Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3792-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hoek van HOI a. Q Load 'Nor .. r; 0,:')

19. Vanzelfsprekend had in een plaats als Hoek van Holland ook de loodsdienst steeds veel werk te doen. Vandaar dat het rijk een serie woningen voor de loodsen liet bouwen, die daarna dan ook altijd als loodswoningen bekend waren. Hiervan een foto die reeds in 1910 moet zijn gemaakt, Nog steeds treffen we een aantal van deze woningen aan langs het huidige Seinpad. In lang vervlogen tijden is het loodswezen een particuliere aangelegenheid geweest. Vanaf 1 januari 1860 kwam het echter in handen van het rijk en was geregeld bij een wet van 20 augustus 1859.

Watertoren - J(oek van J(o//and .J

rofo

20. De watertoren van Hoek van Holland gefotografeerd omstreeks 1908. Deze watertoren was niet bestemd voor de drinkwatervoorziening van de bevolking, want die kende in die jaren nog geen leidingwater. Het gebouw was bestemd voor de watervoorziening van de stoomlocomotieven van de "Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij", voor de dienst Hoek van Holland-Rotterdam. Toen de stoorntractie later vervangen werd door diesel- en elektrische locomotieven, raakte de toren in onbruik en is inmiddels reeds lang afgebroken. Had de aanwezige jeugd uit het dorp hier hun speelplaats of is ze misschien met de fotograaf meegelopen om ook op het plaatje te komen?

.7(oek van .J( ollana Open bare school.

21. De openbare lagere school die aan de Strandweg stand en die algemeen als school A 100 werd betiteld, vanwege de huisnummering in die dagen. Deze foto uit 1909 geeft een mooi beeld van de kleding van de schoolgaande kinderen in die jaren. Zowel de jongens als de meisjes zijn allemaal met een hoofddeksel getooid. Dat was nu eenmaal de mode en iedereen hield zich daaraan. Men keck iemand gewoon na wanneer hij op weg naar de kerk bijvoorbeeld geen hoofddeksel droeg. En natuurlijk dragen aile meisjes de witte schorten of boezelaars. Het moet voor de moeders destijds een hele opgave zijn geweest, hun dochters altijd netjes gekleed naar school te sturen. In de tijd dat deze foto werd gemaakt was de heer Van der Plassche hoofd van deze school.

}(oek van }(ollano

J(olel "J(oek van J(ollano"

22. Rond 1910 werd deze fraaie opname gemaakt van hotel "Hoek van Hoiland". De mode van die dagen komt hierop bijzonder mooi tot uiting. Alle meisjes zijn getooid met een witte gesteven schort en bovendien ailemaal voorzien van een hoed. Ook de jongens hebben de dagelijkse pet niet vergeten. Fraai is ook de dame met parasol, die naar de ingang van het hotelloopt. In 1927 wordt dit hotel in een advertentie aileen als cafe-restaurant aangeprezen, waarin bovendien de toenmalige eigenaar A. van Nielen zijn "uitstekende wijnen" aanprijst. Geheellinks op de achtergrond zien we cafe "Zeezicht".

}(oek van }(o//ana Prins J(enorikstraat

.':

23. Op deze opname, die omstreeks 1910 moet zijn gemaakt, zien we juist een trams tel van de "Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij" de Prins Hendrikstraat inrijden. Hoek van Holland kreeg zijn aansluiting op deze lijn in 1907, toen de doortrekking vanaf 's-Gravenzande tot stand kwam. Bij die gelegenheid werden aile schoolkinderen van 's-Gravenzande en Hoek van Hoiland getrakteerd op een gratis ritje met de tram. Via 's-Gravenzande, Monster, Poeldijk en Loosduinen kon men met de tram naar Den Haag. De lijn is ongeveer vijfentwintig jaar lang in gebruik geweest, want in het begin van de jaren dertig werden de lijndiensten door bussen uitgevoerd.

24. De gereformeerde kerk met pastorie treffen we aan op deze ansicht uit 1910. In die jaren was het dominee Van Haeringen die hier de geestelijke Ieidsman was. Hij diende de gemeente namelijk van 1906 tot 1918. Voordat men deze hier afgebeelde kerk aan de Strandweg in gebruik nam, had men geruime tijd gekerkt in een houten gebouwtje dat aan de 's-Gravenzandseweg stond. Vanaf 1958 echter houdt de Gereformeerde Gemeente haar diensten in de toen gebouwde kerk aan de Mahustraat.

25. Nogmaals een fraaie foto van de Berghaven, die men rond 1910 kennelijk de Rijkshaven placht te noemen. Een reservoir van krachtige sleepboten, de werkpaarden van de zee, ligt te wachten op een of ander zwaar karwei. Dat zou kunnen zijn een groot schip dat de Nieuwe Waterweg moet worden opgesleept of een schip dat mogelijk problemen met de voortstuwing heeft. Het zijn de stoomsleepboten uit de boeken van Jan de Hartog, die een strijd leveren om een bepaalde sleep door storm en bij slecht tij tech veilig in de thuishaven af te leveren. En juist ook die stoomsleepboten behoorden bij het beeld van Hoek van Holland.

26. Mannen van een van de twee exportslachterijen met een soort dolfijn die ZIJ ill het jaar 1911 gevangen zouden hebben. Of was het misschien een aangespoeld exernplaar? Een geiUustreerd tijdschrift uit die jaren weet te vertellen da t hij door de slagersgezellen is gevangen. De vis was vijf meter lang en had een omvang van ongeveer drie meter. Bij navraag aan Artis (Amsterdam) had men aan de redactie van het blad meegedeeld dat het hier een spits-dolfijn betrof. Deze vissen zouden zich normaal in de Middellandse Zee en voor de kust van Bretagne ophouden. Tussen de mannen heeft men slager Scholten en Jaap van der Meer herkend, beiden afkomstig uit het dorp Monster.

27. Een echt oud beeld van het strandleven is wel dat waarin de badkoetsen nag een rol spelen. Deze foto uit het begin van deze eeuw is daar een goed voorbeeld van. De badkoets is ongetwijfeld een overblijfsel uit het preutse Victoriaanse tijdperk. Men klom in de koets am zich daar te kunnen ornkleden, terwijl ondertussen de badman het paard de koets de branding in liet trekken. Daar stapte men er weer uit am een bad in het zilte nat te nemen. Na het baden snel weer de koets in, zich afdrogen en aankleden. Een omslachtige ceremonic waar we nu aileen maar om kunnen Iachen, De preutsheid is nagenoeg verdwcnen en het naaktstrand is een van de opvolgers van de badkoets. Overigens geloven we wel dat het gebruik van de badkoets destijds was voorbehoudcn aan de gegoede klasse. De gewone man kon misschien voor pa en rna nog wel een strandstoel huren, maar daar zal het wel bij zijn gebleven.

J(oek van J(o//ano Amerika - boot aan den Steiger.

H et lassen der bagage.

1

28. De aankomst van de boot van de Holland-Amerikalijn gefotografeerd omstreeks 1912. In die tijd had deze lijndienst nog zijn eindpunt in Hoek van Holland. Pas later werden aankomst en afvaart naar Rotterdam verplaatst. Het waren to en vooral de schepen "Rijndam" en "Potsdam" die de dienst met de Verenigde Staten van Amerika onderhielden. In 1903 werd de aanlegsteiger met loods gebouwd, waarvan deze laatste 216 meter lang en 20 meter breed was. Toen later de vaargeul bij Maassluis was uitgediept is de terminal naar Rotterdam verplaatst. De loods stond daama vooral bekend als de fruitloods en werd in de mobilisatie van 1939 gebruikt voor de legering van onze soldaten. Na de oorlog werden er Engelse troepen in gelegerd en in 1956 is de loods volledig afgebrand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek