Heythuysen in oude ansichten

Heythuysen in oude ansichten

Auteur
:   H.M.J. Reijnen
Gemeente
:   Heythuysen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4036-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heythuysen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. De hier afgebeelde kaart, welke ons een beeld geeft van de oude Biesstraat, is afgestempeld op 10 mei 1905. Ze toont ons allereerst de woning van dokter Smits. Dit huis werd in 1899 gebouwd door de gemeente. Er naast ligt de oude pastorie, destijds bewoond door J. v.d. Kop (sehoenmaker) en korte tijd later in gebruik als politiekazerne. In 1914 werd dit gebouw gekoeht door de Be1g Mols, die het in 1915 weer verkoeht aan Sjang Aletten. Links van de straatlantaarn (! ) ziet men de dokter en reehts zijn kneeht en koetsier, Gradus Hanssen.

11. Kapelaan Litjens was pastoor geworden te Cabergh. De "Fietsc!ub", bestaande uit vijf leden van het kerkelijk zangkoor, bracht hem op 13 augustus 1905 een bezoek. Het waren, van links naar rechts: Janus Hoefnagels, Frans Frenken, Louis Houben, Toon Hoefnagels en Ber Koolen. Voor de vereeuwiging van dit feit nam men de fietsen bij de fotograaf mee naar binnen. Als de grote kruik Samos (witte wijn) de hunne is geweest, hebben de vrolijke fietsers stellig een plezierige reis gehad.

12. 5 maart 1907: de fotograaf op de openbare lagere school. Geflankeerd door bovenmeester Steegmans (links) en meester Beunen zitten Frans en J os Snijders (Groenewoud) en rechts Charles en Marie-Louise Gielen. Tussen de laatste twee staat C. Rijks (Christ vanne Gieer). De vier grootsten op de tweede rij zijn, van links naar rechts: Harie v.d. Winkel, Jac Beynsberger, Anna Gubbels en Fientje Snijders. Nummer vijf op de derde rij is Marieke v.d, Winkel (Madame Theelen), Op de bovenste rij zijn de nummers twee en drie Cel en Jan Gubbels en negen is Giel Derks. De naam Dings is acht maal vertegenwoordigd, onder anderen Tinus (met de lei).

f{eythuysen

13. Zo zag de Dorpsstraat er in 1905 uit, gezien vanaf het raadhuis tot hotel Kesse1s. De huidige dokterswoning was toen woonhuis met boerderij van de familie Raetsen, bij wie de weduwe Smeets-Raetsen en haar zoon lac inwoonden. Het huis met de naastliggende brouwerij werd later door hem overgenomen. In 1909 kreeg alles een ander aanzien. De woning werd vergroot en opgetrokken in rode verb1endsteen. De brouwerij en de lange muur werden "in cement gezet". Vanaf 1916 werd Heythuysen vanuit de, niet meer als zodanig gebruikte, brouwerij van stroom voorzien.

Heijthuijsen. Dorpsstraat

14. Niet meer terug te kennen? Links, op deze ansieht uit 1906, ziet men "de beer-ker van Raetsen", hotel Kessels en de boerderij van Pouls (Kape1kes Petrannes). Het 1age huis, reehts, is cafe-bakkerij-winkel Steegmans. De poort in dit huis werd in 1906 dichtgemetse1d "ter verkrijging ener woning" voor de jonge weduwe Houben-Steegrnans. Dan volgen de huizen van Van Mulken (later Henderikx), Straeten (cafe) en notaris Rutten. In het huis uiterst reehts (van H. Beeren, leraar aan het Bissehoppelijk College Roermond) woonde na 1918 enke1e jaren "eoiffeur" J. Barion.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek