Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6391-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Deze foto dateert van de zomer van 1911. De koninklijke familie poseerde echter nooit op deze wijze. De foto is een montage van een opname van het koninklijk paar uit 1910 en een foto van prinses Juliana uit 1911. Op de foto die in 1910 werd gemaakt stond het prinsesje eveneens toen echter a1s baby. Deze kaart werd in Enge1and uitgegeven.

???

M.II- QUEEN WILHELMINA OF HOLLANO.ftOTA,. ? .-..0 .???. «-PIt'NeE HENRY ?. PRINCE.SS ,.,IULIANA.

Gj) r- i e JOIre,., s.eleole..., Fen we,-d er dJes!-red~~ (;U';C of h~t zoud.Jn C.en j0'7..5en of h7~i.5je

En eoch b/eef het ~sj~ ORANJE 80Y<:Ni

COaar kw.s1T1 ~en Prit'}seske fen z e er- a~rdi.J t77eSke. !feelliefenre.;n

We =0T13en vol vre"':Jde

't Liea w.'-/k o~ verh<:':'Jdf 'I:: ORANJ¤. Bow:N!

IV", is zj" oJr;e jiilren .Ysl: Goo/ haar moo!} Yoor Nfderlsnd k%/:;en D8n :!.irrgen vve n7ef z'nallen La!e,., 'I: over",,1 sehal/<$n 't ORANJ¤ BOYeN.J

30. Elk jaar kwam er rand de veriaardag van prinses Juliana een gelegenheidskaart uit, soms zelfs meerdere. Deze kaart werd gemaakt voor de derde verjaardag van de prinses.

31. Mei 1912; Prinses Juliana in Artis met freule Van de Poll (rechts) en zuster Marting, de twee dames die in de kinderjaren van de prinses nauwelijks van haar zijde weken.

32. Bij het bezoek aan Amsterdam in mei 1912 nam het koninklijk gezin een kijkje aan boord van h.m. pantserschip "Heemskerk". Te midden van de bemanning poseerde men voor een fotograaf (4 mei 1912).

FETES FRANCO-HOLLANDAISES ? Juil '912 La Rein. Wilhelmin. et M' Fa/Ii"e,

33. In juni 1912 brachten koningin Wilhelmina en prins Hendrik een tegenbezoek aan president Fallieres van Frankrijk. De president ontving het Nederlandse vorstenpaar, dat de reis per trein maakte, op het station van het Bois de Boulogne. Vandaar ging het in open rijtuigen door het hart van Parijs, Koningin Wilhelmina werd daarbij begeleid door president Fallieres,

3 - ArTivic au T('11IjJLt: du Sainl-Esp"it PbtLT Le Scroice divino Le Prince C()IlSfJTt H£."RI aid e La REI."E a d cscendre d'A.utomobile

(2 f ain (()/z) ."D Phot,

34. Een charmante opname van koningin Wilhelmina, terwijl prins Hendrik haar behulpzaam is bij het uitstappen uit de auto waarin zij op zondag 2 juni in Parijs naar de kerk reed. Na afloop van de dienst legde het koninklijk paar een krans bij het monument opgericht voor Gaspard de Coligny, de vader van Louise de Coligny. Hij werd in de beruchte Bartolomeusnacht (24 augustus l572) vermoord. Koningin Wilhelmina hield bij die gelegenheid een treffende redevoering, waarin zij getuigde van haar ge10 of.

RECEPTION DE S. M. l.A REIJYE ET DU PRJ.VCE ROYAL DE HOLLANDE A VERSAILLES (3 juin 1912).

1/ - Le Cortege conduit paT M. Mollard arrive a La Gore, en avant S. 111. La Reine Wilhelmine, .11. le President de La Ri-DublirJlu. en arriere le Vs'ce-Amiral Fouaues de Lonco uieres, S. A. R. Ie Prince Henri. h'D

35. Op 3 juni bracht het Nederlands koninklijk paar een bezoek aan Versailles. De foto werd gernaakt bij aankornst op het station.

36. In Versailles bewonderde de vorstin, geintresseerd als zij was in zaken die met het leger te maken hadden, een kanon. Ret werd speciaal voor haar gedemonstreerd.

RECEPTION DE S. u. LA REIXE ET DU PRIXCE ROYAL DE HOLLA.'DE .4 VERSAiLLES

21 - S . .11. la Reine WILHEL.1dISE et .11. Ie PRESIDE.'T DE L.4 REPUBLIQUE prCl'l1lent place d a n s la premiere D'aumont POUT la promenade dons le Pare de Versailles 3 ;uin ]()12). SD Phot,

37. Het kasteel van Versailles stond eveneens op het programma van het vorstelijk paar. Per rijtuig reed koningin Wilhelmina met de bejaarde president Fallieres door het park.

RECEPTION DE S. M. LA REINE ET DU PRINCE ROYAL DE HOLLANDE A VERSAILLES

25 - Promenade dans le Pare de Versailles, Le Prince HC1;ri et Mme FalUeTes dans la deuzieme D'aumont (J jui" 1912). ND Photo

38. Prins Hendrik volgde in een rijtuig met mevrouw Fallieres.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek