Heusden in oude ansichten

Heusden in oude ansichten

Auteur
:   H. van der Pol
Gemeente
:   Heusden
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2846-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heusden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Zeker, het was maar een "Waterstaatskerk", op 16 november [841 door deken Van Asten ingezegend. Door haar uniforme bouwtrant, herinnerend aan onverkwikkelijke tijden, bezat zij uitwendig niets aan schoonheid. Maar naar interieur had de katholieke St. Catharinakerk een bijzondere sfeer en charme, omdat voor "de luister van Gods huis" de pastoors Van de Poel en Beijnen, doch vooral deken N. Wouters onvermoeid ijverden. Onder pastoor F. H. Mommers ging de kerk in de bevrijdingsnacht van 4 op 5 november 1944 in vlammen op.

64

Verdwenen luister van het interieur der St. Catharinakerk. Hoeveel katholieke, oudere Heusdenaren zouden er met mij ik-weet-niet-hoeveel voor over willen hebben als zij tach nog eens een enkel uur in devote stilte konden toeven op deze herinneringsvolle, dierbare plaats waar zij hun plechtige communie deden, waar zij getrouwd zijn en vanwaaruit hun ouders, vrienden en verwanten ter laatste rustplaats werden gebracht. ..

3(eusoen

R. K. KerK. en Pastorie

Een stille straat maar rijk aan herinneringen. Rechts vooraan de pastorie. In de verte wat populair genoemd werd "De Kluifjeshoek".

65

K-K. Kcrk Hcusdcn.

Tegenover de katholieke kerk lag de mersjesschool, waarvan Zuster Azisio het kordate hoofd was; even verderop was de "bewaarschool", die onder leiding stond van zuster Egidio. Het beklimmen van de ijzeren hekken bij de kerk was voor de schooljeugd een geliefde, zij het bij herhaling vergeefs verboden bezigheid,

Bij de bevrijding in november 1944 werd ook de - oorspronkelijk uit de 13de eeuw daterende - St.-Trudotoren met kerk te Herpt tot een trieste puinhoop. Smalend noemde men deze antieke toren weI "De Peperbus", maar uit architectonisch oogpunt was het een waar juweel dat tot het oudste bezit aan laat-romaanse kerktorens in Brabant moest worden gerekend.

67

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek