Heusden in oude ansichten

Heusden in oude ansichten

Auteur
:   H. van der Pol
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2846-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heusden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

HEUSDE:-. OUDHEU:;DE,,~CHE POORT.

Hoc druk het kon zijn aan de tramhalte "U nter den Linden" bewijst weI deze foto uit 1906. De tram staat puffend klaar am zijn reis te aanvaarden.

53

54

Het trarnstation, tevens eindpunt, aan het Burchtplein. Yoor de locomotief kan men Klaaske van Gorp (met witte bakkerschoot) onderscheiden; verder achter de platte kruiwagen de besteller Wout van Baardwijk, terwijllinks voor het tramhuis de administrateur A. D. Scholten staat. De personentram zou de verbinding op Drunen blijven onderhouden tot najaar 1926, toen .Ja ligne" werd opgeheven en de autobusdienst tot stand kwam.

Ook de "Peltserstraat" werd gemarkeerd door de indrukwekkende stadhuistoren, hoog uitstekend boven de huizenrijen.

HEUSDEN.

Ultg,H.Wu'Ster Heusden

Peltserstraat

56

Vanaf de wal aan het "Lommerbos" had men een prachtig gezicht op de hervormde kerk met de stompe toren. Men ziet hier het monurnentale, uit de 14de eeuw daterende godshuis temidden van hetjonge groen en de tere bloesems van de bomen in voorjaarstooi. Het grafmonument van baron Van Friesheim, gouverneur van de stad Heusden, is in de kerk nog altijd een bezienswaardig bezit,

Bij gelegenheid der feestelijke opening van de Nieuwe Maasmond brachten H.M. koningin Wilhelmina en Z.K.H. prins Hendrik der Nederlanden op 18 augustus 1904 een bezoek aan Heusden, waaraan wordt herinnerd door een gedenkplaat die bij de Visbank werd aangebracht. De koninklijke stoet bij aankomst aan de Oudheusdense Poort.

57

Koninkhjk bezock (Vertrek van 't Stadhuis)

Heusden

De koninklijke gasten met hun gevolg werden op 18 aug. 1904 verwelkomd op het stadhuis door burgemeester Hencoop, die - zoals oudere Heusdenaren vertelden - als grijze magistraat stijlvol gekleed in ambtskostuurn op even waardige als charmante wijze zich namens de gemeente Heusden kweet van zijn taak als gastheel'. Hij was een man van allure! De koninklijke gas ten verla ten hier het stadhuis voor hun rondrit door het feestelijk bevlagde stadje.

Gil=:. B. "'luster. Heua.:l.etl.

Burgemee ter H. J. van Eggelen.

Burgemeester P. Honcoop vierde op 8 februari 1905 zijn zilveren ambtsjubileum. Op deze foto neemt hij vanaf het bordes van het stadhuis de hulde der burgerij in ontvangst. Hij bekleedde zijn functie van J 880 tot 19 J 8, waarna hij werd opgevolgd door burgemeester H. J. van Eggelen. Burgemeester Van Eggelen fungeerde van 1 januari J 9 J 9 tot 15 april J 934. Van I november J 922 tot aan zijn afscheid - waarvan de hierbij geplaatste foto - was hij tevens burgemeester van Herpt, welke gemeente per I mei J 93 5 door annexatie werd opgeheven. De heer Van Eggelen overleed 13 april 1942 op 79-jarige leeftijd.

59

60

D;:: huidige scheepswerf .Verolme" was voorheen in handen van de Firma De Haan & Oerlemans, nag eerder in bezit van de Firma Alta & De Haan. Deze firma liet, van een dwarshelling blijkens de foto, op 3 april 1909 het Rijnschip "Frankfurt 41 " te water gaan.

In de zomer van 1913 vierde men ook te Heusden op Iuisterrijke wijze het eeuwfeest van "Neerlands onafhankelijkheid". Een prachtige historische optocht trok door de straten; er waren versieringen en triomfbogen met guirlandes en opschriften "Leve de vrijheid", zoals hier in de Peltserstraat.

61

62

Burgemeester P. Honcoop in de versierde Visbank staande met het feestcomite, waarschijnlijk ter gelegenheid van de Onafuankelijkheidsfeesten in 1913. Van links naar rechts de heren Gerrit Reas, Stefaan Schreuder, notaris L. van Gendt, Reckleben, mr. Ruitinga (griffier kantongerecht), Hubert Verhoeven, burgemeester P. Honcoop,Jan van Laarhoven, J. Keunen, L. J. Veerman, Adr. Verhagen, Weijnandts (opzichter Rijkswaterstaat), dokter Hermans, Ieske de Jongh, Zweers (directeur gasfabriek) en "meester" Jan Verhoeven (hoofd openbare school). Een indrukwekkende schouw van hoge hoeden!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek