Hoedekenskerke in oude ansichten

Hoedekenskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4189-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoedekenskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

4. Tijdens de ambtsperiode van ds. W.J. van Lindonk, die de Hervormde Gemeente van Hoedekenskerke diende van 1922 tot 1930, werd van de hervormde meisjesvereniging deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Neeltje Paauwe, Adriana Schout, Jannetje Louisse, Neeltje de Waal, Jannetje van Oosten, Maatje van Dalen en Zoetje Louisse. Zittend kijken ons op de tweede rij aan: Clasina Castel, Jo Bakker, rnevrouw Cornelia van Lindonk-van Luik, Pietje Lous en Janna Traas. Vooraan zien we: Maria van der Linde, Trui Louisse en Pietje van der Schraaf. Slechts drie leden droegen toen nog de Zuidbevelandse klederdracht. Helaas is deze meisjesvereniging wegens gebrek aan belangstelling opgeheven.

HOEDEKENSKERKE

Kerkstraat

5. Een heel oud plaatje van de Kerkstraat in Hoedekenskerke, genomen omstreeks de eeuwwisseling vanuit de richting van de hervormde kerk. Links kijkt San Meijer ons aan. Duidelijk poseert politieagent Oudeman. Naar aile waarschijnlijkheid staat naast hem Jacobus la Grand. In het pand met het uithangbord, rechts, was het cafe van Klaas Geluk gevestigd. In het laatste huis aan de rechterzijde, waarvan de zijgevel gedeeltelijk is te zien, woonde destijds de hervormde predikant. Deze pastorie heeft later een andere bestemming gekregen. Van de overige personen, in hun Zuidbevelandse klederdracht, was het niet mogelijk de namen te achterhalen. Op de achtergrond ontwaren we de burgemeesterswoning, waarin onder anderen de burgemeesters Stieger en Somers nog hebben gewoond. Dit huis is in de loop der jaren uit het straatbeeld van Hoedekenskerke verdwenen, evenals de telefoonpaal aan de linkerzijde. Rechts zien we het huis van burgemeester Johannes E. Eermerins. Ook het hek is in de loop der jaren verwijderd.

6. Een bekend echtpaar, dat vele ouderen uit Hoedekenskerke zich nog weI zuIlen herinneren, werd gevormd door Job Ia Grand en Cornelia Ia Grand-de Boe; zij kijken ons hier in hun Zuidbevelandse klederdracht aan. De heer La Grand was landbouwer en hie1d tevens een aantal koeien. Maar hij bewoog zich ook op kerkelijk terrein. Zo was hij jarenlang ouderling, onder andere tijdens de ambtsperiode van ds. W.J. van Lindonk, die de Hervormde Gemeente van Hoedekenskerke diende van 1922 tot 1930, het jaar waarin hij naar Eck en Wiel vertrok. Zijn kleinzoon J. la Grand woont thans in de Havenstraat. Toen ds. S.J.M. Hulsbergen in 1930 zijn eerste gemeente VrouwenpolderGapinge met die van Hoedekenskerke verwisse1de, was de heer La Grand ook nog enige tijd ouderling bij deze predikant.

v

;::- .... - --

./ - .

HOEDEKENSKERKE~ ~~t

7. Omstreeks 1900 werd deze opname van de Kerkstraat gemaakt. Links zien we de openbare lagere school, waarvan de leerlingen vaak in het winkeltje van het echtpaar Bosman voor een cent snoep gingen kopen. Verder kon men in die winkel terecht voor kruidenierswaren, klompen en petroleum. Op de achtergrond zien we de hervormde kerk met daarvoor de consistoriekamer. In het uit 1660 stammende huis aan de rechterzijde woonde destijds politieagent De Jong. Verder zien we de werkplaats van timmerman Jacobus Allewijn en het winkeltje van Keetje de Bart, bij wie men snoep en ansichtkaarten kon kopen. Bekend in Hoedekenskerke was Willempje de Bart, die een winkeltje had in papierwaren en ansichtkaarten en die, met zijn pak op de rug en gewapend met een stok, er op uit trok om zijn waren aan de man te brengen. De school met de daarachter staande huizen, alsmede de houten hekjes en de telefoonpaal, komen in het huidige straatbeeld van Hoedekenskerke niet meer voor.

8. Van groep 1 van de leerlingen van de openbare lagere school in Hoedekenskerke werd omstreeks de eeuwwisseling deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Dirk Bakker, Jan de Pree, Adriaan Oele, Jan Boogaard, Cornelis Oele en Izak Groenewege. Op de tweede rij kijken ons aan: Dina de Broekert, Wilhelmina Helmstrijd, Maatje Minderhoud, Tan Schout, Elizabeth van Gilst en Trui de Groot. Op de derde rij staan: het hoofd der school Jan de Reij, Piet Versluijs, Louwrina Versluijs, Maria Zeevaart, Pie tern ella Verdonk, Mieke de Reij (dochter van het schoolhoofd), Antoinette van Belzen, Dina Minderhoud, Johanna Bliek, Leen Minderhoud en onderwijzer Willeco Drent. Op de rij die op de stoeprand zit, zien we: Marien van Belzen, Adriaan de Pree, Jan de Korte, Agatha van Belzen, Geertruida Zeevaart, Catrien Boogaard, Neeltje Oele, Piet de Broekert, Louw Eckhardt en Hendrik Helmstrijd. Op de "kinderkopjes" zitten: Leen Minderhoud, Lein de Pree, Jaap de Pree, Piet Oele, Chris Minderhoud, Jan van Belzen en Arie van Belzen. Piet Oele en Chris Minderhoud houden de lei vast. Het grootste gedeelte van de leerlingen heeft klompen aan, terwijl de meisjes nagenoeg allemaal nog de Zuidbevelandse klederdracht dragen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek