Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Leen van Ooijen
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6037-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39 Zo hal, maar ook zo mooi zagen de Hoekse Bosjes er in de beginfase uit. De bosjes werden in de jaren dertig aangelegd als werkverschaffingsproject, evenals de Boulevard. Het werk werd geheel met de hand uitgevoerd. De vijver vormde een pronkstuk in de bosjes. De brug in het midden rechts verbindt de twee delen. Tot op de dag van vandaag wordt de vijver bewoond door ganzen, eenden en andere watervogels. Op de bankjes rondom vinden wandelaars een prettige rustplaats.

HOEK VAN HOLLAND. VIJVER IN DE BOSCHJES

40 De Berghaven in Hoek van Holland toen deze aan het begin van de eeuw werd aangelegd. De haven diende aanvankelijk voornamelijk als werkhaven bij de aanleg van de havenmonden. Ook de reddingsboten van de "Koninklijke Zuid - Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen" (nu de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) hebben er door de jaren heen een ligplaats gevonden.

Aan de steiger ligt de bekende "Christiaan Brunings", waarop schipper Jansen vele jaren gezagvoerder was.

41 Spelevaren in de Berghaven met op de achtergrond links het lage licht. Ook de Harwichboot is zichtbaar, links naast de sleepboot. De foto starnt uit het eind van de jaren twintig en is eigenlijk tamelijk uitzonderlijk, want Rijkswaterstaat, de eigenaar van de Berghaven, heeft het recreatieve gebruik van de haven altijd verboden. Slechts bij uitzondering en in noodgevallen mogen er bijvoorbeeld zeiljachten afmeren. Ook de sleepboot heeft een ligplaats gevonden buiten de monding van de haven.

Mond van de haven

Hoek van Holland'

42 Het schietlokaal aan de Rietdijkstraat, in de volksmond beter bekend als de Schiettent, werd in 1935 gebouwd. Het gebouw was eigendom van de schietvereniging, maar het werd ook vaak

verhuurd voor kleine festiviteiten.

De ingebruikneming van het gebouw was destijds een hele gebeurtenis. De leden van de schietvereniging lieten zich, staande achter de op stoelen

gezeten notabelen, graag op de foto vereeuwigen. In 1982 werd de schiettent gesloopt en op deze plaats staat nu het Bertus Bliekhuis verzorgingshuis.

43 Hotel "Harwich" in de Rietdijkstraat werd gebouwd aan het begin van deze eeuw. De Rietdijkstraat vormde toen eigenlijk het begin van het nieuwe deel van Hoek van Holland. Het hotel is in de jaren twintig door brand verwoest. De huisjes naast het hotel zijn tot op de huidige dag bewaard gebleven, al zijn ze inmiddels vele malen gerenoveerd en gemoderniseerd. Voor hotel "Harwich" werd op mooie dagen een tafel met wat stoelen buiten gezet en op die rnanier werd een terras gevormd.

Hoek. van Holland

Rietdiikstraat

4-4- De Haakweg was gedurende vele jaren niet meer dan een karrespoor vol kuilen. Echt verkeer was er nauwelijks mogelijk en het vervoer van de pradukten van de tuinders naar de veiling leverde grate prablemen op.

In 1955 werd begonnen met het opknappen van de Haakweg en op 16 juni 1956 werd de weg officieel geopend door een aantal hoogwaardigheidsbekleders. De omwonenden hadden zich massaal bij de gebeurtenis gemeld. Links op de voorgrond staat oud - wijkraadsvoorzitter

D. van den Burg.

45 Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen in en rond Hoek van Holland zowel Nederlandse als Britse militairen om het leven. Zij liggen begraven op een speciaal gedeelte van de algemene begraafplaats. Daar wordt jaarlijks op 4 mei een dodenherdenking gehouden.

Op de foto de dodenherdenking uit 1956. De padvinders vormden een erewacht. Links daarvan de heer 1. Heijstek, voorzitter van de oranjevereniging, en rechts wijkraadsvoorzitter D. van den Burg.

46 Stormweer op zee. De vissersschepen kozen massaal voor de veiligheid van de Berghaven toen in 1934 het weer al te slecht dreigde te worden.

De kustvissers uit Ouddorp, Stellendam en Scheveningen vis ten vaak en graag in de omgeving van de mond van de Nieuwe Waterweg. Voor de Hoekse bevolking was zo'n massale binnenkomst een meevaller. Koeling was er niet aan boord en de vis werd zo snel mogelijk van de hand gedaan: voor een paar dubbeltjes kon men een emmer platvis meenemen.

47 Een fraai overzicht over de Hoekse Berghaven in 1930. Hoewel de stoomvaart hoogtij vierde, waren er in de haven nog in meerderheid zeilschepen te zien. Hoe hoger de masten, des te meer zeil er gevoerd kon worden. Druk was het in ieder geval wel in de haven.

Er werd aangelegd aan de houten steigers met op de achtergrond de bekende torpedoloodsen, waarvoor nog nooit een goede bestemming kon worden gevonden, hoewel ze al tientallen jaren niet meer gebruikt worden.

48 In 1947 kreeg Hoek van Holland een eigen bestuursvorm. Er werd namelijk een wijkraad ingesteld; de eerste in Nederland. De taak van deze wijkraad was het uitbrengen van "gevraagd en ongevraagd advies" aan burgemeester en wethouders van Rotterdam. D. van den Burg, op de voorgrond met hamer, was de eerste voorzitter van de wijkraad. Na zijn overlijden in 1959, werd hij opgevolgd door B. K1eywegt, die helemaal rechts op de foto te zien is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek