Hoensbroek in oude ansichten

Hoensbroek in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Salimans
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1093-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoensbroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

/1/ }{oensbroeh - Xsstee! /</ 1-4-'" ~ ~ 8---__.

49. Aan het einde van de thans verdwenen onverharde laan blijkt, dat men vroeger het kasteel van deze zijde niet ongezien kon benaderen. Vanuit de rechts van het kasteel gelegen wachttoren, ook bekend onder de naam "pesthuisje", werden de kasteelheren van weleer tijdig van de komst en eventuele plannen van de vijand op de hoogte gesteld. Deze foto is omstreeks 1925 genomen.

'.".",. ,

.'

Xaslei; }{oensbroeck bij J(eer/en

~~ 'O~~~~.

t"g. Beeker boekh. Heerlen

50. Het bewijs voor de bewering van vele deskundigen, dat kasteel Hoensbroek het grootste en mooiste van Zuid-Nederland is, toont ons deze prentbriefkaart uit 1903. Links ziet u de ingangspoort met daarnaast een gedeelte van de kasteelhoeve. De jonge aanplant in het midden op de voorgrond in de vorm van een driehoek werd aangebracht ten behoeve van de processies. De processie werd hier namelijk onderbroken voor het opdragen van een misoffer, waarvoor tussen deze bomengroep een tijdelijk altaar werd geplaatst.

51. De eerste twee poorten geven toegang tot de binnenpleinen tussen slothoeve en bijgebouwen. De derde toegangspoort brengt ons naar het binnenplein van het kasteel, dat momenteel als cultureel centrum bekendheid geniet tot ver buiten de gemeentegrenzen. Tijdens restauratiewerkzaamheden in 1934, ongeveer tien jaar na het nemen van deze foto, werd deze toegangsbrug in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht en wederom voorzien van een houten ophaalbrug.

52. Tot een van de meer dan zestig ruimten in het kasteel behoort ook de keukenkelder, die eveneens in de jaren 1932 tot 1938 onder leiding van rijksmonumentenzorg werd gerestaureerd met financiële hulp van instellingen en particulieren. Aan de uitvoering van deze restauratiewerken herinneren ons de namen van opzichter G. Wisse en J. A. H. Germanus, die het gehele ornamentwerk heeft hersteld of vernieuwd. Deze foto dateert van rond 1926.

Hoensbroek

Sint Antonius Schooi

53. Vooral ten behoeve van de kinderrijke Kasteelkolonie en de Steenberg werd door architect N. Ramakers naast de H. Hartschool (voor jongens) een derde rooms-katholieke lagere meisjesschool gebouwd, een uit zeven klassen bestaand schoolgebouw met gymnastieklokaal. Deze school kwam tot stand enkele jaren voor de aanleg van de heerbaan, zodat de schoolgaande jeugd nu nog gebruik moet maken van een voetpad vanaf de Verlengde Hoofdstraat. Deze foto van de school is gemaakt rond 1928.

54. Van een drietal ondernemers was het de heer P. M. C. Mulder die in 1921 begon met en een vergunning kreeg voor een autobusverbinding Heerlen-Hoensbroek. Om deze lijndienst uit te oefenen moest hij de carrosserie van een personenauto ombouwen en vervangen op de wijze zoals deze foto van omstreeks 1922 laat zien. Nog steeds geleid door de oprichter werd in 197] het vijftigjarig bestaan gevierd.

55. De oude kapelanie, ook wel slotkapelanie geheten, heeft vele jaren dienst gedaan als kantoor en magazijn van de woningvereniging "Hoensbroek". Wegens ernstige mijnschade aan het middenschip, zodanig dat herstel niet meer mogelijk bleek, moest het uit de achttiende eeuw daterend gebouw worden afgebroken en werd bet van de monumentenlijst afgevoerd. Deze foto dateert van rond 1929.

56. Ter hoogte van de splitsing Ridder Hoenstraat-Mettenstraat ziet men vanuit het weiland behorende bij het "Loëhoes", waarin voorheen een leerlooierij was gevestigd, de eerste van de ongeveer negentig woningen van de "Metten", gebouwd in 1916/17 door architect J. Stuyt. Deze foto van omstreeks 1918 komt uit het fotoarchief van de vereniging "ons Limburg".

BOUWVEREENIGING "ONS LIMBURG", AFD. HOENSBROEK

57. De Ridder Hoenstraat, vanaf de Van Borrestraat in J 918 in opwaartse richting gezien, heeft hier nog een rij bomen en mist aan de rechterzijde de grondkerende muur uit Kunradersteen. Bij verbeteringswerkzaamheden aan deze straat is het hoogteverschil tussen wegdek en voortuinen aanzienlijk groter geworden, zodat deze muur noodzakelijk werd.

BOUWVEREENIGING "ONS LIMBURG", AFD. HOENSBROEK

58. De Van Borrestraat in de woninggroep "Metten" mondt hier uit op de Mettenstraat. Op het ontmoetingspunt van beide straten, midden op het wegdek, bevindt zich een dikke boom met rondom een zitbank, door de jeugd uitgekozen als een geschikte speelplaats. Uit het aanplakbiljet "Stemt Nolens" blijkt dat de verkiezingen voor leden van de tweede kamer voor de deur staan (1918).

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek