Heteren in oude ansichten

Heteren in oude ansichten

Auteur
:   W. Jansen
Gemeente
:   Heteren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4179-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heteren in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Een geliefde bezigheid van vele mensen is, ongetwijfeld, herinneringen ophalen uit vroegere jaren, liefst gepaard gaande met illustraties bijvoorbeeld in de vorm van prentbriefkaarten en foto's uit die tijden.

In het thans sterk groeiende Heteren is het vooral bij de oud-ingezetenen goed merkbaar dat men nog graag "oude koeien uit de sloot haalt". Hoe men ook door of langs Heteren kwam, te voet, per fiets over de dijk of per boot over de Rijn, altijd zag men hoog op de dijk het meest markante bouwwerk van Heteren, de uit de dertiende eeuw daterende toren, die ook wel de peperbus wordt genoemd. Deze is thans nog te zien. Sedert 1961 is de toren geheel gerestaureerd (kosten ongeveer f. 100.000,-). Aan de oostzijde kunt u in de torenmuur nog duidelijk de in tufsteen uitgevoerde markering zien, waartegen het schip van de kerk heeft gestaan. Door de hoge waterstand en het kruiende ijs is deze in 1837 hiervan weggeslagen. Daarna heeft men de kerk maar aan "de Vluchtheuvel" gebouwd (nu Kastanjelaan). Om herhaling van zo'n natuuruitbarsting te voorkomen, heeft men met bats en kruiwagen een nieuwe dijk aangelegd, wat veel mankracht vergde en toch ook weer een uitkomst bleek in de vorm van werkverschaffing.

Heteren vond zijn bestaan hoofdzakelijk in de akkerbouw, vee- en fruitteelt. Dit beeld heeft zich na de tweede wereldoorlog sterk gewijzigd. Naast deze beroepen bood ook de steenfabricage een grote werkgelegenheid. Door de toenemende mechanisatie wordt deze tak van industrie voor steeds minder ingezetenen een bron van bestaan.

Voor het onderwijs beschikte men sinds 4 november 1862 over een christelijke basisschool en een openbare basisschool in "De Vluchtheuvel"; de laatste werd in 1920 opgeheven, gezien het feit dat ook in dat jaar begonnen werd met de bouw van de eerste roomskatholieke basisschool, welke op 2 november 1921 in gebruik werd genomen. Aan haar bestaan komt binnenkort een einde, daar men met de bouw van een nieuwe, moderne school reeds is begonnen.

In dit boekje, wat u thans in handen hebt, zijn een aantal oude foto's van Heteren samengebracht, waarvan wij hopen dat deze een aardig beeld geven van het oude Heteren en dat zij bij vele ouderen weer herinneringen wakker zuilen roepen. De jongeren zal het duidelijk worden, dat ook in Heteren de tijd niet heeft stil gestaan.

De opzet van dit boekje is beslist niet het geven van een geschiedenis van Heteren. Een ieder die het boekje bekijkt en leest make er zijn of haar eigen geschiedenis bij. Dat is de wens van de samensteller, die tevens hoopt met dit boekje velen een genoegen te hebben gedaan,

Wij willen deze inleiding besluiten om onze erkentelijkheid te betuigen aan vele inwoners van Heteren en daarbuiten, zelfs tot in Zeeland, voor hun inbreng bij het tot stand komen van dit boekje door het tijdelijk afstaan van fotomateriaal met de daarbij behorende herinneringen.

SPROr<KELE, BURG, VLUCHTHE r HETEREN

1. Een van de oudste gebouwen is wel de uitspanning "Sprokkelenburg" (1777), thans nog een cafe tegenover het postkantoor. (Aangetekend moet worden dat huize "De Steeg" reeds in 1649 is gebouwd.) Allerlei voerlui kozen, op doortocht vanaf Arnhem of elders, hier hun rustpunt. Ook de paarden werden hier uitgespannen en kregen dan de hun bekende zak met haver achter de oren gehangen. Op de voorgrond staat het brandspuithuisje waarin de handpomp gestationeerd was. Toen in 1933 de eerste rnotorspuitwagen zijn intrede deed en gestald werd in de brandweergarage in Randwijk, werd het hier afgebeelde huisje afgebroken. U herkent misschien nag de heren Harbers, Mensink en Jan Hey bij de wegwijzer. De fota dateert uit omstreeks 1924.

2. Wegens gebrek aan een foto van de Heterense brandspuit uit de jaren twintig hebt u hier en afbeelding van bijna dezelfde spuit uit Randwijk, We dachten dat het vooral voor de jeugd, wel interessant zou zijn, even een beeld te geven van de manier van brandbestrijding uit die tijd. Ret korps brandweerlieden (voor zover we over een korps mogen spreken) bestond ook uit personen uit Randwijk, waaronder ook veldwachter Leeuwis, hier in uniform.

3. Vele ouderen onder de Heterense bevolking zullen hier ongetwijfeld de legendarische kleermaker Jan van Heut herkennen, staande geheel rechts voor zijn huis, naast het huidige postkantoor. Vervolgens ziet u Jo de Waal, nu mevrouw van Soest, J.D. Jansen en H. de Waal. Genoemde kleermaker was in staat een, voor die tijd veel gedragen, manchester pak in elkaar te naaien dat bijna een mensenleven meeging.

4. Het gemeentehuis omstreeks 1922. In die tijd hadden iepebomen nag 1evensruimte tussen de kastanjebomen. Deze iepen werden in 1927 gerooid wegens de iepziekte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek