Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3792-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Eind februari 1929 ging het bekende paviljoen cafe-restaurant "In de Duinen" volledig in vlammen op. Als vermoedeJijke oorzaak van de brand werd oververhitting genoemd. Dit za1 dan ongetwijfeld in de keuken van het restaurant het geval zijn geweest, want februari was nog een van de zeer koude maanden van de beruchte winter van 1929. Volgens het geillustreerde blad "Groot Rotterdam" uit die dagen, zou het paviljoen eigendom zijn geweest van de gerneente Rotterdam en slechts ten dele verzekerd. De vlammen hadden slechts een uur nodig om het houten gebouw in een ashoop te veranderen.

60. Een tragische ramp voltrok zich te Hoek van Holland op 16 januari 1929, toen de reddingsboot "Prins der Nederlanden" verging en aile acht bemanningsleden daarbij omkwamen. De redders waren tijdens een hevige storm uitgevaren om opvarenden van het Letlandse stoomschip "Valka" te redden. Maar gekomen om te redden werden de dappere redders zelf slachtoffers toen hun boot door een zware grondzee werd overvallen. De omgekomen bemanningsleden waren: A. van der Klooster, kapitein; H. Meyboom, eerste machinist; J. Timmers, tweede machinist; P. van Asperen; A. Meuldijk; R. de Groot; P. Verweij en E. Sterrenburg. Diepe verslagenheid heerste er langs de gehele kust, maar uiteraard op zijn smartelijkst in Hoek van Holland zelf. Op bijgaande foto zien we een deel van de begrafenisstoet op weg om de slachtoffers ten grave te dragen.

61. Overweldigend was het medeleven dat de Hoekse bevolking betoonde bij de teraardebestelling van de acht dappere redders van de "Prins der Nederlanden", die bij de poging om anderen te redden zelf op wrede manier omkwamen, Bij het gedolven graf staat burgemeester Drooglever Fortuijn van Rotterdam op het spreekgestoelte om namens de gemeenschap een gedachtenisrede uit te spreken. V66r het spreekgestoelte staat commissaris Jas, de man die zoveel voor de Hoekse gerneenschap heeft betekend,

62. Aan het einde van de jaren twintig werd er een ansicht gemaakt van de Schcepvaartdwarsstraat. Aan het grote aantal kinderen te zien werd de foto na schooltijd gemaakt of wel op de vrije middag. Een fotograaf was nog een nieuwtje en met de kinderrijke gezinnen uit die dagen was de straat snel gevuld. Het pand met zonneluifel aan het einde van de straat was de groentewinkel van Henk van der Lugt, Links zien we op de hoek het care van J. de Zeeuw.

~--.-

Hoek van Holland. Busbalie

63. De verbindingen met Hoek van Hoiland in het allereerste begin waren nauwelijks als zodanig te betitelen. 's-Gravenzandse grondwerkers die meehielpen de Nieuwe Waterweg te graven, kwamen 's morgens van huis gelopen, maakten een lange zware werkdag en wandelden in de avond weer naar huis. Vanaf 1907 was het mogelijk om met de stoomtram van de WSM naar de Hoek te reizen, Vanaf de jaren dertig kwamen daar busdiensten bij en werd het personenvervoer per tram opgeheven. De verbinding met Rotterdam geschiedde aanvankelijk aileen over water met de boten van Van der Schuyt en van Fop Smit. Vanaf 1893 was echter ook de spoorlijn in gebruik, mede met het oog op de verbinding over zee, de lijn Hoek van Holland-Harwich. Hier een paar van die prachtige bussen die omstreeks 1930 werden ingezet.

64. Omdat Hoek van Holland een badplaats is waren en zijn er nog steeds veel bewoners in touw om het de badgasten zo gerieflijk mogelijk te maken. Met een mooie zomer, die veel goede stranddagen geeft, wordt er dan nog een leuk centje verdiend ook. In ons wisselvallige Nederlandse klimaat zijn er echter steeds ontelbare zomers, die volgens de horecawereld of de toeristenindustrie de naam van zomer nauwelijks verdienen. Enkele goede dagen moe ten dan de verdiensten van het gehele jaar goedmaken. En dat blijkt uiteraard een onmogelijke zaak te zijn. Hoe de zomer van 1930 is geweest, hebben we niet nagetrokken. WeI vonden we deze foto die een indruk geeft van het hoge water op de 12de juli van dat jaar. Weer veel schade aan de eigendommen van de strandmiddenstand, die direct na opruirning van de rommel en de schade weer hoopt dat de rest van het seizoen deze tegenslag weer zal goedmaken.

65. Ja, het is erg gezellig om samen op de fiets naar het strand te gaan, zo aan het einde van de jaren twintig of misschien aan het begin van de jaren dertig. In die dagen trok men naar het strand van Hoek van Holland per trein vanuit Rotterdam of per stoomtram vanuit het Westland. Ook waren er die de geregelde diensten van de rederijen via de Nieuwe Waterweg gebruikten. En zoals U op de foto ziet kon men natuurlijk ook op de fiets gaan. Maar dat moest je dan weI doen in de mode van die jaren, compleet met de zogenaamde pothoeden.

HOEK V AN HOLLAND. Strandweg

66. De Strandweg in het begin van de jaren dertig gefotografeerd tijdens wat minder mooi weer. In het eerste huis links woonde en woont ook nu nog de familie Van der Hoeven. Direct daar voorbij was de kruidenierswinkel van de familie Tuyn, die later door Jac. Vermeer werd gedreven. De familie Tuyn trok naar hotel "Amerika" om daar de leiding van dit bekende hotel over te nemen. Over de rails die we hier zien reed de tram van de "Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij", die tot de strandtoegang was doorgetrokken.

67. De harmonie "Rotterdam aan Zee" werd in 1917 opgericht en vierde dus in 1932 haar vijftienjarig bestaan. Mogelijk dat bijgaande foto bij die gelegenheid werd gemaakt; in ieder geval moet zij in die jaren zijn gemaakt. We zien het gezelschap voor de kleedlokalen van de voetbalvereniging, op de plaats waar nu de grote parkeerplaats is. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: PI. van Zwienen, A. Korteland, P. Rother, J. Meyer, A. van Nieuwkerk, T. van Willigenburg, A. van Eijk en Spies. Op de middelste rij zien we: A. van Baarlen, 1. van Oosten, die reeds vanaf de oprichting lid is en ook nu nog actief deelneemt; een onbekende, A.W. Vermeulen, 1. Aalbregt, A. Verweij, De Haan, K. Bruinenberg, J. Vermeulen, M. Zwartveld, J. van Eijk en F. van Dinteren. Vooraan zitten, van links naar rechts: K. Kleijwegt, C. van den Burg, Ph. Oprel, J. van Baarlen, W. van den Burg, dirigent 1. van der Tand, 1. Schroef, J. Kriesel, O. van Eden, D. Vermeulen en G. Kleijwegt. De jongen links in het gras bleef onbekend, maar weI wist men dat hij een pleegzoon van J. Schroef was. De jongen rechts is W. Rother.

68. Een foto van 1932 toont ons het vakantieoord "Voorwaarts", dat waarschijnlijk juist in die jaren is gereed gekomen. Ret pand, gelegen aan de toegangsweg naar de boulevard, werd later cafe-restaurant "Zonnewende" en is tegenwoordig als bar ingericht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek