Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Hoek van Holland in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Leen van Ooijen
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6037-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoek van Holland in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 Op de fiets naar het strand. De Boulevard was er nog Diet en de Strandweg vormde eigenlijk de enige toegangsweg in de richting van de zee. Langs de Strandweg stonden vooral bedrijfjes en pensions die een graantje meepikten van het fietstoerisme. De tramrails werden kennelijk niet al te vaak gebruikt. want de rails zijn voor een groot deel overwoekerd door onkruid. Toch was er vanaf de Strandweg jarenlang een verbinding richting Den Haag. Oak de Strandweg viel vrijwel geheel ten offer aan de oorlog.

HOEK VAN HOLLAND. Strandweg

60 De EHBO-vereniging heeft in Hoek van Holland altijd een belangrijke plaats ingenom en. Deze foto werd gemaakt na het vergaan van de reddingsboot "President Van Heel" in 1929.

Zittend: C. van Mastrigt

( commandant), lac. Oprel (voorzitter), dokter K.M. Knip (medisch leider), Adr. van Mastrigt (secretaris-penningmeester), G.]. Edeling (verbandmeester) en]. Dekker (verbandmeester).

Staand: A. de Hoog, Nic. Kortsmit, ]. Mandt, W Benard, ]. de Zeeuw, ]. van Mastrtgt, Ph. Oprel en 0. Seekles.

61 Een fraaie oude fota van de Rietdijkstraat in de tijd dat het nieuwe gedeelte van Hoek van Holland nag in aanbouw was. Op de voorgrond het gebouw van het Rijksquarantainestation voor vee. Daar werden aile soorten dieren ondergebracht die van en naar Engeland werden vervoerd en die in verband met besmettingsgevaar tijdelijk afgezonderd moesten worden. Op de achtergrond links de rooms-katholieke kerk met de bijbehorende gebouwell en in het midden de Prins Hendrikstraat. Het bekende huis van dokterTeer was toen nag niet gebouwd.

3(oek van .3( of/ana jrieuwe geoeelte

62 Her tienjarig bestaan van de harmonievereniging "Rotterdam aan Zee" in 1 9 2 7 werd gevierd met een staatsiefoto.

Op de bovenste rij: P. van Zwienen, 1. v.d. Ende, T. van Wilgenburg, J. Meier, P. van Baarle, A. van Nieuwkerk en R.Verweij.

Tweede rij: D.Voskamp, D. Immerzeel, A. van Eijk.

J. van Eijk, J. Vermeulen, J. van Nieuwkerk, WVerweij.

H. Holtrop en D. Ouwendijk. Derde rij: 1. Boon, T. van Baarleo D. Vermeulen, J. Schroef,

W v.d. Burg, J. van Baalen,

B. Klootwijk, P.Verweij en A.Verweij.

Vierde rij: C. v.d. Burg. T. van Baarle, D. Vermeulen, Ph. Oprel, T. van Eijk, dirigent 1. v.d.

Tand, K. van Baarle, W Molenbroek, F. van Dinther en

K. Kleywegt.

Zittend op de voorgrond:

C. Verweij en een pleegzoontj e van J. Schroer

63 Stoomschepen, zeilschepen, de vuurtoren. Deze ansichtkaart zit vol verrassende kleine beelden aan de zijkanten. Hij werd op 4 december 1906 verstuurd aan mejuffrouw Van Wierzen in Rotterdam door de Hoekenezen Jacob, Nellij, Albert en Hendrik Voorwinde.

Het nieuwe gedeelte van Hoek van Holland kwam toen net in ontwikkeling. De achtergrond op de foto is waarschijnlijk de Scheepvaartdwarsstraat en rechts een van de toen gloednieuwe winkels in de Prins Hendrikstraat.

64 De zesde klas van de openbare lagere school in 1921. Op de voorste rij:

A. v.d. Heuvel, M. Carriere, C. Carriere, A. van Baarle,

C. v.d. Sluis, Th. van Ooijen, H. Langhorst en C. Edeling. Tweede rij: M. Zwartveld, F. Seekles, J. van Baalen,

Ph. Oprel, H. van Asperen, P Boon, M. Kuiper en A. de Boer.

Derde rij: A. v.d. Laan, M. v.d. Lugt, C. Kleijwegt, A. Beekenkamp, M. v.d. Kaaij, P. Koppenaal, N. van Duijn en A. Faas. Bovenste ri]: meester H. Nijland, P Boogaards, M. Boon, ]. Poot,]. LUllIS, G. Lips,

A. Mensing, G. Brommer en D. Molenbroek.

65 De Prins Hendrikstraat in een van haar mooiste periodes aan het eind van de [aren dertig. De straat straalt een zekere welvaart uit. Op de voorgrond het postkantoor, de hervormde kerk en direct daarnaast de pastorie.

Alle gebouwen en huizen op de foto zijn bewaard gebleven en het aanzien van de straat is niet wezenlijk veranderd. AIleen de tramlijn die links op de foto nag net te zien is, behoort tot het verleden.

Hoek uan Holland. Postkantoor, Ned. Here. Kerk met Pastorie

66 Kort na de Tweede Wereldoorlog vestigde de "Stoomvaart Maatschappij Zeeland" zich in Hoek van Holland. De haven van Vlissingen was na de bombardementen onbruikbaar en het tijdelijke verblijf in Hoek van Holland werd permanent. Aan de kade ligt een van de schepen die de dienst op Harwich onderhielden. Dat waren de "Koningin Emma" en de "Prinses Beatrix''. Ze werden in 1939 opgeleverd en voeren ook als troepentransportschepen. Links op de glooiing een bunker van de Duitsers.

67 Het preventorium St. Jozef aan de 's-Gravenzandseweg werd gebouwd in de jaren twintig. Het doel van de imichting was om zwakke rooms-katholieke kinderen uit Rotterdam frisse lucht, goede voeding en medische controle te geven, om te voorkomen dat ze tbc zouden krijgen. Vandaar de naam "preventorium". Op de gevel staat de naam Zeehospitiurn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw gebruikt door de Duitsers. In 1976 werd het gebouw gesloopt en vervangen door de paviljoens van kinderhuis "De Koperwiek" .

68 De weg naar het strand voert voor veel inwoners van Hoek van Holland nag steeds via de Lange-weg. Maar wat nu een drukke verkeersweg is, was rand 1930 een rustige straat, waar slechts sporadisch een auto overheen reed.

De watertoren aan de voet van het "Roomse Duin" met het reservoir daarachter, zorgde ervoor dat Hoek van Holland werd voorzien van drinkwater. De toren werd overbodig en is later gesloopt omdat pogingen am er hetVVV-kantoor in te vestigen op niets uitliepen.

r:::.ek can Holland.

Lange Weg met Watertoren

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek