Hoedekenskerke in oude ansichten

Hoedekenskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4189-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoedekenskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ker!slraal, T<6ede!ensl{er!~

ยป

5 2979

9. Een heel oud plaatje van de Kerkstraat, dat werd gemaakt omstreeks de eeuwwisseling. Links zien we de woning van Leen Minnaard, die knecht was bij timmerman Jacobus Allewijn. Verder stonden aan de Iinkerzijde van de Kerkstraat de sIagerij van L. Louws en het winkeItje in kruidenierswaren van Ko Meijers. Rechts zien we de brood- en beschuitbakkerij van J. Bakker, bij wie men, volgens het opschrift op de oude geveI, ook zout, zeep en kruidenierswaren kon kopen. Op de achtergrond staat de hervormde kerk. De ijzeren hekjes, de woningen aan de Iinkerzijde en de telefoonpaaI komen in het huidige straatbeeld van Hoedekenskerke niet meer voor. De namen van de op straat staande personen kon men ons helaas niet meedelen!

10. Omstreeks de eeuwwisseling werd van groep 3 van de leerlingen van de openbare lagere school deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Izak Traas, Ko Kolijn, Kees Eckhardt, Jan Ruisaard, Jan Jeronimus en Hubrecht Schout. Op de tweede rij kijken ons aan: Kees van Zanten, Toon van Zanten, Kees Riemens, Willem Harthoorn, Jan Hoek-van Dijke, Kees Looyen Ko Harthoorn. Op de derde rij zien we: onderwijzer Willeco Drent, Marinus Looy, Betje de Boer, Franciena van Oosten, Kaatje Riemens, Catharina Eckhardt, Betje de Boer, Maatje Almekinders, Cornelia Schout, Danker Rijk, Mieke de Reij (dochter van het hoofd der school) en schoolhoofd Jan de Reij, die zittend zijn stenen pijp rookt. Vooraan zitten: Ida Jeronimus, Pieternella Schout, Adriana Schout, Lien Harthoorn, Kaatje Riemens, Rika Ruisaard, Leintje Lous, Betje Lous en Zus Kooman. In kleerrnakerszit zien we Marien Hoek-van Dijke en Levinus Eckhardt met de lei tussen hen in. De meisjes dragen nagenoeg allemaal de Zuidbevelandse klederdracht. Alle kinderen droegen toen nog klompen,

Hoedekenskerke

Kerkstraat

11. Van de Kerkstraat zijn in de loop der jaren verschillende foto's gemaakt, waarvan we er hier een zien. Links zien we onder anderen Pietje Louws, een dochter van slager Louw Louws. Rechts woonde bakker Jan Bakker. Van de op straat staande personen herkennen we mevrouw Adriana Burgel-Dekker, die met een juk emmers poseert. Zij leur de met melk. Op de achtergrond domineert de hervormde kerk. Van de huizen aan de linkerzijde van deze straat is niets meer over; daar staan momenteel nieuwe gemeentewoningen. Wie er verder op dit plaatje staan, kon men ons helaas niet mcedelen.

't.:l

"' .. ' .

12. Het is al weer heel wat jaren geleden dat men in Hoedekenskerke met paarden aan de ringrijderij deelnam. Er was dan heel wat yolk op de been, zoals we op dit plaatje, genomen in de Steigerweg, kunnen zien. Voor de ringrijders te paard zien we een aantalleden van het muziekgezelschap "Con Amore" (dit betekent: "Met Liefde"). Achter de ringrijders ontwaren we een aantal vrouwen uit Hoedekenskerke, gekleed in de Zuidbevelandse klederdracht. Dit leuke plaatje werd in 1912 gemaakt.

1{oedekens~er~e. }i{olenslraat

13. We kijken hier in de Molenstraat. Links is nog juist een gedeelte zichtbaar van het uithangbord van het winkeltje van Lauwrientje van den Berge, bij wie men zout, zeep en kruidenierswaren kon kopen. Vervolgens zien we het huis van A. van Damme, bekend als barbier (zie uithangbord), schoenmaker en koeienmelker. Verderop woonde L. van Doeselaar, die landbouwer was. We zien nog juist mevrouw M. van Doeselaar-Bliek. Op de achtergrond poseert, met hondje, J. van Doeselaar. Op het einde van de Molenstraat zien we de boerderij van 1zak Groenewege. Rechts staat de kapitale boerderij van K. Leendertse, die kort voor de bevrijding, op 26 oktober 1944, door een granaat werd getroffen en in vlammen opging. Rechts, op de voorgrond, zien we de zogenaamde "Paardenput", die in de loop der jaren werd gedempt. Het varkenshok behoorde aan de familie Gerard Jeronimus. De kruiwagen en de houten hekjes komen in het huidige straatbeeld van Hoedekenskerke niet meer voor. Een totaal verouderd straatbeeld, maar daarom niet minder mooi!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek