Het eiland van Cadzand in oude ansichten

Het eiland van Cadzand in oude ansichten

Auteur
:   M.A. Aalbregtse
Gemeente
:   Oostburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3245-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Het eiland van Cadzand in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Voor de samenstelling van dit boekje heb ik mij moe ten beperken tot achtendertig oude afbee1dingen over de drie tot het oude Eiland van Cadzand behorende dorpen. Met het Land van Cadzand wordt thans gehee1 W est-Zeeuwsch- Vlaanderen aangeduid. Onder CADZAND, ontstaan op een kusteiland tussen het Zwin en het Coxydse Gat in de reeds in 1177 genoemde Kerkepolder bij de kerk, vindt men de oudste bedijkingen in West-Europa. Om die kern groepeerden zich verscheidene poldertjes die in de richting van de Oudelandsepolder voortdurend jonger werden. De oudste weg is de Lange Strinkweg. Cadzand he eft ook haar tol betaa1d aan overstromingen en oorlogsgewe1d, waarvan de zeeslag in het Zwin van 1435 het meest bekend is. Van vissersdorp via landbouwdorp ontwikkelde het zich tot een familiebadplaats, waarvan in 1866 de grondslag werd gelegd met de bouw van het badhuis door Gust. Aalbregts die met zijn buurjongen Pietje van der Lijcke op de omslag poseert v66r zijn gebouw, dat door de Duitse bezetters is afgebroken. De onderbouw bleef over en werd ingericht tot toeristenverblijf; in de onmiddellijke omgeving kwam het herbouwde badhuis. RETRANCREMENT, oorspronke1ijk Cadsandria, werd sedert 1604 door prins Maurits aangelegd als vesting ter bescherming van het Zwin, de belangrijke waterweg naar Brugge. In 1681 werden aile militaire

metse1- en timmerwerken verkocht. Nadat in 1644, temidden van soldatenbarakken en een commandantenhuis, de eerste burgerwoning was gebouwd, telde het jonge dorp in 1676 binnen de wallen vijfentwintig en in Terhofstede negenentwintig woningen. Ret dorp groeide uit tot een vissers- en boerendorp met arbeiderswoningen, prachtig gelegen tussen de onbeschadigd gebleven wallen, waarbinnen zich de mooie standaardmolen van 1643 bevindt, een van de oudste van dat type in ons land. De kerk dateert van 1654. De aantrekkingskracht van Retranchement is het natuurreservaat Ret Zwin, een typisch schorrengebied, overgebleven van de eens zo beroemde waterweg naar Brugge. Men vindt daar in dat lustoord van vogels een grote verscheidenheid aan planten en fraaie schelpen evenals fossie1e haaietanden. Voor een groot gedeelte leeft de bevolking nu van het toerisme.

ZUIDZANDE is ontstaan op een eiland ten zuiden van Cadzand en werd in de Christoffelpo1der van 1537 een welvarend 1andbouwdorp, dat voor de toeristen in de streek een oase van rust is in een prachtige 1andelijke omgeving. De kerk dateert van 1659.

Voor de mij verleende hu1p betuig ik gaarne mijn bijzondere dank en spreek de hoop uit dat het boekje een goed onthaal moge vinden bij de eigen bevolking en bij de historisch gefnteresseerden.

qezicht op XaozaruJ }r1ariaweg

CADZAND

1. Hier stond te Cadzand sedert 1662 een mo1en. Een bord boven de deur van de 1atere standaardmo1en "De Kat" droeg een kat en in een balk het jaartal 1721. Hij is in 1820 omgewaaid en na herbouw in 1897 afgebrand. De stenen beltmolen werd in 1898 gebouwd, in 1944 stukgeschoten, weer herbouwd, na 1953 omgebouwd en ingericht als pension voor toeristen. Sedert 1963 doet hij dienst als "Bar De Meu1en" waar nu gerstenat wordt gedronken en vroeger gerst tot gort werd verwerkt. Op 12 februari 1974 is hij afgebrand.

Cadzand. )'tfolendiik

2. Het eind van de Molendijk te Cadzand in 1919, uitkomend op de Mariaweg, als grintweg aangelegd in 1854 tot Zuidzande. Op de achtergrond zien we de herberg "In de Buitenlust" van Toon de le Lijs. Bij de boom, links achter de haag, stond de beltmolen van De Hullu. Midden op de Molendijk, met haar kind, staat Sanne de le Lijs uit de herberg en aan haar linkerzijde Jane Faro. De woning rechts was van Mietje VerhageHack. Wat was het er toen rustig, Nu raast er in het toeristenseizoen het autoverkeer naar het Badhuis.

3. "Copie mijner gekleurde knipprent van 1844 der hofstede in het dorp Cadzand" door Jan de Prenteknipper, in Zeeland to en overbekend als beoefenaar van deze vo1kskunst. In 1815 kwamen hier Abraham Brevet en Johanna de Bruyne, wier initia1en in de rechter onderhoek staan. In 1915 kwamen burgemeester Izaak Erasmus en Maria de Bruyne. De tekst 1uidt: "Ret land te bouwen is mijn lust, mijn hert en zinnen zijn gerust. Ik wey het rundervee als Job in Canade". Achter de molen "De Kat" loopt de Mo1endijk.

)Y[aria1lJe~ met tram, Cadi!and

4. De stoomtram op de wisselplaats te Cadzand in 1916. De lijn van Oostburg naar het dorp Cadzand werd geopend op 23 september 1912. Doordat deze lijn loopt door het Oude Land van Cadzand, waar de vrouwen bij hun klederdracht de karkassemuts droegen, kreeg de tram de toepasselijke naam van "Karkassetram". In 1925/27 werd de kustlijn van Breskens naar Sluis aangelegd en werd de lijn van het dorp Cadzand doorgetrokken naar Cadzand-Haven. De locomotieven kregen de bijnaam "koffiemeul'n".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek