Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3792-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Hoek van Holland

N. V. Exportslagerij

39. Op een ansicht uit 1915 treffen we de N.V. Exportslagerij aan, die door de Hoekse bevolking algemeen de "Oude Export" werd genoemd ter onderscheiding van de andere exportslachterij. Het bedrijf werd in 1900 hier door W.H. Muller & Co gevestigd, te weten even boven de uitmonding van de Krimsloot in de Nieuwe Waterweg. Men ondervond na 1906 erg veel con curren tie van de "Nieuwe Export", die eigendom was van de firma Hudig & Pieters. Naast het slachten voor de export werd er ook geslacht voor de maatschappij Vianda. Het bedrijf kon de strijd moeilijk volhouden, ging langzaam maar zeker achteruit en werd ten slotte in 1918 voorgoed gesloten.

40. Samen naar het strand met het hele gezin was voor de kinderen in vroeger jaren een hele belevenis. Men keek er wekenl.ang naar uit en dagenl.ang werd er op teruggekeken. Het was voor veel gezinnen eigenlijk de jaarlijkse vakantie, ook al betrof het dan slechts een of hooguit twee dagen. Hoek van Holland was de badpl.aats voor de Rotterdarnmers. Niet specifiek omdat het de eigen gemeente betrof, maar het was de meest nabijgelegen kustplaats. Met de trein en later met de bus of met eigen auto trok men massaal naar het strand als het weer dit toeliet. Zwemmen werd er nog weinig gedaan, getuige deze foto uit 1916. Het pootje baden was het enige contact dat je met het zeewater had. Trouwens, de rneeste kinderen hadden in die tijd niet eens badkleding in hun garderobe. Maar je kon toch ook weI heerlijk in het zand spelen, Met de treinreis mee maakte dat het geheel al tot een onvergetelijke dag.

}(oek Y~n JyoRano Schoolstraat en Scheepvaartstraat

41. Een foto uit 1917 toont ons de openbare school aan de Schoolstraat en Scheepvaartstraat. Deze school kwam gereed op 16 november 1916, waardoor de houten noodschool overbodig werd. Toen kwam er een verdeling tot stand van de leerlingen, waarbij diegenen die ten westen van de Berghaven woonden naar de school gingen aan de oude Hoek. De overige leerlingen kwamen op deze nieuwe school, waar K.R. Westerterp het schoolhoofd werd. Tegenwoordig heet deze school de lr. P. Calandschool,

42. De roorns-katholieke jeugd van Hoek van Holland heeft tot aan 1914 les gekregen op de openbare school, Het was in die dagen pastoor De Vetten die sterk heeft geijverd voor de totstandkoming van een eigen school met bijzonder onderwijs. In 1913 werd met de bouw van de hier afgebeelde zesklassige school begonnen. Een jaar later reeds kon de school in gebruik worden genornen. Het waren de zusters van de congregatie van Onze Lieve Vrouw die de school leidden, Gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn de zusters met de algemene evacuatie vertrokken en hier niet meer teruggekeerd. Het was later Th. Bats die als eerste leek hoofd van deze school werd.

J{oek van 3(c!'ad Prins Hendri traat

43. Een rustig beeld van de Prins Hendrikstraat, hoek Nijverheidsstraat uit 1918, dat vooral het hotel-pension Caland goed doet uitkornen, Te zien aan het opschrift was in die dagen P. de Bruyn eigenaar van deze onderneming. In de jaren tussen 1936 en 1940, direct voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog dus, was hotel Caland een broeinest van Nationaal Socialistische Activiteiten.

Hoek van Holland Strand - zicht

44. Hier zien we de zondagmiddagwandeling op de pier omstreeks 1920. Zomer en winter ondervindt de pier belangstelling van badgasten, vissers en dagjesmensen. Het zijn de vissers die vanaf deze plaats trachten een visje te verschalken of het zijn de mensen die even willen uitwaaien. Deze foto, bij laag water genomen, werd gemaakt vanaf het uiteinde van de pier. Op de achtergrond zien we het strand en het dorp. Het plaatje illustreert tevens de mode uit die jaren, De dames dragen lange, zwarte rokken met witte blouses, een mode die ook nu na ruim vijftig jaren weer wat actueel is geworden. Daarnaast vergaten de dames niet een hoed op te zetten en de heren voelden zich niet gekleed zonder pet.

Op de Pier, Er is makreel

Hoek van Holland

45. Dat de zeesportvisserij niet aileen tegenwoordig erg in trek is, bewijst deze foto uit 1920. Op de vrije zondagen werd ook in die jaren al menig hengeltje uitgegooid. De tekst op de ansicht geeft aan dat er op makreel zou worden gevist. De makreel is inderdaad een vis die in grote scholen in zee voorkomt. Wanneer dan de vroegste vissers duidelijk veel succes hadden bij hun vangst, dan was dit bericht snel verspreid en kwamen er nog meer sportvissers een kansje wagen. Bovendien waren er dan ook de belangsteIlende niet-vissers die voor extra drukte op de pier zorgden. In de loop der jaren zijn vele vissers op deze pier (het Noorderhoofd) in moeilijkheden gekomen door de snel opkomende vloed. Verschillenden konden ternauwernood worden gered, anderen hebben er zelfs het lev en bij verloren.

De n.ese Se'npeat.

46. Rond 1920 kwam de hier afgebeelde "Nieuwe Seinpost" tot stand. Voor het eerst was er nu voor het bedienend personeel een behoorlijk wachtlokaal aanwezig. Aanvankelijk was de seinpost uiterst primitief ingericht. Men seinde aileen met bailen en kegels, die met de hand moesten worden opgehesen. V66r 1878 werkte de seinpost alleen maar overdag. Daama is men begonnen, door's nachts met lichtseinen te werken, een betere dienstverlening te geven aan de scheepvaart. Na de Tweede Wereldoorlog heeft men op een achtergebleven Duitse bunker de seinpostinstallatie naar de eisen van de tijd gebouwd.

Hoek van Holland - Koloniehuis

47. Het gebouw op deze foto uit de jaren twintig wordt hier Koloniehuis genoemd. Op de gevel is dan ook vermeld: "R.K. Vacantie Kolonie". Beter is het eigenlijk bekend geworden als het Preventorium Sint Jozef. Waar een sanatorium is bedoeld om mensen van een bepaalde ziekte te genezen, is dat met het preventorium de bedoeling om bepaalde ziekten te voorkomen. Dit tehuis werd dan ook in 1921 gesticht door rooms-katholieke Rotterdammers om stadskindertjes tijdens het zomerseizoen een flinke dosis gezondheid mee te geven. Na de Tweede Wereldoorlog was het helaas nodig om het gebouw toch als sanatorium te doen functioneren, omdat de volksziekte t.b.c, in de oorlogsjaren weer sterk was toegenomen. De laatste jaren werd het gebouw gebruikt als kindertehuis en heette het "De Koperwiek". Op korte termijn echter staat het gebouw op de nominatie om te worden afgebroken.

, <

48. De meest gefotografeerde plek van Hoek van Holland is ongetwijfeld de hoek Rietdijkstraat-Prins Hendrikstraat. Deze van 1925 daterende ansicht geeft daar ook weer een fraai beeld van. Terwiji de stoomtram nog reed ( zie de rails op de voorgrond) hadden de bussen hun intrede al gedaan. Het zijn de vierkante bussen met hun spakerige wielen, die veelal een maximum snelheid van 30 kilometer per uur hadden voorgeschreven. De richtingaanwijzers bestonden uit roodwit geschilderde plankjes, de zogenaamde spiegeleieren, die via een touwtje door de chauffeur konden worden bediend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek