Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Leen van Ooijen
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6037-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 Schelpen vis sen was in de jaren twintig en dertig een lucratieve bezigheid. Tussen Hoek van Holland en 's-Gravenzande stonden zelfs de "kalkovens" waar de schelpen werden verwerkt. Ze werden gebruikt in de bouw, maar ook veel tuinpaden waren bestrooid met schelpen. In die tijd spoelden er op het Hoekse strand honderden schelpensoorten aan, Veel daarvan waren seizoen-gebonden; ze waren afkomstig van de vele zandbanken in zee. De paard en wagens op de foto waren van de schelpenvissers Van Oosten en Korteland.

Hoek van Holland. Schelpenvisschers

30 Bij een poging om de gestrande vrachtvaarder "Soerakarta" vlot te slepenliep op 8 maart 1925 de sleep boot "Schelde" zelf vast op de stenen van de Noorderpier. Vannit de Hoekse Berghaven hebben de reddingboten "President Van Heel" en "Prins der Nederlanden" er alles aan gedaan om de bemanning van de sleper te redden. Ondanks diverse tochten bleek het aanvankelijk onmogelijk om de gestrande sieper op de kop van de Noorderpier te bereiken. Slechts enkele opvarenden konden worden gered. Acht mannen vonden de dood.

3 1 De ramp met de "Berlin" in 1907 was de ergste scheepsramp v66r Hoek van Holland. Het was echter niet de eerste Harwichboot die strandde; op 22 augustus 1906liep de "Amsterdam" op de Noorderpier. Dat gebeurde bij dichte mist maar met heel kalm weer, zodat er geen gevaar bestond voor bemanning en passagiers. Tach duurde het nog een volle dag voordat het schip weer vlot kon worden getrokken door de sleepboot "Clacton". De passagiers waren toen al van board gehaald.

Hoek van.Helland ?.

Harwichboct "Amsterdaml( na de Banvanng

32 Ben schitterende combinanekaart uit 1928. Ene Arie stuurde hem naar de familie Van Rooijen in Rotterdam om er aan te herinneren dat het belastingbiljet nog op de post moest. Dat was kennelijk ook toen al een belangrijke zaak. Opvallend is de fota in het midden van de kaart, genomen voor de monding van de Berghaven met rechts de gebouwen van het Loodswezen. Ook de aankomst van het passagiersschip "Rotterdam" was in die tijd een gebeurtems van belang.

33 Een echt ouwetje, deze kaart van de rooms-katholieke kerk aan de Rietdijkstraat. Links op de foto de oude pastorie en rechts van de kerk het zogenoemde patronaatsgebouw, waar allerlei plaatselijke bijeenkomsten werden georganiseerd. De foto is van voor 1910, want later werd de kerk uitgebouwd.

Kerk en school werden in de Tweede Wereldoorlog getroffen door een V2 en onherstelbaar beschadigd. Later zijn de gebouwen vervangen door een mod erne school en een nieuwe kerk.

------

HOEK VAN HOLLAND. - R. K. Kerk, Pastor!e en Patronaatsgebouw

34 Zwemmen in de Berghaven; het was gedurende tientallen jaren een vermaak voor jong en oud. Vanaf een vlot in de haven werden zwemlessen gegeven onder verantwoordelijkheid van de Hoekse Sport Vereniging. Ben oude bunker diende als kleedgelegenheid.

Vanaf de steigerpalen maakten de grootste waaghalz:en een duik in het water en bij mooi weer stonden er honderden mensen te kijken. De verontreiniging van het water maakte aan dit volksvermaak een einde.

35 Een kijkje in de Hoekse Berghaven. Deze foto is gemaakt vanaf de kant van het loodsgebouw en de kaart stamt uit 1936. De stoomboot op de voorgrond heeft de vlag in top. Op de achtergrond ligt aan de steiger de reddingsboot.

De meeste huizen op de achtergrond staan ook nu nag langs de haven. In het midden de twee torpedoloodsen, waarin ooit het "badhuis" was gevestigd. Veel Hoekenezen gingen er eens per week onder de douche en in het schone ondergoed.

Het badhuis is verdwenen, maar de loodsen staan er nag steeds.

36 De Noorderpier zoals die er uit zag in de [aren twintig. Het reddingstoestel werd gebouwd na de ramp met de "Berlin" in 1907. De bedoeling was dat het bouwwerk zou kunnen dienen als vluchtplaats voor drenkelingen als er schepen op of bi] de pier vast zouden lopeno De houten palen op de pier fungeerden als golfbrekers. Vanaf de voet van de pier liepen rails naar de lichtopstand aan het eind van de dam. Het vervoer van rnaterialen gebeurde met een lorrie.

. Pier met Vuurtoren en reddingsteiger - Hoek van Holland.

37 Door de jaren heen is de Noorderpier het domein geweest van de hengelaars. ZoweI aan de kant van de Nieuwe Waterweg (links) als aan de zeekant was het goed vissen. Makreel en pieterman

lie ten zich regelmatig verschalken. Het was natuurlijk weI opletten om niet door hoog water verrast te worden en de redding boot heeft menig hengelaar op het droge moeten brengen, omdat er te lang gewacht werd en de pier door het water overspoeld werd. De rails op de pier dienden voor de lorries die de bazaltblokken aanvoerden.

Hoek van Holland.

P"cr en Vuurtooren.

38 De Strandboulevard is een van de belangrijkste toegangswegen naar het strand van Hoek van Holland. De weg werd in de jaren dertig aangelegd als een werkloosheidsproject. Toen kon men vanaf de Boulevard nog het strand zien. Na de opspuiting ligt de zee ruim vijfhonderd meter verder.

De foto toont de Boulevard in 1941. Er was toen geen behoefte aan parkeerplaatsen en aan weerskantenliep een breed trottoir ten behoeve van de wandelaars en de strandgangers. Het duingebied was echter afgezet met betonnen palen en prikkeldraad.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek