Hoensbroek in oude ansichten

Hoensbroek in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Salimans
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1093-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoensbroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Ter hoogte van de toen nog aan te leggen, doch inmiddels opgeheven Schuttersweg heeft de fotograaf zich in de Mettenstraat opgesteld om deze foto (1918) te maken, hetgeen de aandacht trok van jong en oud. De pomp rechts achter de boom voorzag de bewoners uit de "Metten" van water. (Uit het fotoarchief van de vereniging j.Ons Limburg").

60. Met de Nieuwstraat is de Ridder Hoenstraat, hier gezien aan de voet van de helling, een belangrijke verbindingsweg tussen dorpscentrum en Lotbroekerveld. Rechts geeft het braakliggend terrein toegang tot de zandberg van de Muisberg, waar de jeugd uit de diverse woninggroepen regelmatig op de vuist ging of voetbalde. Ook deze foto uit 1918 komt uit het fotoarchief van vereniging "Ons Limburg".

61. In 1924, het jaar waarin deze foto gemaakt werd, vierde pastoor Jan Lucas Röselaers zijn veertigjarig priesterfeest. In de snelle ontwikkeling van het dorp heeft hij een werkzaam aandeel gehad. Vooral op het gebied van het onderwijs en de volkshuisvesting heeft hij zich voor de gemeenschap uitermate verdienstelijk gemaakt. Van 1911 tot 1939 was hij pastoor in de parochie St.-Jan. Op eenennegentig-jarige leeftijd overleed hij in 1949 te Valkenburg.

Groeten uit Hoensbroek

R. K. Kerk

62. Het lag aanvankelijk in het voornemen het monumentale kerkje aan de Markt af te breken en op dezelfde plaats een nieuwe kerk te bouwen; dank zij de tussenkomst van de toenmalige minister kon dit worden voorkomen. Op een afstand van circa honderd meter werd in 1906 de nieuwe St.-Janskerk in gebruik genomen, waaraan later twee voorportalen zijn aangebouwd.

63. Tijdens deze plechtige eredienst in 1926 valt nog niets te bespeuren van de nieuwe inzichten binnen de roomskatholieke kerk. Veel van dit drukke interieur van de St.-Janskerk is inmiddels aan de recente moderne opvattingen ten offer gevallen. Naast pastoor Röselaers doet koster "Frenske" Hermans, die tevens dirigent is van het kerkelijk zangkoor, zijn plicht.

64. "Onze Vriendenkring", hier op een foto van rond 1908, wordt algemeen beschouwd als de voorloper van het zangkoor "Paluda", dat op 15 oktober 1914 werd opgericht. Van de heren J. Hassing, Bosma, J. v. d. Berg, Frencken, B. v. d. Berg. Verboeket, B. Hassing, M. Keulen, R. v. d. Berg en P. Veenboer is de naam "Pa Verboeket" onverbrekelijk met Paluda, thans rooms-katholiek Hoensbroeks gemengd koor Paluda, verbonden.

65. Een van de zeldzame kiekjes van de "polders" in de onmiddellijke nabijheid van het dorpscentrum, waarvan een gedeelte, vermoedelijk gelegen nabij de huidige markt, als tuin in gebruik is genomen. Deze foto dateert van omstreeks 1900.

66. Vóór de tweede wereldoorlog behoorde de processie in Limburg tot een van de kerkelijke hoogtepunten. In de parochie St.-Jan worden er zelfs twee gehouden, de kleine en de grote processie, waarvan de laatste samenvalt met de zomerkermis. Hier trekt men over de Kloosterstraat langs het oude boerderijtje van de familie Cörvers naar de Muisbergstraat. Deze foto werd omstreeks 1930 genomen.

67. In de negentiende en begin twintigste eeuw was dit het hart van het oudste dorpscentrum. Links ligt café "Oud Gebrook" en rechts gedeeltelijk zichtbaar "De drie Linden" met daarachter het woonhuis van Cörvers. Achtereenvolgens zijn eerst alle woningen uit het straatbeeld verdwenen en werden daarna deze weggedeelten van Rietrastraat en Kloosterstraat opgeheven.

68. Hier ziet men de historische optocht bij gelegenheid van de plechtige inauguratie van het kasteel Hoensbroek aan Christus Koning op 25 augustus 1929.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek