Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6391-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Een speciale herinneringskaart aan het koninklijk bezoek aan de hoofdstad in 1910: "Toen 't Prinsesje in Amsterdam kwam". De koninklijke ouders genoten van de geestdrift waarmee Juliana werd ingehaald. In de toespraak tijdens een diner in het paleis op de Dam bracht koningin Wilhelmina dit onder woorden: "Wij zijn diep bewogen door de indrukwekkende uiting van blijdschap, welke aan de schone en welgeslaagde feesten ten grondslag ligt. Bovenal stemt het ons ouderhart tot grate dankbaarheid, getuigen te mogen zijn van de liefde, waarmee zij, die wij zo gaame ons zonneschijntje noemen, allerwegen is ontvangen en begroet".

.?. o.~ ........?......?....... ·.· · ..?

· . · ·

· ?

· · · ?

? · · · ?

? ? ?

· ?

?

: ???????????? o ???? o.o ?? _ ????? a ????????????

10. Een foto van het ruim een jaar oude prinsesje, spelend met haar blokken en speelgoedbeesten.

11. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik waren een paar gelukkige ouders. Prins Hendrik trok heel veel tijd voor zijn dochtertje uit en koningin Wilhelmina probeerde ook tussen haar drukke dagelijkse bezigheden door ogenblikken vrij te maken om met Juliana te spelen.

7 FEBRUARI 1901-1911.

o tijdperk vol van Godes zegen! Van zegen voor ons Vaderland,

Gij bracht d'Oranjestam nieuw leven Een frissche toot door's Heeren hand.

12. Deze kaart verscheen ter gelegenheid van het tweede lustrum van het huwelijk van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. De tekening is hoofdzakelijk in de kleur oranje uitgevoerd.

13. AI ging het in de jeugd van Juliana aan het hof erg officieel toe en gebeurde bijna alles volgens het protocol, toch trok de koningin er wel eens zonder groot gevolg op uit zoals deze prent, die in maart 1911 in Den Haag werd gemaakt, aantoont. Een lakei was er wel altijd bij (achter de koningin gedeeltelijk zichtbaar).

~Jar~e Kesmi~0uoi leumJillLij~· WI LHELMI N~

1898· 1911.

6 5E,PTEMBE~ 6 f'AA~T.

14. In maart 1911 vierde koningin Wilhelmina haar koperen regeringsjubileum. Vijftien Haagse zangverenigingen brachten haar op 6 maart een zanghulde bij het paleis aan het Noordeinde.

PRfriTBRltfKAART£n

(rOLLECTIE :JOH.A.110£SMIII'f.)

EnTREE 20<:..T G£OPENO van 29 n~ART 7/1'13 A PRI L 1917. van 11-5 uu r:

ZO/'IOAG 10 ~r

15. Het genootschap Kunstliefde in Utrecht, dat nu nog bestaat, organiseerde in het voorjaar van 1911 een prentbriefkaartententoonstelling over het Oranjehuis. Materiaa1 was er vo1doende, vooral van de geboorte van prinses Juliana.

16. Een foto gemaakt ter ge1egenheid van de tweede veriaardag van prinses Juliana, door haar moeder "een sterk en gezond kind" genoemd dat "de kleinties van haar leeftijd gerege1d een eindje voor was in ontwikkeling en begripsvermogen".

17. Nog een foto van het bijna twee jaar oude prinsesie met haar poppewagen. Overigens gaf prinses Juliana niet zo veel om poppen, dit in tegenstelling tot haar moeder, die er als twaalfjarig meisie - zij was toen innaam al koningin - nog dagelijks mee in de weer was.

Reed5 TW£E jaar ';jroeit Zj Reed5 TWEE jasr bloei t Z!J ~e Orarrjetak van Nederland " En daarorn roepen w!J·.

En daarom juichen w!J J

-, Vereend door e e rr e rr band.

" JULIANA leve.r JULIANA geve

Nieuwe /uister aan d J Oranjezon j Groeil: op in jdren.

Veel oIeu;:}d verga-ren J

.JJat is war Neerland wen s che n kon .

/

)./on.f../'1oesman - t/ lr ec hi:-

18. Een sierlijke kaart met oranjeappeltjes en een gedichtje kwam bij de tweede verjaardag van prinses Juliana in de handel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek