Heythuysen in oude ansichten

Heythuysen in oude ansichten

Auteur
:   H.M.J. Reijnen
Gemeente
:   Heythuysen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4036-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heythuysen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De visclub "Jonas", gefotografeerd in 1924 op de kanaaldijk te Meyel. Na het trekken van de "waai" werd erwtensoep gegeten. Van links naar rechts: P. Gubbels, (KranePieerke ), S. Theelen (Frien), H. Allers uit Roermond, J. Rijks (Kooep vanne Gieer), Harle Cillekens, H. Peters, (Ber van den Hoaf), J. Schroen (Kooebus-Zek) Frans Rutten, P. Simons (Pieer van Keun), H. Schreurs (Flesse-Ber), J. Coenen (Sjang vanne Baas) en Ber Cillekens uit Roermond.

31. De driehoekvorm van het kerkplein is hier duidelijk zichtbaar. Deze aanlegvorm is kenschetsend voor een oude Kempische brink, de plaats van waaruit de herder met het vee van de buurt naar de gemeenschappelijke wei trok. In 1927 moesten de bomen langs de kerkhofmuur wijken voor de nieuwe zijbeuken van de kerk. Ook de tand des tijds heeft hier sindsdien duidelijk zijn werk gedaan. Rechts woonde tot ongeveer 1900 klokkenmaker-koster-organist Mathias Raetsen en later de dames Hamaekers. In het gebouw links achter de linden was de brouwerij van Janssen van Son.

32. Het "Niesse-strotje" rand 1928. In 1865 begon Hubert Niessen aehter zijn woonhuis v1ak bij de kerk een leerlooierij (eerste gedeelte, reehts op de foto). Zijn pionierswerk resulteerde in 1912 in een - voor toen en voor Heythuysen - flinke uitbreiding van het bedrijf. In 1918 moest opnieuw bijgebouwd worden. Uit dat jaar dateert de oorspronkelijk, tweeentwintig meter hoge sehoorsteen. Na het overlijden van Guillaume Niessen, in 1952 werd de fabriek ges1oten.

33. Op deze foto van de Biesstraat uit 1925 mist men het schilderachtige huisje van touwslager Wulm Gerits. Toen het in 1961 werd afgebroken, vond men onder het pleisterwerk een balk met de inscriptie: "DEN VREDE GODES SIE IN DIT HVIS SIBERT CLASEN ENDE CATERINA SIN HVISVROUWE DEN 13 OCTOBER 1677". In het huis op de voorgrond woonde destijds Graat Rieks. Dan volgt zaal Swinkels annex cafe en winkel. Ook dit gebouw kwam in 1961 onder de slopershamer, daar de straat gereconstrueerd moest worden.

34. Hoe mooi het kerkplein eens was, toont ons ook deze foto uit 1925. Een dergelijk plein noemde men wel "de biest". Mogelijk ligt hierin de verklaring voor "Biesstraat": de straat naar de biest. Het grate herenhuis links behoorde de f'amilie Geenen-Canoy. Er was behalve een boerderij nog een jeneverstokerij en een slijterij. Op de plaats van het tweede herenhuis lagen v66r 1900 de blauwververij van Louis Ganser en "de Pan" van de gezusters Schryen. De monumentale witte gevels achter het plein vormen het stamhuis van de familie Verschueren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek