Heusden in oude ansichten

Heusden in oude ansichten

Auteur
:   H. van der Pol
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2846-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heusden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het Wilhelminaplein met de steile hellingen van de wallen. Hoe heerlijk als die's winters besneeuwd waren en we daar naar harteJust en met gloeiende wangen konden sleeen en "slibberen", in volle vaart naar beneden.

13

14

Vroeger was het Wilhelminaplein een haven met aanlegkaden en wei tot plm. 1900, toen de Nieuwe Maasmond werd gegraven (op 18 augustus 1904 officieel geopend). Men ziet achter de Visbank nog het "commiezenhuis", dat nu weer bij de reconstructie van het geheel herbouwd gaat worden, terwijl het Wilhelminaplein zal verdwijnen om weer plaats te maken voor een haven.

De "Hoek van Vlamburg" zoals die was voor het dempen van de haven en het aanleggen van het Wilhelminaplein. Een bruggetje verbond toen de beide stadswallen.

15

1:'< PUITF.N DER HA"!:::-.1 TE HEUSD :-...

16

Het bruggetje tussen de beide stadswallen aan de "Hoek van Vlarnburg" is hier nog te zien, maar destijds niet lang meer want de haven werd volgespoten met zand uit de Maas en zou spoedig het met groen beplante Wilhelminaplein zijn.

Nabij de "Hoek van Vlamburg" (ook weI bij de "Uileboomkes" geheten) was er "buitengaats" een speciaal aanleghoofd voor de grotere stoomboten, dat ook later - als de Maas hoog stond - nog wei eens werd gebruikt.

17

18

Duidelijk geeft ook deze foto weer hoe de situatie eertijds was. "De Maasstroom" ligt voor anker in de vroegere haven.

Het Wilhelminaplein is een feit geworden. Waar voorheen het water klotste en boten gemeerd lagen, lopen nu mensen en groeit het gazongras rond de fleurige be planting. Bekijk deze ansicht aandachtig, want het plein wordt verleden tijd in verband met de reconstructie van de haven.

19

20

Wijkse Poort met gezicht op de thans verdwenen gemeentelijke Muloschool, die in 191 J werd opgericht en als school tot 1930 bestond. N a de bevrijding vond van 1945 tot 1956 in het leegstaande gebouw de gemeentesecretarie onderdak, vervolgens de in 1954 door het Departement Heusden van het Nut gestichte Ulo-school, dat in januari 1968 een gloednieuw gebouw aan de Herptsestraat kreeg. Als wij onvergetelijke namen mogen noemen van het onderwijzend personeel der Muloschool, dan dienen zeker te worden gememoreerd .an'nheer Stassen", hoofd van de school, alsmede de leraressen mej. E. Knoop en mej. C. Reas. Rechts is gedeeltelijk nog het oude tramstation te zien.

Aan het hoofd van de gemeentelijke Muloschool, de heer P. Stassen, - rijzige gestalte, donkerbruine ogen - bewaren vele ouderen uit Heusden en omgeving de dankbaarste herinneringen. Als Jeraar een man van voortreffelijke kwaliteiten. Speciaal als bekwaam botanicus - hij trok met zijn leerlingen het veld in - wist hij ons een grate liefde voor alles wat groeit en bloeit mee te geven, maar tevens een gedegen ondergrond bij verdere studie. De heer P. Stassen werd 13 oktober 1874 te Hillegom geboren. In 1919 kwam hij als hoofd van de Muloschool naar Heusden en hij bleef dat tot 1923 (de heer J. van Dijl was zijn opvolger), toen hij in gelijke functie naar Diepenheim (Ov.) vertrak. Bij zijn pensionering was hij verbonden aan de Uloschool te Varsseveld (Gld.), waarna hij zich te Oosterbeek vestigde. Daar woont thans nog zijn dochter mevr. E. ("Betsy") Venendaal-Stassen. Hij overleed tijdens de evacuatie te Otterlo op 7 mei 1945 - de bevrijding nog juist meegemaakt hebbend - in de leeftijd van zeventigjaar.

22

Wijkse Poort met Wijksestraat. De muren van "de poort" zijn hier nog niet weggebroken. De hondekar vormt een karakteristiek beeld uit die jaren, evenals de links ten dele zichtbare voederbak voor paarden bij het toenmalige cafe van Bart Rooyackers, dat de schone naam van "Voermans Welvaren" had.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek