Hoensbroek in oude ansichten

Hoensbroek in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Salimans
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1093-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoensbroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Op de heuvel nabij "De Vogelstang" (Dorpsstraat) werd rond 1870 een school gebouwd, waarvan een gedeelte tijdelijk ook als raadhuis dienst heeft gedaan. Na de bouw van het nieuwe raadhuis in 1911 werd het schoolgebouw aan de zusters van O.L. Vrouw overgedragen. De foto dateert van rond 1893.

30. Een zeldzaam kiekje uit 1899. De schooljeugd samen met het onderwijzend personeel op de foto. Links, naast de kinderen, ziet men juffrouw M. Kerckhoffs en de meesters J. Bindels en J. P. J. Dortu; rechts de onderwijzers M. J. Houwen en P. L. Voncken met burgemeester N. J. Bosbouwers, van 1889 tot 1919 burgemeester van de gemeente Hoensbroek.

31. In de onmiddellijke nabijheid van de oude school aan het begin van de Dorpsstraat werd onder beheer van de zusters van O.L. Vrouw een nieuwe lagere school voor meisjes gebouwd, een voor die tijd belangrijk particulier initiatief omdat de lager onderwijswet 1920 nog niet van toepassing was. Deze foto dateert van rond 1915.

32. Direct na de bouw van de St-Jansschool was er behoefte aan uitbreiding en deze werd vrij snel gerealiseerd door de aanbouw van de rechtervleugel. Links is gedeeltelijk het intussen gesloopte openbaar urinoir zichtbaar. Het kruisbeeld, waarvoor tijdens processies een rustaltaar werd opgericht, is, in verband met een nodig geoordeelde verkeerstechnische oplossing voor dit drukke kruispunt, enkele meters in de richting van de school verplaatst. De foto dateert van 1924.

33. In 1924 werd de les even onderbroken en had men volle aandacht voor de fotograaf. Deze opname laat zien dat het aantal leerlingen per klas toen ook al boven de veertig lag.

Groeten uit Hoensbroek

Dorpstraat

34. Het begin van de Dorpsstraat rond 1910, gezien vanaf "De Vogelstang" in de richting Markt. Op de nog net zichtbare woning van de veehandelaar Van Ham na is de linkerzijde een van de oudste straten van de gemeente nog braakliggend terrein of tuin. Rechts in laagbouw de beugelbaan van Bremen met daarachter diens café.

35. Het begin van de Hoofdstraat (voorheen Dorpsstraat), nu gezien rond 1930 vanaf de Markt. Op de achtergrond achter het kruisbeeld staat in laagbouw het magazijn van het groothandelsbedrijf in levensmiddelen van de gebroeders Bindels. Jaren geleden is dit bedrijf verhuisd naar het industrieterrein.

HOENSBROEK

Hoofdstraat

36. De overzijde van de Hoofdstraat, wederom gezien vanaf "De Vogelstang" in de richting Markt. Door de jaren heen heeft alleen de woning van Ham onveranderd stand kunnen houden. Deze foto is gemaakt omstreeks 1930.

Hoensbroek Hoofdstraat

37. In 1921 werd "Dorpsstraat" gewijzigd in "Hoofdstraat". Dat zulks terecht geschiedde laat deze prentbriefkaart zien, waaruit blijkt dat in ongeveer twintig jaar tijds het bovengedeelte van deze straat veranderde in een druk winkelcentrum. Ook deze foto dateert van rond 1930.

38. Op deze foto van rond 1924 ziet men rechts het oude kerkje en links de nieuwe, thans dekenale kerk, die werd gebouwd in 1906. Op de voorgrond is een gedeelte van de polder aangevuld en ge√ęgaliseerd om in de toekomst als markt te worden gebruikt. Het links gelegen boerderijtje, bekend onder de naam "A ghen Stegelke" heeft plaats moeten maken voor een moderne supermarkt. Het H. Hartbeeld is na de tweede wereldoorlog verplaatst en vervangen door een oorlogsmonument.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek