Hilvarenbeek in oude ansichten deel 1

Hilvarenbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   dr. H.A.M. Ruhe
Gemeente
:   Hilvarenbeek
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4188-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hilvarenbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Beek of Hilvarenbeek is een oud dorp welks naam duizend jaar geleden voor het eerst vermeld wordt, maar dat zich bevindt op een plaats, die al tientallen eeuwen eerder bewoond werd. Het bestaat uit een aantal kernen, waarvan de voornaamste vanouds de Vrijthof werd genoemd. Daar staat de oude kerk, daar was het wereldlijk en kerkelij k bestuur van de omgeving gevestigd, daar woonden de geestelijken en de bestuurders en daar was ook het overige niet agrarische deel der bevolking geconcentreerd. Dat is eeuwen lang zo gebleven. Pas na 1945 is het veranderd, werd het dorp uit zijn droom gewekt, en begonnen de veranderingen, die voor goed een eind maakten aan de tijd dat alles bleef zoals het was, omdat het altijd zo geweest was. Zonder spijt heeft het dorp zich omgeschakeld toen de tijden veranderden, maar toch heeft men er uit eerbied voor het verleden en respect voor de voorouders, die op hun manier geprobeerd hebben glans en inhoud te geven aan hun leven, naar gestreefd het oude karakter van de dorpskern te handhaven. Bij alle wijzigingen is men er in geslaagd de oude schoonheid te laten voortbestaan, zoals

blijken mag uit deze oude ansichten, die gemaakt zijn tussen 1885 en 1945.

In het jaar 1751 wordt Hilvarenbeek beschreven als een "schoon en groot Vlek", "stadswijze met verscheiden' schoone Huizen betimmerd" en verder: "De kerk staat in 't midden van 't dorp, vast aan 't marktplein, alwaar ze met haaren sierlyken en doorlugtigen Tooren, met Uurwerk en Klokkespel voorzien, eene fraaije vertooning maakt". Zo is het nu, meer dan twee eeuwen later nog, en terecht is daarom de dorpskern voor enkele jaren tot beschermd dorpsgezicht gemaakt.

Ongetwijfeld zullen de huidige bewoners met veel genoegen in deze reeks van oude ansichten de oude tijd met zijn huizen en mensen en hun doen en laten herkennen.

Tekst en illustraties van deze uitgave werden verzorgd door de heemkundige kring "Ioannes Goropius Becanus", . welker topografische collectie met hulp van vele inwoners werd samengesteld.

dr H. A. M. RU HE, voorzitter

l. Gezicht op Hilvarenbeek in 1900 vanuit het Hoogspul. De man met de strohoed op deze foto is de toenmalige notarisklerk G. van Mourik met zijn dochter Grada. Hij is ook de maker van deze foto. Men herkent kerk en toren en links daarvan het dak van de toenmalige pastorie aan de Koestraat. Het in 1903 gebouwde St.-Adrianusgesticht bestond nog niet, de akkers op de voorgrond zijn nu bebouwd. Het is de buurt tussen Koestraat, Gelderstraat en Rogier van Leefdaelstraat, die in 1946 gepland werd als eerste nieuwe wijk en nu geheel is volgebouwd.

2. Interieur van de katholieke kerk, zoals deze er van 1799 tot 1907 heeft uitgezien. Toen de kerk in 1799 opnieuw voor de katholieke eredienst werd ingericht, werd ze in de toen in de mode zijnde baroktrant opgeknapt. Bij de verbouwing in neogotische stijl van 1907 werd al het pleisterwerk rond de kolommen en in het gewelf weer verwijderd.

3. In 1885 vierde pastoor Van de Loo zijn gouden ambtsjubilé, Een op de communiebank geplaatste banderolIe deelt mede, dat de "hulde bewijzen der parochianen van Hilvarenbeek aan hunnen geachte herder" hier vertoond worden. De meeste hiervan zijn later, al dan niet via de antiekhandel. weer verdwenen. Van de communiebank bleven enkele fragmenten bewaard in de verzameling van de Hilvarenbeekse heemkundige kring. Interessant zijn verder de blinde bogen boven de koorbank die, nu onzichtbaar, herinneren aan de oude verbinding tussen koor en gerfkamer, waar het kanunnikencollege bijeenkwam.

4. Dezefoto van het uitwendige van de Sint-Pieterskerk werd gemaakt in 1910. De neogotische restauratie van de kerk was toen juist voltooid. Tot 1954 is het kerkgebouw zo gebleven. Daarna zijn eerst de toren en kort daarop ook de kerk, onder toezicht van de Rij ksdienst voor de Monumentenzorg, in de huidige toestand gebracht. Links van de kerk de looierij van Frans Kuypers, die in 1938 gesloopt werd. Rechts ervan de woning van de orgelmaker Van Hirtum, gesloopt in 1970. Voor de toren staan de goederenwagens van de stoomtram die van 1907 tot 1939 reed. De oude bomen op de markt waren juist omgehakt en werden door de huidige vervangen. Vroeger stonden ze achter de kerkmuurtjes; en verder vlak voor de huizen.

I ?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek