Hoedekenskerke in oude ansichten

Hoedekenskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4189-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoedekenskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

jrt"uziekteni ell (leziehl in 1<oedekenskerkl:

'. ,

19. Evenals vele andere plaatsen bezit Hoedekenskerke een muziekgezelschap, dat de naam "Con Amore" draagt. Dit gezelschap heeft destijds menig nummertje ten beste gegeven in deze muziektent, die we hier zien afgebeeld en die dokter Van Inge-Schouten destijds heeft laten bouwen. "Con Amore" is in 1898 opgericht. Toen in 1973 het vijfenzeventigjarig bestaan werd gevierd, kreeg voorzitter Jacobus Uitterhoeve de erepenning van verdienste in goud, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Helaas is deze muziektent in de loop der jaren uit het dorpsbeeld van Hoedekenskerke verdwenen. In het huisje voor de hervormde kerk, dat helemaal werd gemoderniseerd, woont thans mevrouw M. Kole-Pols, de weduwe van dokter A.P. Kole, van wie elders in dit boekje een opname voorkomt. De oude straatlantaarn, waarin een petroleumlamp voor de verlichting zorgde is, evenals de telefoonpaal, uit het huidige straatbeeld verdwenen.

20. Omstreeks 1930 werd er in Hoedekenskerke nog een ringrijderij met paarden gehouden. Deze had plaats op een weiland van Izak Groenewege. De dames reden op versierde fietsen. In het hotel van Jan van Belzen werden dan de gewonnen prijzen uitgereikt. "Con Amore" verleende uiteraard medewerking. Op dit plaatje zien we onder anderen links de ringrijders Adriaan Bakker, Marien van Belzen en Hendrik Helmstrijd. Van de dames met versierde fietsen herkennen we onder anderen: Fine Helmstrijd, Maatje van Dalen, Kee Schout en Pietje Kolijn. Van het muziekgezelschap "Con Amore" herkennen we: Jan Schout, Bram Bliek, Marien de Bart, Marien Lindhout, Piet de Broekert, Marien Hoek-van Dijke, Louwrens Lous, Jaap Verdonk, Jan de Groot, Marien Looy, Johannes Looy, Jan Zweedijk en Piet Verburg. Op de zijgevel is het opschrift gedeeltelijk te zien. Daarop stond te lezen:

"Hier waarschuwt men voor de boot. Bergplaats voor fietsen."

21. Boven: we kijken hier nog eens in de Steigerweg. De hervormde kerk domineert op de achtergrond. In het huis VOOI de kerk hecft destijds de oude mevrouw Van der Linde nog gewoond. Wie er verder op dit plaatje staan, kon men ons helaas niet meedelen. Reehts zien we nog een gedeelte van de oude hervormde pastorie, die destijds werd bewoond door ds. W.J. van Lindonk en ds. S.J.M. Hulsbergen. Helaas is dit grote gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog volkomen verwoest.

Onder: een foto uit de nalatenschap van fotograaf F.F. de Soomer uit Goes, omstreeks 1930 genomen van de zogenaamde uienwieders en uienwiedsters in de omgeving van Hoedekenskerke. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Geertje Zeevaart, Neeltje de Waal, Magdalena Uitterhoeve, Maria Lindhout, Cornelia de Putter, Trui Verdonk, Zoetje Louisse en Jan van Dalen. Op de voorste rij kijken ons aan: Piet Lukasse, Fina Vleugel, Johannes Lukasse, Cornelia Lukasse, Jan Uitterhoeve, Cornelia Lindh out, Andries de Waal, Christina Lindhout en Marien Lukasse.

? Koedekenskerke, >erk en pastoriE:

22. Op dit plaatje zien we de kerk en de pastorie van de Hervormde Gemeente van Hoedekenskerke. Dit kerkje werd in oktober 1944 zwaar beschadigd. De grote hervormde pastorie, die we rechts op de foto zien, ging ten gevolge van de oorlogshandelingen verloren. De laatste predikant die nog in dit pand heeft gewoond, was ds. S.J.M. Hulsbergen, die van 7 december 1930 tot aan zijn emeritaat op 1 mei 1964 de Hervormde Gemeente van Hoedekenskerke heeft gediend en die dus ook nog een aantal jaren in de nieuwe pastorie heeft gewoond. Links zien we een gedeelte van het erf van Jan Bliek, die twee zoons had, van wie er een naar Frankrijk is vertrokken. Een van die twee zoons heette Louw, die mogelijk links ons aankijkt, maar het kan ook zijn broer zijn; men kon ons dit niet met zekerheid meedelen. De houten heining is inmiddels ook verdwenen. Een totaal verouderd dorpsbeeld!

23. Dit is een gezicht op de hervormde kerk. Links tussen de bomen ontwaren we de hervormde pastorie, die ten gevolge van de oorlogshandelingen van de Tweede Wereldoorlog verloren ging. De predikant die er het laatst in heeft gewoond, is ds. S.J.M. Hulsbergen, die thans in het naburige Kapelle woont. Rechts zien we het bruggetje dat leidt naar de woning van het echtpaar Rinus Lindhout-la Grand. Dit echtpaar is in 1944 ten gevolge van de oorlogshandelingen omgekomen. De beide kinderen bleven over. Cornelia Lindhout trouwde later met Markus (in de volksmond sprak men van Max) la Grand. Later woonde dit echtpaar in dit huis. Thans woont Tobias de Putter daarin.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek