Heusden in oude ansichten

Heusden in oude ansichten

Auteur
:   H. van der Pol
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2846-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heusden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

, ... ~ ,

?...

In de Putterstraat lag voorheen het huis van het beroemde St. Jorisgilde "de schutskarner" geheten, later gebruikt als patronaats- en verenigingsgebouw. De winteruitvoeringen brachten driedubbel-zware martelaarsdrama's met de gebroeders Engelen en Nardje Wassen in bloedige hoofdrollen ("tot slot bengaals vuur"), terwijl in de kluchten en blijspelen ("Jopie als standbeeld") de heer Joh. van Laarhoven tot aller vermaak maar raak improviseerde. Rechts op de voorgrond zien we dit vroegere gildehuis met boven een der luiken de gevelsteen van Sr.-Joris-met-de-draak, nog herinnerend aan roemrijke gildetijden.

33

34

Een iets drukker bevoJkte Putterstraat. Enkele jongelui zijn er zelfs midden op de rijweg ,jong en lui" bij gaan Jiggen en zitten nu de foto van hun straat gemaakt wordt. De kJeding van dames en kinderen is aparte aandacht waard. Voorbij het .Drie-paalties-straarje" (Schramstraat) had de legendarische Dominee Laatsman een speciaal kerkelijk tehuis voor zijn schare van volgelingen.

HEUSDEX

Puttenstraat

Wij spraken in onze inieiding over de burgemeestershuizen in de Putterstraat, waarvoor gemeentebode Lowieke Reys steeds eerbiedig de pet afnam. Rechts vooraan met trapjes het huis waar burgemeester H. J. van Eggelen woonde; dan voIgt het koetshuis van burgemeester P. Honcoop, wiens woning het daarop volgende pand was. In de verte de cichoreifabriek van wijlen de heer Hubert Verhoeven, kortweg de "sjekraai"-fabriek genoemd. Daar kregen we gebrande "peeworteItjes" om op te knabbelen,

35

36

De Botermarkt waar bij cafe "De Koornbeurs" een vlag uithangt, blijkbaar een gildevaandel ter gelegenheid van de statiedag. Het is hier nu heel rustig op de Botermarkt, waar het op andere tijden zeer levendig kon zijn als er de karren met groenten en kleurige bloemen stonden.

Op deze foto van de Vismarkt is links het vroegere "commiezenhuis" aan de haven nag duideJijk te zien. Dit pand moet aan de markt een zekere intieme besJotenheid hebben gegeven, want de doorkijk naar de wal op de achtergrond is maar sma!.

38

Het "Lommerbos" noemden wij destijds het gedeelte rechts op de foto. Een smal en steil paadje liep hier tegen de wal op, graag gebruikt in duizelingwekkende vaart voor onze fiets en hoepel. Op het Oranjebastion in de verte de in november 1944 verwoeste mol en; tussen het geboomte de toren van de toen eveneens afgebrande katholieke kerk.

tieusden, tijdens de MilitQlre Manoeuvres.

Aileen de oudere Heusdenaren kunnen zich deze "aanzichtskaart" nog herinneren: een tentenkamp op de wei bij het Burchtplein, tijdens de in 1912 gehouden militaire manoeuvres.

39

40

De Nieuwstraat rond 1910. In het vierde huis van onderenafrechts hadden Louis de Mol en zijn beide zusters Cato en Christien hun manufacturenzaak. Ook zij gaven, met een en al vriendelijke glimlach, poppelappen weg. Soms mocht men daarbij, voor de hard horende dames, door een geluidsversterkende hoorn spreken, hetgeen voor de jeugd een bijzondere attractie was.

Kenmerkend voor het oude, welvarende Heusden zijn de patriciershuizen, zoals o.a. de Waterpoort deze nu nog bezit met de kapitale panden rechts, resp. van mevr. A. J. M. Verhoeven-Loef en van mr. L. Verhoeven. Beide huizen werden gebouwd door de Heusdense aannemer Nico van Rijswijk sr., het laatst bedoelde in 1888, het andere in 1892. Bij deze huizen sluit, als architectonische eis, harmonisch een grote tuin aan. Aan het eind van de Waterpoort stond rechts het Casino. Op de wal ziet men "De IJ stent", herinnerend aan de winterpret die daar beneden op de (dode) Maasarm plaats vond. Met Koninginnedag (31 augustus) was er bij "De IJstent" in onzejeugd een bloemencorso; dan zongen we daar ook nationale liederen.

41

Ais centrumplaats voor de wijde streek bezat Heusden sedert augustus 187 I (toen opnieuw en voorgoed) een zelfstandig "Post- en Telegraafkantoor", met een eigen volwaardige postdirecteur. De heel' D. Kamerman was de laatste die als zodanig fungeerde. Zoals het langzaam vervallende, deftige stadje Heusden het kantongerecht (kantonrechter mr. C. van Ornrneren, deurwaarder W. Friedli) en het Rijksbelastingkantoor (rijksontvangers Van Andel en Van Riet) kwijtraakte, zo verloor het ook zijn .Jioofdpostkantoor", dat sedert 1 december 1958 definitief devalueerde tot hulppostkantoor 2de klas, onder be heel' van een kantoorhouder. Tegenover het postkantoor, ingang Engstraat, lag de befaamde "Boerenhoek" waar men de "gesproken kraut" voor Heusden en omgeving (met vrijrnoedige schandaal- en roddelkroniek) kon beluisteren, omdat groepen personen uit stad en omgeving naar aloude traditie daar bijeenkwamen om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en de wereld-politiek te ontrafelen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek