Deze kaart toont het moment waarop koningin Wilhelmina het huis van de burgemeester van Kloosterzande verlaat. De koningin was onvermoeibaar. Toch vergde zij kennelijk te veel van haar krachten. Kort daarna werd officieel bekend gemaakt dat koningin Wilhelmina opnieuw de hoop op de geboorte van een kind op een teleurstelling had zien uitlopen. Voor de tweede keer kreeg zij een miskraam.

Koninklijk bezoek aan Leeuwarden. ter gelegenheid van de onthulling s:andbeeld, (Uz Heit) Graaf Willem Lodewijk van assau

87. Op 15 september 1906 onthulde koningin Wilhelmina in Leeuwarden een standbeeld voor graaf Willem Lodewijk van Nassau, een van haar meest beroemde Friese voorvaderen. Koningin-moeder Emma en prins Hendrik woonden de plechtigheid eveneens bij. "Een God, een volk, een land, ziedaar de band in dagen van gevaar gevlochten tussen de zonen van graaf Jan van Nassau en het volk der lage landen. Schoon verleden dat de beide takken van mijn stamhuis de werkkring schonk, welke zij steeds als hun hoogste roem beschouwden, omdat zij daarbij geroepen waren de belangen te dienen van het volk, waarmee de historie hen zo nauw had saamgeweven", merkte de koningin op in een toespraak voorafgaand aan de onthulling van het standbeeld.

88. Een tragische gebeurtenis in februari 1907 was de aanleiding dat prins Hendrik zijn populariteit ineens sterk zag stijgen. Tijdens een zware storm strandde de Harwichboot "Berlin" op het noorderhoofd van de Nieuwe Waterweg. Het schip brak in tweeen. Het achterschip zonk snel, het voorste deel van de boot bleef op het landhoofd zitten. Prins Hendrik ging meteen na het bekend worden van de ramp met de "Berlin" naar Hoek van Holland en scheepte zich in op de "Jan Spanjaard" om van nabij het reddingswerk te volgen. Het duurde vierentwintig uur voordat de bemanningsleden van het niet gezonken deel van de "Berlin" gered werden. De prins hielp waar hij helpen kon, ook met het verzorgen van geredden.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek