Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Leen van Ooijen
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6037-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 Het Italiaanse stoornschip "Sirena" strandde op 10 maart 1926 op de verbindingsdam bij de Zuiderpier. Eerder was het schip van 3441 ton door de sleepboot "Humber" op sleeptouw genomen, maar de sleeptros knapte. Alle 3 1 opvarenden konden worden gered, maar het schip was verloren. Het werd in de loop van het jaar in delen gebrand. Door de ongunstige ligging kon er maar 39 dagen gewerkt worden, maar het resultaat was 1570 ton ijzer, alsmede 4000 kilo load en 6000 kilo koper. Deze foto werd een dag na de stranding gemaakt door de bekende Hoekse fotograaf A.de Hoog.

20 De zaterdagvoetbalvereniging Hoekse Boys werd opgericht in 1950. Een weiland, waarvan de koeieplakken op elke speeldag eerst verwijderd moesten worden, diende in de beginjaren als voetbalveld. De dichtstbij liggende sloot was de wasgelegenheid.

De spelers van het eerste seizoen waren, staand: G. v.d. Peppel, P. v.d. Plank, J. van Weelderen, G. Nuijen,

L. Knipscheer, R. Oirschot,

J. Benard en J. Wessels. Knielend: WWurtz, T. Paauw, L. Reedijk, Th. Remijn en

C. Noordam.

21 Ben elf tal van de voetbalvereniging Hoek van Holland uit de allerprilste fase in het begin van de jaren twintig. De roemruchte namen uit die tijd zijn voor het nageslacht bewaard gebleven. Het zijn, op de achterste rij:

H. Hoose, C. van Wilgenburg, J. van Bueren, J. Ruygrok en M. Bruiksens. In het midden:

J. v.d. Peppel, W Kleywegt en WVerweyVoorste rij: 1. van Wijngaarden, D. van Oosten en A. van Nieuwkerk.

In de gloriejaren speelde Hoek van Holland in de rweede klasse van de KNVB op het terrein achter de Prins Hendrikstraat.

22 Toen in 1945 de Duitsers waren vertrokken, kreeg Hoek van Holland te maken met een heel ander soort bezetting. Het Britse leger vestigde er een "Transit Camp" en overal in het dorp verschenen in totaal honderden nissenhutten. Het doel van het doorvoerkamp was het opvangen en doorzenden van honderden verlofgangers van het Britse leger die in Duitsland gelegerd waren. Veel Nederlanders verdienden er als burger-werknemer een goede boterham. Bovendien waren in het kamp produkten te koop die in Nederland nog heel schaars waren.

23 Het "Transit Camp" had voor Hoek van Holland wel de nodige beperkingen; omdat overal nissenhutten stonden, was het moeilijk om ruimte te vinden voor de broodnodige woningbouw. Maar dat probleem loste zichzelf op; in 1961 werd het bezettingsleger in Duitsland teruggebracht tot een minimale sterkte. Het kamp werd overbodig; de nissenhutten werden gesloopt of verkocht en op 25 september 1961 werd met groot ceremonieel het Transit Camp officieel gesloten.

24 Ook aan het eind van de [aren twintig en in de [aren dertig was her weleens minder goed weer; dan lag het strand er verlaten bij. Parkeerproblemen kende men toen nog niet. De bootwagen werd zonodig met de hand getrokken en de bevoorrading gebeurde met paard en wagen. Deze foto toont de verbinding tussen de Strandweg en het strand. Het koepelvormige huis is huize "Rielo", dat nu nog steeds aan de Boulevard staat.

Paard en wagen en het cafe links behoorden toe aan jaap Monster. De exploitatie rechts was van de familie Van Dien.

25 Op her strand was vroeger altijd wel wat te doen. De strandtenten moesten elk voorjaar worden opgebouwd en in het najaar werden ze weer afgebroken en opgeslagen tijdens de winter.

Maar stormen komen niet aIleen 's winters voor. Ook tijdens de zomermaanden werden de exploitanten weleens verrast door een forse storm. De schade aan de tenten en aan de plankieren waar de mensen over konden lopen moest dan weer snel en met veel mankracht worden hersteld, zoals hier na een storm in 1930.

26 De hervormde kerk was aanvankelijk gevestigd aan de Oude Hoek. Er stond daar een houten noodkerkje, waar dominee De Zwart uit Scheveningen als tijdelijk predikant de dienst vervulde. Hij werd in 1922 opgevolgd door dominee E.D.G. van der Horst, die zich sterk maakte voor een nieuwe kerk in de Prins Hendrikstraat.

Op 5 december 1926 werd aan de Strandweg de laatste dienst gehouden. Ironisch genoeg werd het houten kerkgebouw later in gebruik genomen als koeiestal,

27 Het allereerste seintoestel dat nabij de Noorderpier werd geplaatst. Met ballen en kegels werden eb en vloed, de waterhoogten en later ook windkracht en windrichting aangegeven.

In de loop van de jaren is het seintoestel vervangen door de seinpost, de semafoor en de verkeerspost Nieuwe Waterweg. Iedere verandering betekende een uitbreiding van de dienstverlening aan de schepen, die steeds maar groter werden. Maar de grondgedachte is altijd dezelfde gebleYen; de scheepvaart zo veilig mogelijk maken.

"

?. c c

28 Een idyllisch tafereeltje op het Hoekse strand. Het origineel is uitgevoerd in de marsepeinen kleuren van de jaren dertig. In 1934 werd de kaart gezonden aan Klazina van der WeI in Naaldwijk. De post zond hem via Hoek van Holland en Maasdijk naar de plaats van bestemming en op de achterkant staan van alie drie de plaatsen keurige poststempels.

De jongen in het midden draagt een schelpenvissersnet, waarmee de schelpen op de vloedlijn bijeen werden getrokken.

SCHELP" SSCHERS AA H~ STR o.

HOJ.:!!: PH aO:'L., D

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek