Hoek in oude ansichten

Hoek in oude ansichten

Auteur
:   J. Platteeuw
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3246-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING.

Hetgeen u hier geboden wordt, is zoveel als een wandeling in lang vervlogen tijden over "Den Oek",

Destijds lag het dorp als het ware sluimerend verscholen achter de wuivende rietvelden, die rijkelijk bij de kreken aanwezig waren. De verbindingswegen waren's winters modderig en's zomers stoffig. De bewoners vonden in de landbouw hun voornaamste bron van inkomsten. Menig landarbeider uit de "goeie ouwe tijd" moest in het zweet des aanschijns zijn brood verdienen.

De laatste halve eeuw evolueerde dit bijna maagdelijke terrein met enorme sprongen.

Vroeger werd de rust aIleen verstoord door uitbundige feesten, zoals de inhuldiging van koningin Wilhelmina, de installatie van een burgernecster, het honderdjarig bevrijdingsfeest van Napoleon, etc. Dan werden de straten met bogen en guirlandes versierd. De jeugd danste in rijen achter de dorpsmuziek en iedereen zong de door het muziekgezelschap gespeelde liedjes mee. Onder de "leugenboorn" vertelden de bejaarden en de werklozen het

laatste nieuws, nadat ze het knikkeren en schreefje gooien moe waren,

Maar nu is het gedaan met die rust. Nu is er altijd weI ergens drukte en lawaai.

Vandaar die wandeling, beginnende in de tijd, dat zelfs een rijwiel nog geen gemeen goed was.

De ouderen zien dan hun jeugdjaren terug herleven, als ware het een fata morgana. De een zal zijn geboortehuis ontmoeten. De ander het.plekje waar zijn oog voor het eerst een bekoorlijke romantiek ontdekte in iemand van de andere sexe. Na de wandeling denken ze nog met weemoed -terug aan de tijd van de pearle boot en het spel van kwaajeTriene.

De jongere generatie en de nieuwkomers zuIlen de verzameling doorbladeren tot .Jeringhe ende vermaeck". Zij kunnen zich een beeld vormen van de rustige sfeer en de tradities van de tijd waarin hun ouders opgroeiden. Zij zullen dan bemerken dat de oude generatie tevreden was, ondanks de eenvoud van de omgeving waarin ze leefde.

1. We beginnen onze wandeling op de nog onbestrate Molendijk. Er staat een boog opgesteld ter ere van burgemeester H. Wolfert sr., die op 2 februari 1892 geinstalleerd wordt. Waar de erepoort geplaatst is verhief zich vroeger de houten standerdmolen, waar de straat naar genoemd is. Meer naar achteren onderscheiden we nog vaag de contouren van de molen van de familie De Feijter. De dorpsjeugd, voor wie nog geen schoolplicht bestaat, is rijke1ijk vertegenwoordigd. Groot en klein kleden zich nog in Axelse dracht.

.'

-~ ------; ???? £'":0.-

4< ~:" -

-- . __ -JL'-::'-.~ _

2. Aangezien alles in deze wereld maar betrekkelijk is, ziet het er in 1902 al anders uit. Geheel links is het karrekot van Leendert Kolijn en daarnaast het cafe van Bombeleijn (nu respectievelijkdezaakvanJurrij en de woningvan Witte). De paal wat verderop (nu voor de zaak van Dierickx) dient om paard en rijtuig te zetten waar dokter Deijer tot in verre omtrek zijn patienten mee bezoekt. Het hek, geheel rechts, geeft via een lange dreef toegang tot het kerkhof. De twee personen het dichtst bij ons zijnJ. Dieleman en L. Kolijn.

3. Op dezelfde plaats en ook in 1902, maar juist naar de andere kant zien we Nathalie Bombeleijn de straat vegen, De steen voor de ingang van hun cafe is een halve molensteen, afkomstig van de reeds genoemde molen. W oning en schuur van de koetsier en vrachtrijder Kolijn zijn duidelijk waar te nemen (nu woning en schuur van Vermeulen). Telegraafpalen ontsieren reeds in deze overigens prozalsche tijd, ons fraaie dorp. Achter de bomen ligt de voorste kreek, waarvan vroeger het zilte nat aan het getij onderworpen was.

4. Een dertigtal meters terug naar de markt bevindt zich, althans voor 1900, links van ons een boerderij. Hiervan zijn heg en boompjes zichtbaar. Rechts, het huis met de romantische gaslantaarn, is de zaak van Van Strien en daarachter cafe" A la Bella Vue, estaminet, par C. Pladdet" (nu respectievelijk zaken van Van de Maale en Van 't Hoff). Voorbij het cafe is de afrit naarde wagenmakerij van Jan Westebeke (nu kleuterschool). Later zou daar Phiel de Mette wagenmaker zijn, de man met de spijkers van onderen in zijn klompen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek