Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6391-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Ned. arilllerie verdekt opgestela

59. In 1915 komt er een serle prentbriefkaarten uit waarop de hechte band tussen vorstin en legeronderdelen naar voren komt. Als de serle van zes kaarten tegen elkaar wordt gelegd in in het hart van de collage het portret van koningin Wilhelmina te zien. Dit is de kaart waarop de veldartillerle is afgebeeld.

60. De vliegmachine stond nog in de kinderschoenen. De wereldoorlog droeg er belangrijk toe bij dat deze vinding zich snel ontwikkelde, ook in Nederland. Vandaar dat de luchtvaart niet ontbrak in de serie kaarten, die onder het motto: "H.M. Koningin Wilhelmina te midden van het leger" voor twaalf en een halve cent te koop was.

61. Nederlands pogingen buiten de oorlog te blijven slagen. Ret betekent echter niet dat de Nederlanders weinig van de strijd merken. Ret voedsel wordt schaars en distributie wordt ingevoerd. Ons land wordt ook geconfronteerd met het leed dat de oorlog onze zuiderburen, de Belgen, brengt. Een groot deel van Belgie verandert in een puinhoop. Vele Belgen vluchten naar Nederland en worden er gastvrij ontvangen. De Nederlandse hulp wordt, als de situatie enigszins is genormaliseerd, op een in Belgie uitgegeven prentbriefkaart uitgebeeld.

62. Koningin Wilhelmina komt in de jaren 1914(18, evena1s later tijdens de tweede were1doorlog, naar voren als een kordate vrouw. Zij reist van noord naar zuid om de gemobiliseerde militairen te 1aten zien dat zij meeleeft met hun moeilijkheden. De koningin trekt er te paard en te voet op uit en vindt het met name heel normaal de loopgraven in te stapp en, zoa1s op 22 september 1915 in Leiden.

63. Het Nederlandse leger ging in die jaren steeds meer het nut van het vliegtuig zien. Op Soesterberg werd de basis gelegd voor het thans zo bekende militaire vliegve1d. Niet op Soesterberg maar op het strand van Scheveningen gaf het Nederlandse 1eger op 6 maart 1916 een grote demonstratie. Koningin Wilhelmina was er uiteraard bij tegenwoordig. De officier naast de koningin is kapitein Wallaardt Sacre, de eerste commandant van het vliegkamp Soesterberg.

Walersnood 1916 De Kon.ingin op Mar1(en

64. In januari 1916 trof een watersnood Nederland. Grote delen van het land, vooral rondom het IJsselmeer, toen nog de Zuiderzee (de Afsluitdiik kwam pas in 1932 tot stand), overstroomden tengevolge van dijkdoorbraken. De leden van de koninklijke familie trokken er dagenlang op uit om metterdaad mee te leven met de getroffenen. Koningin Wilhelmina bezocht het eiland Marken, waar de ramp zestien slachtoffers eiste. De toenmalige eerste burger van het eiland, gekleed in jaquet, met hoge hoed op en lakschoenen aan, leidde de koningin rond; Koningin Wilhelmina, die zich praktisch gekleed had, was hier hoogst verbaasd over. Zij liet de eerste burger van Marken expres zoveel mogelijk door de modder lopen tijdens haar wandeling door de getroffen gemeente,

65. Van de zevende verjaardag van prinses Juliana werd in verband met de oorlog niet veel drukte gemaakt. "Nag woedt de oorlogsvlam random ons kleine lande. Wij turen waakzaam rond, houde ons neutraal in stande", leest men op de herinneringskaart die ter gelegenheid van 30 aprill916 uitkwam.

66. Al bleven bezoeken aan legeronderdelen voor koningin Wilhelmina hoog genoteerd staan, naarmate de oorlog voortduurde en het duidelijk werd dat het Nederlandse streven neutraal te blijven succes boekte, ging de vorstin zich ook weer voor andere zaken interessereno Langzamerhand hervatte zij haar bezoeken aan allerlei gemeenten. De eerste oorlogsjaren was daar nauwelijks iets van gekomen. In juni 1916 bezocht de koningin in Arnhem de daar georganiseerde huisvlijttentoonstelling. De vorstin ging steeds meer gebruik maken van de auto als vervoermiddel. Vandaar dat zij in die jaren vaak met een sjaaltje om haar hoed geknoopt liep, dit om het afwaaien van haar hoofddeksel te voorkomen.

67. Sportzaken hadden niet bepaald de interesse van de koningin. Op 15 juli 1916 bracht zij evenwel een uitgebreide visite aan het Amsterdamse stadion.

, ,

??.?... " -" ," "

68. In de zomer van 1916 gunde de koningin zich weer tijd voor een korte vakantie, die echter diverse keren werd onderbroken om manoeuvres bij te wonen. De vakantie werd doorgebracht in Katwijk aan Zee, waar de villa Duinlust werd gehuurd, Koningin Wilhelmina was tijdens deze vakantie vaak te vinden bij de haven, waar zij ging tekenen en schilderen. Een hofdame vergezelde haar. Terwijl de koningin met haar hobby bezig was wijdde de hofdame zich aan haar handwerkje.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek