Hoedekenskerke in oude ansichten

Hoedekenskerke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4189-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoedekenskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hoedekenskerli e

Haven

29. Bij Jacobus de Bart in Hoedekenskerke werd destijds deze kaart uitgegeven en verkocht. We kijken hier op de haven van Hoedekenskerke. Daar ligt een eenmaster. Dit grindschip was een vertrouwd beeld in dit haventje. Op het haventerrein werden de landbouwprodukten aangevoerd, zoals bieten, graan en aardappelen. Verder werd grind aangevoerd voor het onderhoud van de wegen. Rechts vooraan zien we de zogenaamde "polderboot", die men in dc volksmond ook wei "peilboot" noemde, omdat hiermee peilingen aan de zeedijk werden verrich t teneinde verzakkingen (of dijkvallen) te kunnen opsporen. Links is nog juist de hervormde kerk zichtbaar. Deze haven werd aanvankelijk gebruikt als aanvoerhaven voor de materialen ten behoeve van de aanleg van de spoorlijn door ZuidBeveland. In 1924 werd de haven uitgebaggerd en toen kwam de Veerhaven tot stand. De veerdienst Hoedekenskerke- Terneuzen werd in 1971 opgeheven.

30. Ten gevolge vim de oorlogshandelingen werd Hoedekenskerke in 1944 zwaar beschadigd. Maar gelukkig kwam er niet aIleen uit de onmiddellijke omgeving hulp opdagen. Ook van ver werd geholpen. Zo was de gemeente Ensehede zo vriendelijk om Hoedekenskerke de helpende hand te bieden. Uit dankbaarheid voor deze gewaardeerde geste ging een delegatie uit Hoedekenskerke en Kwadendamme naar Ensehede, waar de op tafel staande kan werd aangeboden. Van links naar reehts poseren: een onbekende, die lid was van het Provinciaal Bestuur van Overijssel, mevrouw Cornelia la Grand-de Jonge, dan de burgemeester van Ensehede, van wie nog een gedeelte van zijn ambtsketen is te zien, ds. S.J.M. Hulsbergen, hervormd predikant te Hoedekenskerke, burgemeester J.C. Vogelaar en de pastoor van Kwadendamme, B.J.M. Snijders. Ensehede was, zoals men dat noemde, de adopterende gemeente van Hoedekenskerke, die erg veel heeft bijgedragen in de leniging van de grote nood waarin dit Zeeuwse dorp ten gevolge van de oorlogshandelingen verkeerde.

Hoedekenskerke

Steiger

31. We kornen thans op de steiger van Hoedekenskerke. Op de dijk ontwaren we de wachtkamer van de "provinciale boot". Hier beyond zich het kantoor van Anthon Looy, die cornmissaris was van de "provinciale boot". Daarachter beyond zich de wachtkarner en aan de zijkant was het rnagazijn. Er was een geregelde stoornbootdienst van Hoedekenskerke op Terneuzen en Hansweert. Cafe "Scheldezicht" behoorde aan Jan van Belzen. Helaas is ook deze stoornbootdienst in de loop der jaren uit de vaart genornen! De oude steiger werd in 1930 afgebroken. De aanlegplaats van de betreffende boten werd verplaatst naar de nieuw aangelegde veerhaven.

32. Links: nadat het hervormde kerkje in oktober 1944 ten gevo1ge van de oorlogshandelingen zwaar beschadigd was, werd in 1948-1949 de restauratie uitgevoerd door het aannemersbedrijf J. la Grand uit Hoedekenskerke. Hier zien we de start van deze restauratie met een aantal personen, dat hierbij was betrokken. Van links naar rechts zien we: opperman Jaap Remijnse, architect Rothuizen uit Goes, burgemeester J.e. Vogelaar, Jacobus Huizen, Matthijs Wickart, Dirk Bakker, wethouder Beulans, Comelis Provoost, Jan Lukasse, Markus la Grand, Jan la Grand, ds. S.J.M. Hulsbergen en de heer In 't Hout, opzichter bij deze restauratie. Helemaal rechts kijkt Jan Jacobus la Grand OTIS aan. Op dit plaatje zien we nog het zogenaamde voorportaal, waardoor men de kerk binnenging.

Het plaatje reehts toont ons de hervormde kerk na de restauratie. Links ontwaren we de consistoriekamer. Duidelijk is het verschil te zien met het eerste plaatje, want het voorportaal is hier verdwenen. Boven de ingang van de kerk zien we een lantaarn. Deze westgevel is helemaal vernieuwd.

33. Een oud, vertrouwd beeld in de haven van Hoedekenskerke, namelijk de "provinciale boot" aan de aanlegsteiger met op de achtergrond de nieuwe brug, waarover men op deze boot kon komen. Op deze foto is duidelijk te zien, dat het verkeer dwars op de boot kon rijden. Dit mooie plaatje houdt de oude toestand, zoals die tot voor een aantal jaren hier was, levend! Met deze boot kon men naar "de overkant", waarmee men dan Terneuzen bedoelde!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek