Hoensbroek in oude ansichten

Hoensbroek in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Salimans
Gemeente
:   Heerlen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1093-8
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hoensbroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. De Nieuwstraat, vroeger Flatterstraat genaamd, nabij de samenkomst met de Rietrastraat. Op de voorgrond het café dat de vader van M. Keulen exploiteerde. Enkele huizen verder opende H. Moonen de witte bioscoop na enkele filmvoorstellingen te hebben gegeven in het oude kerkje. In 1943 brandde de bioscoop af en werd heropend onder de naam Cinema Royal. Op de hoek was het café L. Cordewener gevestigd en in de woning rechts woonde meester Houwers. Deze foto dateert van 1919.

70. Dit is Egidius Slanghen, een bekend burgemeester van Hoensbroek van 1855 tot 1882, naar een portret in de raadszaal. Als geschiedschrijver is van hem bekend het boek Het Markgraafschap Hoensbroek (1859). Tijdens zijn ambtsperiode stichtte hij een naar hem genoemde studiebeurs, waarvan heden nog leerlingen in de oude talen profijt van trekken.

O. L. School

Hoensbroek

7 J. Had het gemeentebestuur tot 1910 de beschikking over slechts één lokaal in de school aan de "Vogelstang" , in 1911 tijdens de ambtsperiode van burgemeester J os. Boshouwers werd het op deze foto uit 1912 zichtbare, nieuwe gemeentehuis annex school in gebruik genomen. De lagere school is aanvankelijk in laagbouw uitgevoerd. Op het braakliggend terrein rechts werd later de Wilhelminastraat aangelegd.

72. Te midden van het gemeentepersoneel nam 1. M. H. Hamers in 1922 afscheid als gemeentesecretaris. Van links naar rechts te beginnen bij de bovenste rij: Gommans. A. A. M. Willerns, A. H. J. Willems, Peeters, Höppener, Orbons. V. d. Berg, Bouwens, Dekkers, inspecteur Vossen, Van Dun, Tonnaer, Dela Haye, Vineken. Hamers, burgemeester Van der Kroon, Kaufmann en wethouder Cremers.

73. Een vanuit de Nieuwstraat gemaakte opname uit 1918 van het toen nog niet voltooide gemeentehuis met links het woonhuis van de onderwijzer, waarin nadien tijdelijk het politiekorps werd gehuisvest en momenteel twee secretarieafdelingen zijn ondergebracht. De speelplaats is intussen gedeeltelijk in parkeerplaats en voor de rest in plantsoen veranderd, terwijl het ijzeren hekwerk thans op diverse plaatsen dienst doet als afrastering van tuinen.

?

Hoensbroek

Nieuwstraai

74. Na de bouw van het gemeentehuis en de kazerne veranderde aan weerszijden van de Rietrastraat al vrij snel het straatbeeld in de Nieuwstraat en ontstond een aaneengesloten bebouwing, in hoofdzaak bestaande uit winkelbedrijven. Deze foto dateert van rond 1930.

75. Het organiserend comité heeft kosten noch moeite gespaard om van deze historisch-religieuze optocht een groots en onvergetelijk evenement te maken met vele praalwagens, muziekkorpsen en groepen, afkomstig uit de diverse woninggroepen. Andere comité's verzorgden gedurende twee dagen op het binnenplein van het kasteel muziekuitvoeringen en volksspelen, zoals ringsteken, mastklimmen, kwade dries steken, tonsteken, zaklopen en blaassteken. Dit alles speelde zich af in augustus 1929.

76. In tegenwoordigheid van burgemeester Boshouwers. gemeentesecretaris Hamers, de wethouders en raadsleden, de parochiegeestelijkheid. hoofdonderwijzer Voncken alsmede de onderwijzers Beckers, Hermans, Peters en Peskens heeft de officiële opening plaats van de Wilhelminaschool en van het gemeentehuis in 1911.

77. Op weg naar het gemeentehuis wordt op de pui geposeerd door de nieuw benoemde burgemeester D. J. A. van der Kroon, geflankeerd door zijn zoons. Bij deze plechtigheid ter gelegenheid van zijn aanstelling, in 1919, zijn verder aanwezig de wethouders M. P. H. Cremers en J. L. A. Vincken, gemeentesecretaris Hamers en notaris Beekers.

78. In 1923 wordt het gemeentehuis verfraaid met een torenuurwerk en het gemeentewapen. Na de tweede wereldoorlog zal aan de rechterzijde een tweede toegang met toiletten worden aangebouwd en wordt de pui en hoofdingang gemoderniseerd. Rechts staat een van de vijf ambtenaarswoningen aan de pas aangelegde Wilhelminastraat, waarin thans de afdeling bevolking en militaire zaken is gehuisvest. Deze foto dateert van 1924.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek