Het Kaatsen in oude ansichten deel 2

Het Kaatsen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Lolkama
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1613-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het Kaatsen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De Leeuwarder kaatsclub LKC organiseerde vanaf 1930 de "Burmaniadag". Vooral voor de oorlog was deze jongenspartij enorm populair. Dat kwam niet in de laatste plaats omdat de hoofdprijzen - gouden horloges - hoog gewaardeerde kleinoden waren. Op slechts enkele andere wedstrijden kon men in de klasse van veertien tot en met zestien jaar dergelijke kapitale prijzen winnen. Hier zien we een opname van de wedstrijd uit 1930. Plaats van handeling is het Wilhelminaplein. Let vooral ook eens op de sterk afwijkende kleding.

70. In 1930 werd de "Oldehove-partij" - een klassieker sedert 1913 - op zondag 21 september wegens enorme regenval afgelast. Hij werd verplaatst naar woensdag 24 september en de plaats van handeling werd wat in de volksmond het "Zaailand" wordt genoemd. Een grote schare supporters volgde dit spektakelstuk. Op de achtergrond zien we het Paleis van Justitie, waarin vlak voor de eeuwwisseling (in 1895) het beruchte Hogerhuis-proccs werd gevoerd. De eerste prijs werd gewonnen door twee kaatsers die tot de absolute elite van de kaatssport behoorden. Klaas Kuiken en Sjouke Helfrich presteerden het die dag alle andere parturen die uit drie man bestonden achter zich te laten. Viermaal werd de koningsprijs van deze partij definitief gewonnen. Dat waren J. Dijkstra (tweemaal), T. Zijlstra en K. Kuiken (driemaal) en Hotze Schuil (vijfmaal).

71. Van de tweede klas wedstrijden zijn maar weinig fete's bewaard gebleven uit de vooroorlogse periode. Toch vormden de zogenaamde door elkaar loten wedstrijden een goede leerschool om zich met succes in de hoogste regionen te handhaven. Veel te vaak richt de publiciteit zich aileen op de eerste klas wedstrijden. Hier zien we prijs- en premiewinnaars van de kaatspartij op 31 augustus 1930 in Terwispel. Deze wedstrijd was mede aanleiding tot het oprichten van een kaatsclub in Terwispel. Terwispel is een dorp dat buiten het "echte" kaatsgebied valt. In de kransen zien we de prijswinnaars, van links naar rechts: J. de Leeuw te Akkrum, koning Y. de Haan te Holwerd en P. Kamminga te Dronrijp. Op de voorste rij, van links naar rechts: D. Miedema te Irnsum, R. Rienstra van Witmarsum en G. Zijlstra te Joure.

72. De Harlinger kaatsclub "Eendracht", opgericht in 1900, is een van de grootste verenigingen die aangesloten is bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Harlingen heeft briljante kaatsers opgeleid. Zonder volle dig te zijn denken we aan: Ids Roukerna, Hans Knol, Pieter Helfrich, Sikke Olivier, Johan Jansen, Johan Halbesma en vooral aan Hotze Schull. Het is de enige club die tweemaal drie achtereenvolgende bondszeges op haar naam schreef. Dat geschiedde in 1930 tot en met 1932 en 1947 tot en met 1949. Hier zien we de winnaars van de Freulepartij van woensdag 5 augustus 1931 in Wommels. Van links naar rechts: F. de Jager, later een bekend eersteklasser, B. van Seijst en S. v.d. Meer.

73. Slechts tweemaal in de bijna honderddertigjarige traditie van de P.c. is deze beroemde klassieker niet gespeeld in de vrije paruurformatie. In de jaren 1932 en 1933 had het hoofdbestuur de algemene vergadering voorgesteld dit soort wedstrijden te verbieden. Met name liet de verhouding tussen de Nederlandse Kaatsbond en de P.c. veel te wensen over. Hier zien we de prijswinnaars uit 1933. Links Dooitsen de Bildt, die tevens tot koning werd gekroond, in het midden Hans Knol en rechts Anne van Sinderen. Laatstgenoemde was een goede tweedeklasser, Hij werd echter geen cent beter van deze P.C.-triomf. Van Sinderen was, evenals duizenden andere Nederlanders, werkloos in de eerste crisisjaren van de jaren dertig. Het gewonnen bedrag werd geheel op zijn werklozenuitkering gekort. In de finale werden Ids Roukema (Wommels), J. Althof en Sjouke Helfrich geklopt.

74. De eerste kampioensmedaille van de Nederlandse Kaatsbond, die in 1932 werd uitgeloofd voor afdelingsparuren, werd gewonnen door de kaatsclub "Het Noorden" te St. Jacob. Het winnende partuur bestond uit, van links naar rechts: e. Westra, Dooitsen de Bildt en K. Kuiken. Zowel De Bildt als Kuiken behoorden jarenlang tot de absolute top van de kaatssport. De Bildt, een principieel geheelonthouder, blonk vooral in het voorperk uit. Verder won De Bildt driemaal de P.e. (in 1933, 1935 en 1937), waarvan de eerste keer hem tevens het koningschap opleverde. De Bildt, die van 1923 tot 1948 uitkwam, won eenenzeventig hoofdprijzen en sloeg in totaal 364 punten bijeen. Verder won hij drie jaar achter elkaar de Bondspartij. Dat geschiedde nadat de hier afgebeelde Westra Sjouke Helfrich als bakkersknecht had aangetrokken. Na het vertrek van Helfrich naar Wynaldum (in 1937) lukte dat niet meer.

75. Hotze Schull kon toen hij in het begin van de jaren dertig op deze kiek kwam hooguit dromen dat hij de meest gelauwerde kaatser aller tijden zou worden. We zien hem hier (rechts) als jongetje naast zijn vader en broer Paulus (links) staan. Schull is door de sport journalisten beschreven als de Napoleon onder de kaatskeizers, de briljantste, de beste, kortom kwalificaties op hoog niveau. Zijn loopbaan op het groene grasveld begon in 1942 en eindigde pas in 1972. Hotze werd door zijn beide ouders enorm gestimuleerd om de kaatssport te beoefenen. Ze

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek