Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Hoek van Holland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3792-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Een grote menigte Hoekenaren werd op een avond in 1933 op de kiek gezet. Het gebeurde in de lste Scheepvaartstraat waar zij een filmvertoning van Arie de Hoog stonden te bekijken. Arie de Hoog filmde zelf en bracht vele Hoekse evenementen op het gevoelige celluloid. Zo filmde hij bijvoorbeeld regelmatig de uitstapjes van de ouden van dagen, aranjefeesten en de speciale weken die door de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer werden georganiseerd. En dan was er altijd wel een mooie zomeravond waarop veel inwoners van de Hoek uitliepen om naar de openluchtvoorstelling van Arie de Hoog te komen kijken.

70. Moderne bouw siert hier de 2de Scheepvaartstraat in het begin van de jaren dertig. Deze bouw was destijds zo revolutionair dat afbeeldingcn ervan in tal van bladen over de gchele wereld verschenen. En in de vakbladen van de bouwers en architecten uiteraard met de nodige beschouwingen over dit moderne on twerp. Het werd destijds ontworpen en gerealiseerd door architect Oud, een broer van de bekende Rotterdamse burgerneester P.I. Oud.

Hoek van Holland - Aan het Stille Strand

71. De tekst van deze ansicht uit de jaren dertig komt niet erg overeen met hetgeen op de ansicht is te zien. Waar een dergelijke grote groep badgasten bijeen is, kan men toch moeilijk van het "Stille Strand" spreken. Overigens is aan de kleding al weI te zien dat de opname van meer recente datum is dan andere strandfoto's. Wat echter niet wegneemt dat men nog rijkelijk dik is aangekleed. Slechts weinigen wagen het om een .zwempak" aan te trekken, zoais men dat toen noemde. Op her strand van het nabijgelegen Monster mochten tot 1930 de personen boven veertienjaar niet eens in badkleding op het strand komen. We weten niet of men ook in de Hoek deze bepaling kende. Mogelijk dat men daar weI wat meer vrijheid genoot.

72. Het vooroorlogse voetbal heeft in Hoek van Holland grandioze hoogtepunten weten te bereiken. Bijgaande spelers van de voetbalvereniging "Hoek van Holland" wisten in 1934 narnelijk door te dringen tot de tweede klasse van de K.N.V.B., in die tijd de op een na hoogste afdeling van het Nederlandse voetbal. Het is te begrijpen dat men daarmee heeft feestgevierd in de Hoek. De spelers van dat beroemde elftal waren, van links naar rechts, op de achterste rij, staand: Antoon Klootwijk, bijgenaamd Otje, Arie van Willigenburg, beter bekend als Habbes, Krijn Kleijwegt, de aanvoerder, Dirk Vermeulen en P. van Wijngaarden, de secretaris. Op de midde1ste rij zien we, geknield: Rinus de Koning, Gijs Faas, Stoffel van Eijk en Henk Meyer, met de bijnaam Rutje. Zittend treffen we dan nog aan: Nico Droog, Piet Rother, Gerrit Botticher, Jan Rooney en Herman van Wees, met als bijnaam Kwekkie.

73. Een gedeelte van Hoek van Holland dat ook het slachtoffer is geworden van de Tweede Wereldoorlog, is de hier afgebeelde 2de Scheepvaartstraat. Omstreeks 1935 zien we hier de straat nog in volle glorie en bezet door de spelende Hoekse jeugd uit die dagen, De Duitse bezetting heeft aan woningen en gebouwen hier veel schade toegebracht. Volgens onderwijzer H.J. Nijland, in zijn boekje "Van niet tot iet", werden er van de duizend negentien aanwezige woningen in 1940 wel vierhonderd twaalf gesloopt gedurende de oorlogsjaren, Daarnaast echter bleven er van de gespaarde woningen erg veel achter die door de bezetters volledig waren uitgewoond of uitgebroken. Hoek van Holland heeft aan de oorlog een zware tol moeten betalen.

74. Onder de vele festiviteiten die gedurende de jaarlijkse V.V.V.-week in Hoek van Holland werden georganiseerd, behoorde ook het te water brengen van de roeireddingsboot "Emile Robin". Hiermee werd niet allen de reddingsbrigade eens in het zonnetje gezet, maar het was tevens een prachtig gezicht wanneer de boot door de vier paarden in de branding werd getrokken. In 1936 of 1937 zien we hier de roeireddingsboot via de Strandweg op weg naar het strand voor de jaarlijkse manifestatie.

75. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog begon het toerisme langzaam maar zeker grotere vormen aan te nernen. Vakantie nemen was niet langer meer een luxe voor alleen de rijke bovenlaag van de bevolking, maar begon allengs rneer algemeen te worden. Vanzelfsprekend waren het vooral de badplaatsen die dit het eerste bemerkten, In de Hoek kende men reeds langer het kampeerterrein waar vooral tenten werden geplaatst. Nu begonnen echter ook de zornerhuisjes sterk in de belangstelling te komen. Op bijgaande foto zien we de Ceintuurbaan op het karnpeerterrein, waarmee tevens de bouw en ligging van de houten huisjes goed tot uiting komen.

76. Deze gezellige groepfoto van het kampeerterrein werd gemaakt aan het einde van de jaren dertig. Het waren de tijdelijke bewoners van Hoek van Holland die in de zomer hier hun intrek namen. Veelal waren het Rotterdammers, die hun grote stad ontvluchtten en hun vakantie doorbrachten aan de Hoek, dat men dan ook weI eens als "Rotterdam aan Zee" wilde betitelen. Door haar bijzondere ligging he eft Hoek van Holland altijd extra strijdbaar moeten zijn om tot volwaardige badplaats te kunnen uitgroeien, Teveel andere instanties wilden en hadden veel invloed op de ontwikkelingsdrift van deze uiterste punt van Holland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek