Hillegom in oude ansichten deel 2

Hillegom in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.M. Hulkenberg
Gemeente
:   Hillegom
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3787-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hillegom in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Hillegom. "Dit aangenaam gelegen dorp telt 1.450 inwoners, heeft eenen toren, die voor een meesterstuk van bouwkunde geldt, schoone boomgaarden, korenen akkerlanden, boomvruchten, verscheidene kalkovens en behalve de hervormde ook eene roornschkatholijke kerk. Bekoorlijk zijn de ommestreken van dit dorp, die vooral in de lente eene der liefelijkste landtafereelen aanbieden. Beklimt men een der veelvuldige duinen, welke zich hier tot aan het Haarlernmermeer uitstrekken en door hoogstammig groen overschaduwd worden, dan waart het oog over eenen heuvelachtigen grond, bedekt met veelsoortige vruchtboomen, wier teeder-roode of melk-witte bloesem, aangenaam afsteekt met het jeugdige berken- en elzengroen en de schitterende kleuren van duizende tulpen, nageltakken (hyacinten) en meidooms. Rondom dit paradijs trekken de vele buitenverblijven het oog tot zich, die men ter wederzijde van den straatweg vindt, waaraan dit bekoorlijke dorp gelegen is". Met Lisse en Sassenheim "mogen wij dit drietal dorpen de trits der bevalligheden noemen". Aldus lezen wij in "De Aardbol, magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde", verschenen te Amsterdam in 1841. Het moet wel heerliik zijn dit gezegende dorp thans nog eens te mogen bezoeken.

Als rechtgeaarde Hillegommers beginnen we wat te filosoferen bij de Grote Pomp op de Houttuin. (Die

barriere die er al vijftig jaar omheen ligt "om leeglopers en baliekluivers aldaar weg te houden", zal binnenkort wel verdwijnen.) Rotterdam heeft een aangrijpend en kostbaar monument: "Stad zonder hart" van Zadkine. Volgens een inwoner van onze hoofdstad een echt Rotterdams beeld: "Die kerel heb geen hart in z'n donder en zijn jatte staan verkeerd". Hillegom heeft ook zulk een monument. Modeme kenners hebben ons geleerd, dat de kunst steeds meer tot de essen tie moet terugkeren; al het bijkomstige moet verdwijnen. Waartoe dit geleid heeft kunnen we op de Houttuin zien: een open gat; "Dorp zonder hart"! Wat zou die Amsterdammer er van zeggen? Zou hij het ook zo typisch Hillegoms vinden? En wat het gekost heeft, weet ik niet. In ieder geval weI veel ergernis!

Laten we nu meteen maar gaan stappen, vrienden, wandelen doet een mens goed. We maken dezelfde tocht als in 1971; U kunt dus het vorige boekje erbij houden. Soms wordt er zelfs naar verwezen. "A" is "Ansichten", "H" is "Kent U ze nog, de Hillegommers". Vindt U dat storend? Och, dan kijkt U er gewoon overheen. Verder willen we J.H. Rijkelijkhuizen, B.M. Hulkenberg, J. Koppens, J.C. van der Loo, Fr. Out, J.H. Veldhuyzen van Zanten, J.H. Versteege, de Hillegomse Harddraverijvereniging en de Gemeente Hillegom heel hartelijk bedanken voor het afstaan van de foto's.

1. Omtrent de eeuwwisseling stuurde men deze "Groet" de wereld in. Links is ,,'t Wapen van Friesland" en daarnaast de Martinuskerk. Onderaan zijn de bollenvelden met de ouderwetse heggen en rechtsboven ,,'t Hof van Hillegom"; het woonhuis van Herman van Waveren. Aan het "Hof" is een heel boek gewijd. Daar leest men ook, wat de Heer Six bewoog, zijn dorp voor goed te verlaten. Maar dat zijn dochter zich in een wasmand uit het huis liet voeren en dat de tuinman het minnende paar daarbij behulpzaam was geweest, dat wist schrijver toen nog niet. Wat een droefenis; welk een vaderlijk verdriet!

2. De Haarlemmerstraat in 1930. Erg geacheveerd ziet het er nog niet uit, maar er is al weI een rijwielpad. Een paar jaar eerder las men in de krant: "Zoodra men de provinciegrens gepasseerd is, houdt de glad de weg op om over te gaan in een ouderwetsche straat van roode klinkers. Een bruikbaar rijwielpad ontbreekt dan en een voetpad zou er zijn als los zand begaanbaar was. De heele provincie Zuid-Holland schiint wat den grooten verkeersweg betreft, nog niet te weten dat er een Bitumen-systeem bestaat; ouderwetse klinkers! "

l1!Jacinten en Tulpeurelden,

: 4;1. X>tdruk verboden 1... 'J , - I I ~

U, V-.. l,.;..~~ __

3. Omstreeks 1903 tussen de bollen bij de Betlehemlaan. Links de brug over een stuk Kennemerbeek, lopend van het Bennebroekse Bos naar de Oosteindervaart. In de zeer oude, thans gesloopte boerderij woonde Bart Weijers, later Van der Laan. In het veld kinderen van "Lommerse-van-de-Tol". De boerderij heeft vroeger waarschijnlijk ook wel aan Lommerse behoord, want in de j gde eeuw heeft Pieter Lommerse zich van Brabant uit hier gevestigd (H4). En nog steeds wonen er veel Lommerse's in deze contreien.

4. Bij het begin van de bebouwing langs de Weeresteinstraat stond reehts de villa "We erestein" van de heer Van Waveren, later van Herman Hopman (AI 0). Na de komst van Jhr. Mr. Dr. O.F.A.H. van Nispen van Pannerden werd ze de burgemeesterswoning. In 1953 is het huis "verbouwd". De Gemeente, die altijd erg zuinig heeft willen doen, meende dat verbouwing goedkoper was dan nieuwbouw en to en ging het gerucht, dat Den Haag het slopen van een goed huis verbood. "Aeh", zei de heer Bijl van Duijvenbode, "ze hebben gewoon aan de oude brievenbus een nieuw huis gebouwd".

.7(iI/egom Weeresl<inslraal.

<ass U;tg. Kasbael & Co. Hrtlegorn.

5. Naast "Weerestein" staat "Villa Nova", op deze ansicht rechts te zien. Het heet wel "Nova", maar het is een der oudste villa's die langs de Weeresteinstraat zijn gebouwd. Er woonde Hendrik van Waveren, de vader van Paul (AI8, H50), "Rooie Frits", Lies en blonde Ida, onderwijzeres aan de bewaarschool. Steeds maar Van Waverens! Later woonde hier John Telkamp - een zoon de "Gude Uil (A9) -, die zich gaame "Mijnheer Jan van Villa Nova" liet noemen. "Villa Nova", een prachtig huis. We mogen er in Hillegom wel zuinig op zijn.

VILLA TE HILLEGOM. 3 markiezen.

6. "Emendata", dat betekent: vervolmaakt. Misschien stond er te voren iets kleiners. Hier woonde weer een familie van Waveren (H28); later de Heer en Mevrouw Freriks met hun beide zoons. De ,,3 markiezen" waarvan het onderschrift spreekt bevonden zich echter niet in het huis, maar hingen aan de mooie serre. De villa was ingericht volgens "le dernier gout" en de heer Das van de "Kunstzaal Pad demos" te Haarlem liet zich als een autoriteit

gelden! In 1980 was het huis ineens verdwenen. "Emendata", ook gij! .

7. De bekende Amsterdamse amateurfotograaf Jacob Olie heeft omstreeks 1890 ook in Hillegom gekiekt. Een man, die behalve voor het Breitneriaanse Amsterdam ook oog had voor landelijkheid. Hier zien we de sloot langs de Weerlaan, die tot aan de straatweg doorliep. De Hervorrnde kerk verpachtte hier de bermen en vroeg liggeld voor de schuiten. Ret bruggetje gaat van de tuin van R. van Til naar die van Driehuizen. Er worden stenen gelost voor de Weeresteinstraat. De man op de bok met zijn "hoge pet" is Teun Raster.

8. Aan de overkant, vlak voor de Pastoorslaan, stond "Cafe Weerestein". Oorspronkelijk was er een serre voor met twee lindebomen, die dwars door het dak groeiden. Nu is alles gesloopt. Eerst woonde er W.C. v.d. Akker, mesthandelaar, maar die bouwde een huis aan de Pastoorslaan. Toen kwam de familie Kokkelkoren. Hier werden ook bollen verkocht. Men zegt, dat de vrouw op de voorgrond een dochter is, getrouwd met Rijnbeek van de Haven. Haar broer Teunis was chauffeur op de Brockway-bus, die men ziet bij nummer 72.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek