Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2

Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Fred J. Lammers
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6391-0
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Huis van Oranje in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Stands 330/331 "AUPING" - DEVENTER Tweede NederI. Jaarbeurs Utrecht 1918.

79. De tweede jaarbeurs in Utrecht - vroeger werd deze beurs eens per jaar gehouden inplaats van zoals nu een voorjaars- en een najaarsbeurs - kreeg opnieuw bezoek van de koningin. De deelnemers aan de beurs zorgden er weI voor dat een fotograaf het moment waarop de vorstin hun stand bezocht vastlegde. Het was een goede reclame daar dan prentbriefkaarten van in omloop te brengen (2 maart 1918).

80. Prinses Juliana vierde 30 april 1918 haar negende verjaardag. Er kwam weer een fraaie prentbriefkaart uit.

81. Een prinsesje met lang haar en een grote hoed op. Zo zag fotograaf Deutmann uit Den Haag, die destijds vaak aan het hof fotografeerde, prinses Juliana in 1918.

H K.f-l. PRI 'SES JULIANA.

82. Koningin Wilhelmina in het voorjaar van 1918 als bijna achtendertigjarige vrouw aan wie de moeilijkheden in het 1even niet voorbij waren gegaan.

Episode van de betooging in het Malieveld door de Haagsche burgerij f8 November 1918

83. De eerste wereldoorlog eindigde in november 1918. Op de elfde november werd de wapenstilstand een feit, de officiele vrede volgde in 1919. Op de wapenstilstand volgde een golf van revolutie in Duitsland. Keizer Wilhelm vluchtte naar Nederland, de Duitse vorsten werden afgezet. In Nederland werden ook pogingen in het werk gesteld een republiek uit te roepen. Deze opzet mislukte. Op 18 november bracht de burgerij van Den Haag het koninklijk gezin op het Malieveld een geestdriftige hulde. De kunstschilder J. Hoynck van Papendrecht bracht de gebeurtenissen op het Malieveld in beeld.

(?e k$k vkrn ~.oo~ Ganci; ~

u;::L .

'd/ro£ 6' eerc rooofo· viC=- ",.c{~ver::y;';~

<3- d~de £n..5 n- .,Ja<rr..f ea. ~en Sj"oed

,

6'3 .em;! ook £e ~tbzrv in; r':::;j;f~£e~

~r de zen .,Jan. ~an./e,. f,;sckerv r .knd

C::../ .:mZ!!r .ldd;'en.--;

(;Je -vkrn. ~e,..,. v.s£ en kn. 05 nieE

~. 'hod/1"Vtn/J

.~"~_;~"g= -w ~'rz- de .<e .sk0 j'1j",en-

. 3*o~

~n kncl e rz: een.. -vcff, "be<13oven/"

rr

84. In Nederland geen revolutie. Koningin Wilhelmina zegt op 20 november in een in de Staatscourant afgedrukte proclamatie: "Onder de indruk van de geweldige beroeringen in de volken van Europa is ook in ons vaderland de staatsorde een ogenblik bedreigd. Ret antwoord daarop door u met overweldigende meerderheid gegeven, heeft op mij een diepe indruk gemaakt. Ik dank u daarvoor uit de grond van mijn hart. Getrouw aan de traditie van mijn voorvaderen, heb ik nooit anders gewild dan mijn yolk te dienen, door handhaving van het recht en bevestiging zijner vrijheden, door verzekering van ieders rechtmatige aanspraken op geestelijk en stoffelijk gebied".

85. De oorlog was ten einde. Voor het koninklijk gezin, hier voor een officiele foto poserend in 1918, braken weer normale tijden aan. "Wij zijn veilig geweest in Gods hand. Wij voelen dat Zijn leiding aan onze historie gegeven, opnieuw is bevestigd. Wat was en is, zal ook in de toekomst zijn", zegt koningin Wilhelmina op 2 december 1918 als er opnieuw een huldebetoging plaats vindt, nu van de christelijke sociale organisaties.

86. Prinses Juliana in het najaar van 1918. Deze foto werd afgedrukt op een kerstkaart, die in december 1918 uitkwam.

87. De paleisklas in Huis ten Bosch. De onderwijzeres is mevrouw Van der Reyden-van Hooft. Prinses Juliana zit op de achterste bank(rechts). Voor haar zit Miek de Jonge, dochter van de latere gouverneur-generaal van Nederlands-Indie, Op de linker rij: Elisabeth van Hardenbroek, nu mevrouw Van Rappard en Elise Bentinck, nu mevrouw Roell (in Beerze).

88. In januari 1919 had prinses Juliana het schaatsenrijden al aardig onder de knie. Hier rijdt zij op de baan van de Haagse IJsclub (31 januari 1919).

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek