Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3792-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'

.. r

t van :;Colland, Wa{erstaa{sw::minqen.

9. De Rijkswaterstaat had en heeft in Hoek van Holland uiteraard veel belangen, omdat het hier de grote havenmond van Rotterdam betreft. Het spreekt daarom vanzelf dat ze hier ook nogal wat personeel in dienst had. Maar omdat de activiteiten van deze rijksdienst natuurlijk vaar aIle andere uitgingen, is het begrijpelijk dat de woningen voor haar personeel op de oude Hoek stonden. Het waren houten woningen, zoals er in de beginfase van het onstaan van Hoek van Holland veel werden gebouwd. Aan het kruisje op een van de huizen rechts en mede aan de ondertekening te zien, mogen we aannemen dat in het gemerkte huis M. de Geus woonde. Deze foto moet reeds vroeg in deze eeuw zijn gemaakt.

-

Uitg: I ?. v. Zan ten

10. In 1905 betitelt men de Ruyterstraat als het "Villapark". Een wat erg weidse naam voor deze huizen. Boven het huis in het midden zien we het opschrift: "Boter en Kaas-handel", We hebben echter de naam van de eigenaar uit die jaren niet kunnen achterhalen. Verder in de straat een paard en wagen, dat het gebruikelijke vervoermiddel was in die jaren. Op de achtergrond zien we cafe-hotelrestaurant "De Kroon". In 1927 was E. de Haan eigenaar hiervan en in een advertentie meldt hij dat een logies met ontbijt slechts twee-en-een-halve gulden kost.

." :

-'

'h..:

.7(oek van

20' u:g. P. . & ' ?. Tuy ?

c-

11. Omstreeks de jaren 1906/1907 werd de exportslachterij van de firma Hudig en Pieters gebouwd op een terrein ten oosten van de huidige chemische fabriek Symes. Deze slachterij werd algemeen de "Nieuwe Export" genoemd, ter onderscheiding van de slachterij van V.H. Muller & Co., die als de "Oude Export" bekend stond. Directeur van de slachterij van Hudig en Pieters was in die jaren de heer Schaep. Jarenlang was het een bloeiend bedrijf en vele Hoekse inwoners waren er in dienst. Het vlees dat men hier produceerde en verwerkte was vooral voor de export naar Engeland bestemd. Grotendeels werd het dan ook verscheept via de Harwichlijn. Door een invoerverbod in Engeland is in 1925 een einde aan dit bedrijf gekomen.

}(oek van J(o//ano ifijkshaven

12. Deze van 1907 daterende ansicht toont ons de Berghaven; hier verrneld met de minder gebruikelijke naam van Rijkshaven. Een haven klein van omvang, maar op bepaalde momenten bruisend van activiteit. Veel werkschepen voor uitbreiding of herstel van het Noorderhoofd of het Zuiderhoofd. Daarnaast sleepboten van de bergingsmaatschappijen die hier een ligplaats vonden, dan wei vanhieruit startten om weer een spektaculaire berging te gaan verrichten. En niet in het minst is dit de thuishaven van de reddingsboot van "De Zuid Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen". De bekende reddingsboten als de "President van Heel" en de "Prins der Nederlanden" hadden hier hun thuis. Hier stond de halve Hoekse bevolking de bemanning op te wachten wanneer zij er weer op uit waren geweest om medemensen te redden. Ook destijds, in januari 1929, toen de gehele bemanning van de "Prins der Nederlanden" zo jammerlijk was omgekornen bij hun poging anderen te redden ...

13. Hotel "Amerika" aan de Rietdijkstraat op een kaart uit 1907. Mogelijk werd deze foto gemaakt in verband met de grate scheepsramp van de "Berlin". Een feit is, dat een paar prachtige automobielen staan geparkeerd voor het hotel. Tussen de twee auto's staat voor het hotel een groepje mensen druk te praten. Of men spreekt er over de komst van deze auto's, die toen ook voor de Hoekse inwoners nog nieuw waren, of men bespreekt bovengenoemde ramp. Alles bijeen echter een sfeervol plaatje dat zeker zijn plaats in dit boekje verdient.

Hoek van Holland

I L. ~L. 'YY'V0'~ .

<=

14. Op 21 februari 1907 voltrok zich een grote scheepsramp bij de ingang van de Nieuwe Waterweg. De Harwichboot "Berlin", die, vanuit Engeland komende, de Waterweg zou opstomen, sloeg tijdens een zeer hevige storm op het Noorderhoofd. Honderd vierentwintig mensen kwamen bij deze tragedie om het leven en slechts vijftien konden er door de Hoekse redders van een wisse dood worden gered. Het ongeluk kon zulke dramatische vormen aannemen omdat het schip doormidden brak en het voorste gedeelte onder water verdween. Juist op dat voorgedeelte bevonden zich toen de meeste passagiers. Alhoewel de Hoekse redders al vele malen schipbreukelingen hadden gered, was dit toch weI de zwaarste ramp die zij ooit hadden meegemaakt. En het trieste van alles was dat zo betrekkelijk weinig mensen konden worden gered.

15. Een van de slachtoffers van de ramp wordt hier aan land gebracht. Onder de passagiers bevonden zich voornamelijk Duitsers, Engelsen en Nederlanders. Met name waren er vrij veel Duitse operazangers en -zangeressen aan boord tijdens de schipbreuk. Zij waren verbonden aan de Duitse Opera te Berlijn en kwamen terug van een optreden in Engeland. Ook de heer H.I. Spijker, directeur van de toenmalige Nederlandse autofabriek, kwam tijdens deze schipbreuk om het leven. De storm was tijdens de stranding van het schip op zijn hevigst, wat de redders steeds weer verhinderde dicht bij het wrak te komen. Toen dit ten slotte na een lange, barre nacht mocht gelukken, konden de redders slechts een klein aantal opvarenden redden.

16. Toen de redding van de mensen op het boven water uitstekende achterdek gaande was, bleven nog drie vrouwen op dit dek achter, omdat zij niet langs de slingerende lijn over het kolkende water durfden. Op een later moment werden zij door de hier afgebeelde redders alsnog van boord gehaald. Deze redders waren:

Martien Sperling, schipper op de blazer "Van der Tak" en zijn neefs Leen en Kees Sperling met G. Moerkerk. 's Nachts om vier uur kwam ze dodelijk vermoeid weer aan wal. Onder de vijftien geredden bevonden zich tien passagiers en vijf bemanningsleden van de "Berlin".

Bem.annin der vIet die in den nacht van 21 Februari her wrak der .. Ber Iin.". gesrr and op de Noordpier te Hoek -van Holland. naderde en de 3 nog aanwezige

YTOUWen her Ieven redde,

17. Ontzaglijk groot was de belangstelling in Hoek van Holland in de dagen van de ramp en bij de begrafenis van de meeste slachtofferste 's-Gravenzande, Niet alleen velen uit de omgeving, maar ook veel persmensen uit eigen land, maar juist ook uit Duitsland en Engeland waren gekomen. Onder de aanwezigen was reeds tijdens de redding prins Hendrik, die later ook bij de begrafenis blijk van medeleven gaf. De Prins was bovendien beschermheer van "De Zuid Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen". Een van de loodsen van de Holland-Arnerikalijn bij het station was ingericht als chapelle ardente voor de stoffelijke overschotten van de slach toffers. Begrijpelijk dat zich hier ontroerende tonelen hebben afgespeeld. Een ontzaglijke ramp speelde zich hier af. Maar van het begin tot het einde stonden de Hoekse bewoners klaar om zo mogelijk de nood te lenigen. We behoeven slechts te den ken aan de redders, de verpleegsters, dokter Diamant en vele, vele anderen.

18. Hoek van Holland kende en kent nog steeds diverse inrichtingen die noodzakelijk waren en zijn voor de binnenkomende en de uitgaande scheepvaart. Op deze ansicht geeft men weer dat hier het "Station voor draadlooze Telegraphie" is gevestigd. Dat klopt uiteraard en wordt tevens bevestigd door de grote mast bij het gebouw. In latere jaren is dit pand als kantoor in gebruik genomen door de rijksbelastingendienst. Mogelijk zelfs dat dit op deze foto uit 1907 al het geval is, omdat onder het grote wapen op het dak staat: "In- en uitklaringen", lets naar achter, links, staat een kantoortje van het in schcepvaarrkringen bekende bedrijf Lloyd's, met als opschrift: "Lloyds signal Station".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek