Hilvarenbeek in oude ansichten deel 2

Hilvarenbeek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   dr. H.A.M. Ruhe
Gemeente
:   Hilvarenbeek
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0117-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hilvarenbeek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. In 1914 zag het er achter de toenmalige rooms-katholieke pastorie, thans jeugdherberg, zo uit. In het verschiet het voormalige bejaardenhuis, dat later door "De Clossenborg" werd vervangen. Het riviertje op de voorgrond ontsprong uit de "Hesselse Wouwer", die wat meer naar het westen lag. Het liep, achter de huizen van Koestraat en Vrijthof, onder de Gelderstraat door (vroeger was daar de tolbrug) en ging dan naar de "Platte Beek" aan het eind van de Varkensmarkt, bij de vroegere villa "Jachtlust".

30. Vroeger was de tegenwoordige Vrijthof een echt plein, waar markt gehouden werd. Er stonden alleen maar bomen voor de huizen ter wering van fel zonlicht. Op het plein stond, als alleenheerser, de oude "gebodenlinde". Later heeft men het plein bebost, zodat dit fraaie gezicht op de kerk verloren ging. Links van de dwarsbeuk van de kerk het voormalig gemeentehuis, dat in 1933 door een ander bouwsel werd vervangen.

31. In 1940 was er achter de kerk nog een doorgaande bebouwing, die zich voegde naar de duizend jaar oude afscheiding van de heilige plaats waar men de kerk bouwde. Nu zijn alle huizen weg en bevindt zich ter plaatse een parkeerterrein, dat alleen met kermis dagen vol is. Hopelijk wordt deze vergissing eens ongedaan gemaakt.

32. Deze afbeelding van de kerk is kort na de restauratie van 1907 gemaakt. Er is sindsdien nogal wat gewijzigd aan de kerk. De laatbarokke communiebank is al meer dan vijftig jaar geleden uit de kerk verwijderd. Ze was van donkergroen marmer met in tin gegoten panelen. Wat er nog van over is staat in het museum "De Schorsmolen".

33. Aan dit beeldje, dat in de zeventiende eeuw uit pijpaarde gemaakt werd, is een legende verbonden, die voortleeft in een gedicht uit 1645. Omdat het beeldje door ouderdom erg geleden heeft, wordt het tegenwoordig (zonder de kleding) in de pastorie bewaard.

34. Een bedevaartprent uit 1644, betrekking hebbend op het Mariabeeldje van afbeelding 33.

35. De korenmolen van Van Rijswijk (vroeger van Coppens) aan het Laag Spul, heeft tot 1950 met windkracht gemalen. Toen is hij buiten gebruik gesteld. Een jaar of vijftien geleden verloor hij bij een storm kap en roeden. De romp wordt nog als silo gebruikt.

36. Het huis "Groenendaal" staat aan de weg naar Diessen. Ter plaatse stond al in de middeleeuwen een huis waarvan de bewoners de naam Van Groenendaal droegen. Dit huis werd in de Tachtigjarige Oorlog verwoest, maar gedurende het bestand (1609-1621) herbouwd. Van dat huis zijn alleen de kelders nog over. Het hier afgebeelde huis is omstreeks 1840 gebouwd door de Waalse kolonel Majoie, die in 1830 trouw bleef aan koning Willem I. Later kwam het in het bezit van de Tilburgse fabrikantenfamilie Swagemakers. Deze afbeelding is uit 1900.

37. De achterzijde van "Groenendael" op een in 1915 verzonden prentbriefkaart. Na 1909 wisselde het herhaaldelijk van eigenaar, werd meerdere malen ingrijpend verbouwd en is thans conferentieoord voor het leidinggevend personeel van de N.V. Philips te Eindhoven. Deze huizen, die men in Brabant vaak ziet, waren eigenlijk geen kastelen, doch woningen van welgestelde lieden, die liever op het platteland woonden dan in de stad. Gewoonlijk zijn ze omgracht en bestaan uit een woning en een boerderij. Want op het platteland kon je alleen maar wonen als je zelf voor eten zorgde, zoals een boer dat deed.

38. Boerderij aan het Groot Loo. Deze hoeve is twintig jaar geleden afgebroken. Het was een der laatste omwalde en omgrachte hoeven die uit vier gebouwen bestond, namelijk een woonstalhuis, een bakhuis, een karschop (waar het landbouwgerief bewaard werd) en een grote schuur, waarin men de oogst bewaarde. Al deze gebouwen zijn op de afbeelding te zien, behalve het bakhuis, dat achter het woonhuis stond. Op de voorgrond zijn nog resten van de gracht waarneembaar. De oorsprong van deze hoeven is dezelfde als van de zogenaamde kastelen. Ze ontstonden na de volksverhuizing en waren eigendom van de nieuwkomers, die het land onder elkaar verdeelden en, met behulp van horigen of laten, hun onderneming uitbaatten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek