Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Leen van Ooijen
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6037-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleirling

Twee afleveringen van "Hoek van Holland in oude ansichten" zijn al aan dit boekje vooraf gegaan. Dat betekent dat er inmiddels al ruim honderdvijftig historische fete's zijn gepubliceerd. Daarmee rees de vraag of er inderdaad voldoende materiaal voorhanden zou zijn am nag een derde uitgave het levenslicht te laten aanschouwen.

Die vraag werd al heel snel positiefbeantwoord. Bij vele Hoekse verzamelaars, maar oak daarbuiten, bleken nag unieke, soms nag nooit gepubliceerde foro's te bestaan. In fraaie albums, maar oak in de bekende schoendozen, waren ze opgeborgen. Want Hoek van Holland mag dan een geschiedenis hebben die niet veel verder teruggaat dan 125 jaar, De Hoek is natuurlijk weI een boeiend dorp.

Gebeurtenissen in de scheepvaart gaven de naam Hoek van Holland wereldwijde bekendheid. De ligging aan de mond van de Nieuwe Waterweg. met aan de zuidzijde het imposante Europoortgebied, zorgt ervoor dat jaarlijks honderdduizenden mensen er een bezoek brengen. Niet alleen voor het strand maar oak en vooral am het mooie uitzicht op de scheepvaart en het water, dat elke dag tach weer een beetje anders is.

In de voorgaande twee boekjes kreeg uitsluitend het Hoek van Holland van voor de Tweede Wereldoorlog de aandacht. Oak uit

die peri ode staan in deze derde uitgave weer een heleboel unieke afbeeldingen. Maar het was oak de moeite waard am de blik wat te verruimen; want de Tweede Wereldoorlog sloeg in De Hoek diepe wonden. Bijna driekwart van het woningbestand werd gesloopt of gebombardeerd. En toen de hcvrijding in 1945 een feit was, kende Hoek van Holland nag zo'n vijftien jaar een nieuwe "bezetting", want een groat deel van het grondgebied werd toen ingenomen door de nissenhutten van het Britse "Transit Camp".

Hoek van Holland werd de doorvoerhaven van de Britse militairen die in Duitsland gelegerd waren en die met verlof gingen of terugkeerden naar hun garnizoen. Er voeren tussen Hoek van Holland en Harwich zelfs speciale troepentransportschepen in een dagelijkse dienst. Honderden militairen verbleven permanent in Hoek van Holland. De cafes deden er goede zaken mee en er zijn heel wat Brits/Nederlandse huwelijken ontstaan. Pas in 1963 verdween het kamp definitief en tot zover oak reikt deze derde uitgave van "Hoek van Holland in oude ansichten",

Deze uitgave kon aileen tot stand komen dankzij de medewerking van een heleboel verzamelaars van oude foro's. Het zou te ver voeren am ze hier allemaal met name te noemen, maar de bijzondere dank gaat tach uit mar G. van Veldhoven, 1. Speksnijder, N.Voois, Ph. Oprel en mevrouw C. Roelen-Voorwinde.

Dit boek besteedt oak, hoe kan het anders, veel aandacht aan de scheepvaart, want wat zou Hoek van Holland zijn zander de Nieuwe Waterweg. zonder scheepvaart en zander scheepsrampen ... [uist omdat deze derde uitgave een tijdperk beslaat vanaf het ontstaan van Hoek van Holland tot nag maar zo'n dertig jaar geleden, zal oak de jongere generatie dit boekje bekijken met een blik van herkenning!

1 Op 6 juli 1925 beleefde Hoek van Holland een grate dag. De burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris van Rotterdam hadden de zware reis van dertig kilometer gemaakt om in het afgelegen deel van Rotterdam, "den Hoek van Holland", te vergaderen in de gloednieuwe hulpsecretarie. In hun gezelschap was ook commissaris c.F. [as, de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in Hoek van Holland tot 1935. Hij zit rechts aan de tafel, net naast de gemeentebode.

2 Omdat Hoek van Holland in 1914 deel ging uitmaken van de gemeente Rotterdam, na eerst bij 's-Gravenzande gehoord te hebben, werd er een hulpsecretarie gevestigd. Daar konden mensen terecht bij de burgerlijke stand en voor een aantal andere zaken, zodat men niet steeds naar het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam hoefde te gaan.

De eerste hulpsecretarie werd gevestigd in het pand aan de Prins Hendrikstraat 2 1 7, waar nu foto Krijger is gevestigd. Daarvoor werd het pand ook gebruikt door dokter Knip en was er her bedrijf van Adriaan van Mastrigt gevestigd.

3 Van1918totl924werd de hulpsecretarie met haar ambtenaren ondergebracht in het gebouw aan de Prins Hendrikstraat 193. Toen in 1925 de permanente secretarie werd gebouwd, werd dit pand in gebruik genomen als pastorie van de hervormde kerk. Deze was namelijk inmiddels gebouwd aan de rechterkant van het pand op deze foto, die overigens van een latere datum moet zijn, omdat de kerk rechts al te zien is.

Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als hotel. Op de voorgrond zijn nog de tramrails te zien die toen door de Prins Hendrikstraat liepen.

4 De Engelse kolenboot "Spanker" kreeg een zeer apart plaatsje in de scheepvaartgeschiedenis van Hoek van Holland. Het ruim 1000 ton metende schip strandde in de nacht van 8 op 9 augustus 1954 op de Noorderpier, net buiten de lichtopstand. Het bleek niet mogelijk om het schip weer vlot te trekken. Daarom werd besloten om het vanaf de pier te slopen. Dat was in die tijd een gigantisch karwei, want de vrachtwagens en de slopers konden aileen werken bij laag water en bovendien was het niet mogelijk om de vrachtwagens op de pier te keren. Honderden tonnen staal werden naar de sloper vervoerd.

5 Op 7 juni 1958 ontsnapte Hoek van Holland aan een ramp waarvan de gevolgen niet te overzien zouden zijn geweest.

De tanker "Artemis" vloog na een aanvaring op de Nieuwe Waterweg in brand en werd afgemeerd aan een steiger langs de Nieuwe Watervveg. Op de Boulevard was op dat moment een wielerronde aan de gang en het publiek stroomde naar de plaats van de brand.

Het ontploffmgsgevaar werd door de brandweer bedwongen. De tanker was geladen met vliegtuigbenzine, al dacht men aanvankelijk dat het petroleum was. Dat kwam door

een wat te simpele vertaling van het Engelse woord "petrol".

6 "De Seinpost" van de familie Speksnijder was een van de gelegenheden op het strand waar gedanst kon worden. En niet alleen de dansbands traden er op. Nee, men ging behoorlijk met de tijd mee, getuige het bard aan de voorkant van de tent. Want via de "superorchestronola" werd het tijdperk van de elektrische muziek ingeluid.

Het restaurant is later verplaatst naar de Strandweg en heeft daar nog vele jaren een belangrijke functie in het Hoekse uitgaansleven vervuld.

7 Muziek op het Hoekse strand. Het was in hetWestland en in de gemeenten langs de Nieuwe Waterweg een begrip. Op zaterdagavond trokken honderden jongelui strandwaarts om bij de familie Speksnijder ofbij Harry Verburch in de strandtent een dansje te wagen.

Eigenlijk waren dit in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog de voorlopers van de discotheken. De SS-band (Seinpost Syncopaters) speelde in de jaren dertig op het strand, maar na 1945 werd die naarn om begrijpelijke redenen gewijzigd.

8 De bouw van restaurant "Unicum" aan de Strandweg was in 1 958 een gebeurtenis van formaat. De ontwikkeling van het recreatiegebied werd namelijk ernstig belemmerd door het nabij gelegen pantserfort. De bouw van "Unicum" betekende een ware doorbraak en de opening werd een feest.

Op de foto onder meer rechts Dick enAns Steenbrink, de eerste exploitanten. In het centrum wijkraadsvoorzitter D. van den Burg, die het lint doorknipte, en de familie Speksnijder. "Unicum" zou inderdaad een unicum blijven, want gedurende vele jaren lag daarna de bouw weer stil.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek