Hoenderloo in oude ansichten deel 1

Hoenderloo in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. van Luttikhuizen - de Vries
Gemeente
:   Apeldoorn
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4616-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoenderloo in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wer~ongensgebouw

Moestuin

Onze J on gens

. ~lichting

HOENDERLOO

Schoojonqensqebouw

boerderjj ..

6. De opzet was om de knapen , .al vroeg te leeren hun eigen brood te verdienen". Heldring was ervan overtuigd dat "arbeid een onmisbare factor is in het herstel van ontspoorde jeugd".

Er kwamen allerlei werkplaatsen ben evens een boerderi j en een tuinderij. Ze konden kiezen wat ze wilden leren; dat leverde wel eens moeilijkheden op, want soms werd ineens een bepaald vak een "mode-vak".

7. Aardappelen schillen moest men bij toerbeurt, iedere week een andere groep. Als begeleidster op deze foto zien we juffrouw Tieleman.

Het schillen gebeurde in het schillenhok bij de boerderij, 's avonds na schooltijd. Zondags mocht er niet worden geschild, dat werd 's maandagsmorgens ingehaald. Om 6 uur opstaan en naar het schillenhok. In de winter een koude bedoening.

Baas Krijt maakte dan de kachel aan, anders waren de vingers te koud om de aardappelen vast te kunnen houden.

Enke1e nieuwsgierigen do aardappelschiljong~ns uirqe Stichting Hoend

8. Beginnend met een door de Nederlandsch Hervormde Synode toegestane provinciale collecte kwam er voldoende geld voor de bouw van pastorie en kerk. In 1853 werd met de pastorie begonnen. Een jaar later deed de eerste predikant, Van Loenen, zijn intrede. Talrijke dominees volgden elkaar op.

Tegen de afbraak van dit "monument" in 1954 kwamen felle protesten, desondanks kwam er voor de predikant een kleiner, geriefelijker huis.

9. De eerste steen voor de kerk is gelegd in 1857, de inwijding was Pinksteren 1858. Links de woning van opvolgende families Essenstam, die tot voor enkele jaren koster van de kerk waren.

Tot 1870 kwamen ook de jongens van het Doorgangshuis naar de kerk. Er kwam een eind aan wegens , .het sneller zingen van de knapen" en hun "woelachtige en slaperige houding".

De kerk, nu wit gemaakt, beheerst het dorpsbeeld. Op nagenoeg aile souvenirs is haar afbeelding te vinden.

"Ned. Herv. kerk"..--- Hoenderloo

?..

10. Na de voorlopige school-1846 - werd de echte school geopend in 1863. De Speldermark schonk een bunder grond voor school en meestershuis.

Er werden aIleen jongens toegelaten die schoolgeld betaalden, per kind, per kwartaal f 3,-. Wilde men lessen in Frans, Engels, Duits of wiskunde, dan beta aIde men dat bedrag per yak extra. Was er geen geld, dan nam men ook weI genoegen met produkten.

Het schoolverzuim was groot. Bij seizoenarbeid moesten de kinderen helpen. In 1879 werden er per kind gemiddeld 165 schooltijden verzuimd.

iddeld 165 schooltijden verzuimd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek