Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3792-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De rooms-katholieke kerk aan het einde van de Rietdijkstraat op een foto van omstreeks 1925 vereeuwigd. Links van deze gedeeltelijk houten kerk stond de pastorie. Rechts zien we hotel "Harwich", met waarschijnlijk de eigenaar voor het pand. Daarbij een zeer fraaie auto, zoals die in die jaren werden gebruikt. In 1907 werd de toenmalige houten kerk, het middengedeelte van de kerk op de foto, circa honderd meter verplaatst. Het was in 1900 pastoor Waterreus die van zijn bisschop opdracht had gekregen een kerk te gaan bouwen. Na zeven jaren werd die al verplaatst naar het einde van de Rietdijkstraat. Deze kerk werd in de oorlog door de Duitsers totaal vernield en is ten slotte gesloopt.

-:

--

~~ .:;-~.':::.~-

Hoek "an Holland

lIan het Strand.

50. Dit was het beeld van een zonnige zondag aan de kust van Hoek van Holland in de jaren twintig, Gebaad werd er nog weinig; men beperkte zich hoofdzakelijk tot wat pootje baden, maar er werd geflaneerd en genoten van de zon en de frisse bries. Op de doordeweeksedagen was het er nog niet zo bar druk. De vakanties waren nog wat beperkt en het publiek bestond voornamelijk uit dagjesmensen. 's Zondags was dat compleet anders. Dan kwamen de strandbezoekers met het rijtuig of met een van de eerste auto's, met de tram, per fiets of te voet. Het was er gezellig, je ontmoette iedereen weer eens en je werd op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes. Wanneer het zonnetje op de zondag zijn guile medewerking wilde verlenen, was het uitstapje naar zee een waar rustpunt na een week van hard werken,

51. Het gemeentelijk badbedrijf van Hoek van Holland heeft altijd zijn uiterste best gedaan om de naam van deze plaats als badplaats een goed aanzien te geven. Dat dit niet altijd ten volle is gelukt lag niet aan de toegewijdheid van het personeel, maar vaak meer aan de vele beperkende bepalingen die door andere instanties werden opgelegd. We denken hierbij aan de Rijksdomeinen, het Ministerie van Defensie en aan het Hoogheemraadsehap Delfland. We von den een foto van het personeel van het badbedrijf uit 1926. Van de zeventien aanwezigen werden er elf herkend, te weten: Van Mastrigt, mevrouw Nijland, Jan Mondt, Jan van Straten, mevrouw Van Straten, Leentje van Ooyen, mevrouw Van Ooyen, Arie Boon, een redder van schipbreukelingen die diverse onderscheidingen verdiende, Oepke Seekler, Willem Vonk en Ark van der Wilde.

Hoek van Holland. Postkantoor en Ned. Here. Kerk.

52. In 1926 werd de hervormde kerk aan de Prins Hendrikstraat in gebruik genornen, met een speciale dienst op 8 december. Jarenlang had men gekerkt in een houten kerkgebouw op de oude Hoek. Het hier afgebeelde gebouw was een ontwerp van architect W.H.J. Jolink uit Vlaardingen en in negen maanden tijd gebouwd door de firma N. van Deursen uit Gorinchem. Het postkantoor ernaast werd reeds in 1914 in gebruik genomen. Vermeldenswaard is dat dit pand destijds werd gebouwd voor een bedrag van f 21.945,-. Naar onze huidige maatstaven gerekend een belachelijk laag bedrag.

53. De harmonie "Rotterdam aan lee" organiseerde in 1922 voor de tweede maal in haar bestaan een concours voor de vele zusterverenigingen. Mogelijk dat dit aan Hoek van Holland werd toegewezen in verband met haar eerste lustrum dat ze in dat jaar vierde. Op de foto poseren hier voor de jury tent, staande vanaf links, de bestuursleden: A. van Eijk, P. van Baarlen, P. Verweij, J. van Nieuwkerk, D. Immerzeel en P. van Zwienen. Naast hen staat het erecomite bestaande nit de heren: C.F. Jas, commissaris van de gemeente voor Hoek van Holland, kapitein De Bloemc, garnizoenscommandant van het fort, Van Altena en Konings. Op de voorgrond zitten de heren van de jury, te weten: L. van der Tand, diligent van "Rotterdam aan lee", B. Verhallen en Van Besselaar.

54. Een van de strandexploitanten in de Hoek was B. Bouman. Het was zijn paviljoen "Modern" dat we hier op de foto uit het begin van de jaren dertig terugvinden. Bet aanwezige muziekgezelschap dat we hier aantreffcn was cen Duits gezelschap dat elk jaar tijdens het badseizoen enkele we ken aan de kust vertoefde. De exploitanten van strandtenten beleefden en beleven nog steeds sterk wisselende jaren. Bet klimaat gedurende het zomerseizoen kan hen maken of breken. Jaren met warme zomers kunnen gouden jaren voor hen worden, terwijl koude en natte zomers de kosten soms niet eens goedmaken. Tijdens een week mooi weer komen ze aan alle kanten handen tekort en in de slechte weken loopt men elkaar aan te kijken omdat er geen "hand" komt. Dat is het lot van de horecaman langs de Nederlandse kust.

55. Leerlingen van de oude open bare school aan de Strandweg werden omstreeks 1928 op de kiek gezet. Een van de onderwijzers aan die school was toen D. van den Burg, de latere wijkraadsvoorzitter die voor Hoek van Holland zoveel heeft betekend. Spijtig gcnoeg werden niet alle kinderen herkend. Degenen die men wel kon terugvinden waren, in de zittende rij: Van der Ster, Piet de Groot, Zus Klootwijk, Rocus de Groot en Van Dop. In de rij achter hen waren dat: Annie van der Hooft, Leerdam, de tweelingzusjes Van Geest, Luusje van der Klooster, Miesje Verhoeckx, Pia de Koning, Henk Klootwijk en La Plein. Te midden van zijn kroost zien we meester Van den Burg.

f,.,0

Hoek van Holland

Oud gedee1te met fortweg

56. Deze oude foto uit de jaren twintig toont om de oude Hoek met de Fortweg. Het betreft hier de weg van onder naar boven, die eigenlijk de Stationsweg was. In de volksmond bleef die echter steeds de Fortweg heten. De horizontale weg, met de meeste bebouwing, was de Strandweg, die in het vooroorlogse Hoek van Holland erg belangrijk was. De Fortweg was genoemd naar het fort uit 1883, dat reeds gedurende de Eerste Wereldoorlog sterk was verouderd. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers koepels en kanonnen verwijderd; het ondergrondse deel bleef intact.

., ,

=:--".

'Jan Holland.

Prins Hendrikslraal hoek Rieldijkstraal.

57. Een uit 1927 stammende ansicht geeft een beeld van de hoek Rietdijkstraat-Prins Hendrikstraat. Deze opname is vrij zeldzaam, terwijl juist de andere hoek op zeer veel ansichten voorkomt. De mooie villa reehts schijnt juist aan een sehilderbeurt toe te zijn, Maar de sehildersgezellen willen eerst even zien hoe de fotograaf het er af brengt. In die villa treffen we reeds vele jaren het cafe-restaurant "De Kroon" aan. Aan de kant van de Prins Hendrikstraat is er later een uitbouw bijgekomen, die we hier op de foto nog niet gerealiseerd zien.

met Pension

58. Vooral in de periode tussen de twee wereldoorlogen in ken de Hoek van Holland een groot aantal pensions voor de vakantie- en badgasten. Op deze ansicht uit 1928 zien we pension "Duin en Zee", dat in die dagen door de familie F. Leerdam aan de 's-Gravenzandseweg werd gerund. De afzender schrijft aan zijn familie dat zij er te gast zijn met nog vier andere families. Daarvan koken er ook drie zelf, schrijft hij, Voorts vertelt hij dat er een grote keuken is met "een fornuis en zes petroleumstellen". Met de bewoners meegerekend waren er op die 11 de augustus 1928 wel dertig person en in het pension, aidus de kaartschrijver.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek